17 februari 2018

Van Leeuwen


Naamtype: herkomstnaam, uit Leeuwen (in land van Maas en Waal, Gelderland of bij Roermond, Limburg). De familienaam komt in heel Nederland voor, met een duidelijke concentratie in Zuid-Holland. In de omgeving van Woerden komt de naam al in de vijftiende eeuw voor.

Aantal:
1947: 162 in Woerden, 17.802 in Nederland;
2007: 377 in Woerden, 27.837 in Nederland

Anna Erkel (1874-1953) en Cornelis van Leeuwen (1871 - 1944)

Naamdrager 1947:
Cornelis van Leeuwen (Waarder 1871 - Harmelen 1944), landbouwer (1905), veehouder te Lange Ruige Weide (1911), te Waarder (1926), landbouwer te Oudewater (1931), vestigt zich 1937 vanuit Zuilen in Harmelen, woont daar D41, zoon van Jan van Leeuwen, bouwman, en Marrigje de Gier,
     Hij trouwt Lange Ruige Weide 1896 Anna Erkel (Lange Ruige Weide 1874 - Woerden 1953), verhuist 1945 van Harmelen D41 naar Woerden, Leidsestraatweg 116, dochter van Dirk Erkel, veehouder, en Aaltje Vonk.
     Uit dit huwelijk:
     1. Dirk van Leeuwen (Lange Ruige Weide 1897 - Harmelen 1949), landarbeider.
     2. Marrigje van Leeuwen (Lange Ruige Weide 1898 - Woerden 1982), woont Waarder -1925, Lange Ruige Weide 1925-, Driebruggen 1964-, x Waarder 1923 Cornelis den Boer (Lange Ruige Weide 1892 - Woerden 1958), boerenarbeider, zoon van Willem den Boer en Marrigje de Wolff.

Jan van Leeuwen (1899-1975) stichtte in 1939 een agrarisch loonbedrijf. Bij het vijftigjarig bestaan in 1989 poseren de vier firmanten (Cees-Jan, Cees, Jan en Dirk van Leeuwen) op het bedrijf in Harmelen bij een van de machines. 
     3. Jan van Leeuwen (Waarder 1899 - Harmelen 1975), vrachtrijder, loonwerker, vestigt zich 1925 vanuit Waarder te Woerden, woont Kromwijk 211, verhuist naar Harmelen 1940, woont daar D10, Breudijk 17 (vernoemd 1955), Breudijk 7i 1966-, vernummerd in Breudijk 5 1967-, Breudijk 5a 1975, x Woerden 1925 Maria Pauw (Woerden 1903 - Harmelen 1991), dochter van Cornelis Pauw, bouwman, en Adriaantje Doornenbal.
          Uit dit huwelijk vijf zoons, waaronder:
          a. Cornelis Adriaan van Leeuwen (Woerden 1929 - Nieuwegein
     2012), x Woerden 1959 (echtgenote in leven).
          b. Jan Albertus van Leeuwen (Woerden 1933 - Woerden 2016), 
     x Harmelen 1965 (echtgenote in leven).
          c. Anton Dirk van Leeuwen (Woerden 1943 - Nieuwegein 2012),
     x Harmelen 1975 (echtgenote in leven)
     4. Pieter Roelof van Leeuwen (Waarder 1901 - Harmelen 1951), veehouder te Waarder (1926), zuivelhandelaar, kruidenier, vestigt zich 1937 vanuit Breukelen-Nijenrode te Harmelen, woont Harmelen C15 1937-, en Harmelen, x Kamerik 1926 Aafje Brand (Kamerik 1904 - Woerden 2002), dochter van Simon Brand, veehouder, en Cornelia Jacoba Maaijen; zij hertrouwt Gijsbert Bos.
     Uit dit huwelijk twee zoons en twee dochters.
     5. Aaltje van Leeuwen (Benschop 1903 - Benschop 1903).
     6. Albertus van Leeuwen (Benschop 1905 - Maarssen 1956), chauffeur te Maarssen (1931), melkrijder, x Westbroek 1931 Geertruida van Garderen (Westbroek 1909 - Woudenberg 1972), dochter van Marten van Garderen, veehouder te Westbroek (1931), en Aletta van Bekkum.
     Uit dit huwelijk vier zoons en een dochter.
     7. Aaltje van Leeuwen (Benschop 1906 - Woerden 1981), woont Harmelen D41 -1943, Woerden Nieuwendijk 42 1943, Leidsestraatweg 116 1945- (1971 hernoemd Pannebakkerijen 30), Eikenlaan 65 1973-, x Harmelen 1943 Hermanus de Bruijn (Breukelen-Nijenrode 1914 - Hilversum 1995), zoon van Hendrik de Bruijn en Neeltje Brinkman.
     8.  Grietje Elisabeth (Griet) van Leeuwen (Lange Ruige Weide 1909 – Harmelen 1986), x 1e Oudewater 1934 Arie Jan van Oosterom (Kortrijk (Ruwiel) 1904 – Harmelen 1938), veehouder, zoon van Dirk van Oosterom en Marrigje Boele; tr. 2e Harmelen 1942 Adriaan Johannes Kok (Doorn 1908 – Woerden 1999), zoon van Johannes Kok en Cornelia Klasina van Sevenhoven.
     9. Aletta Anna van Leeuwen (Lange Ruige Weide 1910 - Lange Ruige Weide 1911).Inschrijving huwelijk Cors Cornelissen van Leeuwen, jongeman van 'Niucop' met Jannigje Symons Boel, jongedochter van Cockengen, 25 mei 1688

Herkomst: Nieuwkoop > Zegveld > Woerden > Lange Ruige Weide > Waarder > Woerden > Harmelen.

Voorvader Cors Cornelissen van Leeuwen woont in 1677 in Zegveld. Hij wordt dan genoemd in het testament van schoenmaker Gerrit Simons Swanenburg en Swaentgen Jansdr Schouten. De beide echtelieden beloven dat zij hun neef Cors, die dan volgens de akte vijftien jaar oud is en bij hen inwoont, zullen voeden en kleden tot hij vijfentwintig jaar oud is, of tot aan zijn huwelijk, als dit eerder is.
Ook zal hij op hun kosten "tot sijn volkomen perfectie toe het ampt van schoen maecken" mogen leren. Leermeester Gerrit Swanenburg is inderdaad niet lang daarna overleden, want in 1679 hertrouwt zijn weduwe met Seger Willems van Eijck.
Negen jaar later - in 1688 - trouwt Cors in Kockengen met Jannigje Sijmons Boel. In het doopregister van Zegveld zijn tussen 1688 en 1703 negen kinderen van dit echtpaar ingeschreven. De vader heet meestal "Cors Cornelissen schoenmaker"of "Cors de schoenmaker", soms Cors van Leeuwen. Hij heeft dus inderdaad het schoenmakersvak geleerd.
Cors van Leeuwen koopt in 1694 een huis en erf in Zegveld, aan de "halve wetering", dat hij in 1705 voor 65 gulden weer verkoopt, aan de diakonie armen van Zegveld.

Volgens de inschrijving in het huwelijksregister is Cors Cornelissen van Leeuwen afkomstig uit Nieuwkoop. De naam van Leeuwen komt daar in de zeventiende eeuw inderdaad voor. Op 23 juni 1669 wordt in Nieuwkoop een Cors van Leeuwen gedoopt, zoon van Cornelis Willems van Leeuwen en Aeltge Korsen Swanenburg. Dat lijkt een goede kandidaat te zijn voor de latere schoenmaker Cors van Leeuwen. De vader heet Cornelis en de moeder heet Swanenburg, net als de "oom" waar hij in de kost was. Er zijn echter ook ook belangrijke tegenargumenten. Volgens de akte uit 1677 zou Cors toen 15 jaar geweest zijn. Dan moet hij dus ongeveer in 1662 geboren zijn. Daarnaast heet geen van de dochters van Cors Aeltge, naar de veronderstelde moeder. Ze heten Gerrigje, Maria en Jannigje. Verder onderzoek is nodig om de hypothetische ouders te bevestigen of juist uit te sluiten. 


Bronnen: Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8552, nr. 31, testament d.d. 19.4.1677; Schepenakten Zegveld, inv.nr. 2377, nr. 254 (scan 330/384) d.d. 11-03-1694; Schepenakten Zegveld, inv.nr. 2378, nr. 141 (scan 204/421), d.d. 24-02-1705. "Agrarisch loonbedrijf Van Leeuwen vijftig jaar", De Brug 29.11.1989, blz. 9. 

Met dank aan Arry van Oosterom - van Leeuwen voor het beschikbaar stellen van foto's en informatie.