30 december 2013

Diepenbroek


Naamtype: adresnaam of herkomstnaam. In het Nederlandse taalgebied zijn er meerdere toponiemen Diepenbroek die de oorsprong van deze familienaam kunnen vormen, bijvoorbeeld in Zeilberg bij Deurne (Noord-Brabant) of Opwijk (Vlaams-Brabant). Voor de hier besproken familie, die uit de Achterhoek komt, is Diepenbroek met de gelijknamige hofstede bij Wehl (Doetinchem) een 'kandidaat' als oorsprong van de naam. Daarnaast komt kasteel Diepenbrock boven Bocholt (vlak over de grens bij Aalten) hiervoor in aanmerking.

Diepenbroek bij Wehl op de topografisch-militaire kaart uit 1930 (bron: www.WatWasWaar.nl)

Aantal:
1947:  8 in Woerden, 331 in Nederland;
2007: 10 in Woerden, 483 in Nederland

Naamdrager 1947: Johannes Lambertus Gerardus Diepenbroek (Woerden 1907 - Woerden 1981), vertrekt 1933 naar Rotterdam, keert 1940 terug naar Woerden, woont Rijn Zuidzijde 36 (1940-), Meulmansweg 19 (1949-), Meulmansweg 45 (1980-), automonteur, zoon van Laurentius Adrianus Diepenbroek ('s-Hertogenbosch 1865 - Woerden 1936), sigarenmaker, en Gijsberta van Leeuwen (Woerden 1865 - Woerden 1929).
Hij trouwt Woerden 1933 Johanna Maria van der Werff (Utrecht 1912 - Woerden 1998), dochter van Theodorus Mattheus van der Werff (Woerden 1888 - Woerden 1960), werkman, en Margaretha van Eck (Woerden 1883 - Woerden 1966). Uit dit huwelijk drie zoons en een dochter.

Ondertekening huwelijksakte door het bruidspaar Laurentius Adrianus Diepenbroek en Gijsberta van Leeuwen, Willem Verweij, voogd van de bruidegom en Pieter van Leeuwen, vader van de bruid. Woerden 4.3.1886

Herkomst: Zevenaar > 's-Hertogenbosch > Woerden
Laurentius Adrianus Diepenbroek trouwt in 1886 met Gijsberta van Leeuwen in Woerden. Zijn voogd Willem Verweij uit Woerden en toeziend voogd Schalk den Oudsten uit Linschoten geven toestemming voor het huwelijk. De bruidegom was al jong wees. Zijn moeder Jacoba Maria Johanna Diepenbroek overleed in 's-Hertogenbosch in 1866, negen maanden na zijn geboorte. Zij was afkomstig uit Zevenaar, en daar geboren in 1839 als dochter van kleermaker en eierkoopman Johannes Hendricus Diepenbroek (Zevenaar 1800 - Zevenaar 1876) en kraamster Jacoba Stols (Nijmegen 1818 - Zevenaar 1858).

Laurentius Adrianus Diepenbroek (1865 - 1936)

Laurentius Adrianus groeit op bij Wilhelmus Smolders ('s-Hertogenbosch 1833 - Woerden 1885), werkman, en Lammertje de Haas (Linschoten 1831 - Woerden 1884). Zij vestigen zich in 1872 met hun zoon Wilhelmus Smolders ('s-Hertogenbosch 1869 - Woerden 1950, kleermaker) en hun pleegzoon vanuit Heusden in Woerden, waar zij in de Heerenstraat (Groenendaal) gaan wonen. De pleegouders van Laurentius Adrianus Diepenbroek overlijden voor zijn huwelijk. Hij vernoemt zijn tweede zoon (Wilhelmus Diepenbroek) naar zijn pleegvader Smolders en zijn derde dochter (Lamberta Gijsberta Diepenbroek) naar zijn pleegmoeder. Pleegbroer Wilhelmus Smolders trouwt in 1890 in Woerden met Geertrui Schoenmaker (Woerden 1871 - Woerden 1946). Uit hem stamt de Woerdense tak van deze familie Smolders.        

Doopinschrijving van Aleydis, dochter van Derk Diepenbroek en Bartrudis Boumeister, in het rooms-katholieke doopregister van Zevenaar, 26.11.1767. Doopgetuigen zijn Derk Diepenbrok en Maria Vastbender.

Oudst bekende naamdrager in deze familie is Derk Diepenbroek, die we in 1767 voor het eerst in de rooms-katholieke kerkeboeken van Zevenaar aantreffen als hij daar zijn dochter Aleydis laat dopen.


Met dank aan Bertus Diepenbroek te Woerden voor het beschikbaar stellen van het fotoportret.


29 december 2013

Maarleveld


Naamtype: Adresnaam. Maarleveld is bijvoorbeeld de naam van een huis in Egmond-Binnen. De betekenis van het toponiem zou kunnen zijn: veld waar marels (= grutto's) broeden. [NFB]

Aantal:
1947: 14 in Woerden, 302 in Nederland;
2007: 15 in Woerden, 379 in Nederland

Aart Maarleveld (Woerdense Courant 14.4.1988)
Naamdrager 1947: Aart Maarleveld (Kamerik 1924  - Woerden 2012), woont Kamerik Mijzijde 34, Lindenlaan 23 (1989-), Kapberg 2, brood- en banketbakker aan de Mijzijde 34 (-1983) en Hallehuis 3 (1983-), zoon van Pieter Maarleveld (Barwoutswaarder 1888 - Woerden 1954), bakker te Kamerik, en Annigje van Baarsel (Woerden 1889 - Kamerik 1976).
Hij trouwt Woerden 1952 Antje Goedhart (Woerden 1926 - De Ronde Venen 2003), dochter van Willem Goedhart (Woerden 1896 - 1966), sigarenmaker, en Willemijntje Teuntje van den Wijngaard (Woerden 1896 - Woerden 1977). Uit dit huwelijk nageslacht.

Ondertekening huwelijksakte Nicolaas Mareveld en Aaltje Zaal, Waarder 25.1.1850. De bruidegom ondertekent met 'Nieklas Maleveld', zijn broer Leendert met 'L. Mareveld'. Ook de bruid, haar vader en broer ondertekenen de akte.

Herkomst: Naaldwijk > Pijnacker > Waarder > Barwoutswaarder > Kamerik
In 1850 trouwt in Waarder Nicolaas Mareveld (Pijnacker 1805 - Barwoutswaarder 1880), de overgrootvader van Aart Maarleveld. In de huwelijksakte heet hij 'Mareveld', de naam waaronder in 1805 zijn doop ingeschreven is. Bij zijn overlijden is het 'Maarleveld', de overheersende spelling van  de familienaam in de negentiende eeuw.
De naamdragers Maarleveld in de regio Woerden horen mogelijk tot een Westlandse familie van die naam die teruggaat op Pieter Pietersz Maarlevelt, alias Romein, die in 1629, 1632, 1637 en 1640 wordt vermeld als schepen van de ambachtsheerlijkheid Spaland (boven Schiedam).

Literatuur: 'Al het brood is slankmakend, het ligt aan wat je erop doet. Kamerikse bakker Maarleveld halve eeuw in het vak', Woerdense Courant 14.4.1988 (internet); D.J. Noordam, 'Kwartierstaat Noordam-Van Rees', Kwartierstatenboek van de Genealogische Vereniging Prometheus XI (Delft 1992), kwartier 2.500; Egon Vennik, 'Stamboom Vennik' (internet) bevat veel informatie over deze familie Maarleveld. De aansluiting van de ´Woerdense tak´ begint met Pieter Pieters Maarleveld die getrouwd was met Trijntje Claasdr Herbert. Hun zoon Pieter (overleden Broek (Waddinxveen) 1853) ontbreekt in het overzicht. De ouders die worden gegeven aan Pieter Maarlevelt uit Naaldwijk, die in 1731 in 't Woudt trouwt met Marijtje Jacobs van den Akker, worden niet bevestigd door de naamgeving van de kinderen van Pieter en Marijtje. De voornamen Gerrit en Helena ontbreken in dit gezin. De gegeven filiatie is daarmee in twijfel te trekken.27 december 2013

Van der DoeNaamtype: adresnaam [NFB]. Het WFZ veronderstelt dat de naam een verbastering is van de Franse familienaam Ledoux.

Aantal: 
1947: 13  in Woerden, 131  in Nederland;
2007: 10 in Woerden, 119 in Nederland

Handtekeningen van bruidspaar en getuigen onder de huwelijksakte van Jan van der Doe en Cornelia Moes (Woerden 17.3.1887). Ook de vaders van bruidegom en bruid ondertekenen de akte.

Naamdrager 1947: Evert van der Doe (Woerden 1906 - Woerden 1980), woont Nassaukade 47, Paulus Potterstraat 6 (1967-), Park Oudeland 60 (1980-), winkelbediende, los werkman, werkzaam bij het Centraal Magazijn (1938- met onderbrekingen), later Depot retourgoederen (1945-) van de 637 Intendance Centrale Werkplaats, als rijwielhersteller en reviseur van militaire uitrustingsstukken, zoon van Jan van der Doe (Krimpen aan den IJssel 1863 - Woerden 1926), schipper, en Cornelia Moes (Woerden 1864 - Woerden 1945).
Hij trouwt Woerden 1937 Mijntje Rademaker (Zwammerdam 1907 - Woerden 1976), dochter van Franciscus Rademaker (Nieuwkoop 1858 - Woerden 1935), werkman, en Magdalena de Bruin (Laag Nieuwkoop 1868 - Woerden 1945). Uit dit huwelijk twee dochters en drie zonen, geboren Woerden 1938-1949.

Huwelijksinschrijving van 'Pieter Pietersz Doe, jongeman aen de Geerwech' en 'Cniertgen Leenderts, jongedochter aen de Coornmarct'. Zij trouwen Delft 14.11.1657 

Herkomst: Delft > Krimpen aan den IJssel > Capelle aan den IJssel > Krimpen aan den IJssel > Woerden
De ouders van Evert van der Doe trouwen in 1887 in Woerden, waar het echtpaar zich ook vestigt. Zijn grootvader (Johannes van der Doe) en overgrootvader (Cornelis van der Doe) zijn beiden scheepstimmerman.
De voorouders Van der Doe wonen in de zeventiende en achttiende eeuw te Delft. De oudste generaties heten in de Delftse bronnen Doe, zonder 'van der'. Oudst bekende voorvader is Pieter Pieters Doe die in 1657 in Delft trouwt met Cniertgen Leenderts. Zijn echtgenote komt in Delftse bronnen ook wel als Kniertie Leenderts van Vogelskamp voor.


26 december 2013

Van den Berg


Naamtype: herkomstnaam. De familienaam Van den Berg kan ontleend zijn aan een plaatsnaam die het bestanddeel 'berg' bevat, bijvoorbeeld Hillegersberg, 's Heerenberg, of aan een verhoging in het landschap die plaatselijk aangeduid werd als 'berg'.

Aantal:
1947: 113 in Woerden (plaats 9 op de ranglijst), 37.727 in Nederland (van de / van der / van den Berg, plaats 38 op de ranglijst);
2007: 171 in Woerden (plaats 10 op de ranglijst), 58.562 in Nederland (van de / van der / van den Berg, plaats 40 op de ranglijst)

Hotel-café-restaurant 'Neuf' gebouwd in 1888, van 1938 tot 1960 eigendom van P.C.J. van den Berg, in 1960 verbouwd  tot 'herenmodemagazijn' Van den Bosch (collectie Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Paulus Cornelis Jozef (Paul) van den Berg (Woerden 1911 - Woerden 1961), vestigt zich 1927 vanuit Wijk bij Duurstede weer te Woerden, woont Rijn 27 (1927-), Voorstraat 91 (1938-) en Voorstraat 73-I (1961-), caféhouder, eigenaar hotel-café-restaurant Neuf 1938 - 1960 Voorstraat 91 (in 1938 overgenomen van de wed. C.H. Waltz-Ruigrok), slijter 1960 - (slijterij Voorstraat 74, lokatie 'geruild' met herenmodemagazijn Van den Bosch), zoon van Johannes van den Berg (Linschoten 1874 - Woerden 1953), bakker, en Cornelia van de Koolwijk (Batenburg 1875 - Woerden 1957).
Hij trouwt Woerden 1938 Theodora Wilhelmina de Lange (Woerden 1912 - Woerden 1980), dochter van Gerrit de Lange (Ruwiel 1872 - Woerden 1957), grutter, en Maria Johanna van Voorn (Laag Nieuwkoop 1885 - Woerden 1970). Uit dit huwelijk een dochter en vier zoons, geboren 1940-1950.

Ligging van boerderij 't Hemeltje, aan de Wayense Dijk in Oud Wulven (militair-topografische kaart 1850-1864). Aan de oostkant van de boerderij werd in het derde kwart van de negentiende eeuw het Fort bij 't Hemeltje gebouwd.   

Herkomst: Wayen (Oud-Wulven, Houten) > Blokland (Montfoort) > IJsselstein > Willeskop > Linschoten > Woerden
Oudst bekende naamdrager in deze familie is Jan Hendricksen van den Bergh, die in 1705 in het gerecht Oud Wulven, ten zuidoosten van de stad Utrecht, trouwt met Johanna van Slagmaat. In 1717 huurt Jan Hendricksen 24 morgen land op Meerveld in het gerecht Bunnik en Vechten. Hij woont dan op de hofstede 't Hemeltje aan de Wayense Dijk in Oud Wulven. Zijn weduwe woont daar nog in 1750, tijdens het opmaken van de huwelijkse voorwaarden van haar zoon Paulus.

Ondertekening van de akte van scheiding uit 1764 door zes zoons en drie schoonzoons van Jan Hendricksen van den Bergh en Johanna van Slagmaat. De zoons die hun naam kunnen schrijven ondertekenen als 'van den Bergh', met een 'h' aan het eind. Paulus (Poulus) en Jan van den Bergh tekenen met een merk. 
In 1764 en 1768 verkopen de negen kinderen van het echtpaar Van den Bergh - Van Slagmaat het onroerend goed dat zij na het overlijden van hun ouders hebben geërfd: Hendrik (te Bunnik), Jan (rademaker te Houten), Dirck (te Wayen), Gijsbert (te Utrecht), Paulus (in Blokland), Cornelis (te Montfoort), Gerrighje (aan de Roode Brug, gehuwd met Jacobus Emmeklaar), Gijsberta (op 'Rosen', gehuwd met Arnoldus Ruijs) en Cornelia (te Maarssen, gehuwd met Cornelis van der Mande).
De Woerdense tak van deze familie stamt af van Paulus van den Berg(h) die zich in Blokland bij Montfoort vestigde.

Bronnen: Het Utrechts Archief, Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, inv.nr. U118a004, d.d.1.9.1717; inv.nr. U196a15, d.d. 1.2.1764; inv.nr. U236a004, 3 akten d.d. 9.7.1768 

23 december 2013

Epping


Naamtype: adresnaam [NFB]

Aantal:
1947: 17 in Woerden, 234 in Nederland;
2007: 23 in Woerden, 492 in Nederland

A.J. Epping in 1945 (collectie Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Antonius Joseph Epping (Woerden 1910 - Woerden 1986), woont Heide 3, Molenstraat 19 (1940-), Kruittorenweg 30 (1949-), boekbinder, zoon van Anthonius Epping (Harmelen 1884 - Woerden 1968), schipper, kaaspakhuisknecht, en Gerarda van Miltenburg (Laagnieuwkoop 1880 - Woerden 1949).
Hij trouwt Woerden 1940 Johanna Wilhelmina Hoenselaar (Woerden 1914 - Woerden 1985), dochter van Wilhelmus Joannes Hoenselaar (Woerden 1883 - Woerden 1959), houtzager, en Johanna Lemmers (Woerden 1878 - Amsterdam 1968). Uit dit huwelijk een zoon en twee dochters.

De vader van Henrich Joseph Epping geeft op 16 juli 1830 toestemming voor het huwelijk van zijn zoon en ondertekent met: 'gelesen und genemigt Bernad Henrich Epping'. 

Herkomst: Südlohn (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) > Harmelen > Woerden
Op kerstavond 1830 bevalt in Harmelen Hendrika Lieshout in het het huis van Joseph Epping van een zoon die zij Hendrik noemt. Acht maanden later, op 10 augustus 1831, trouwen Hendrika en Joseph, waarbij zoon Hendrik wordt erkend en de familienaam Epping krijgt. In de huwelijksakte heet de bruidegom voluit Henrich Joseph Epping. Hij is wever van beroep, en afkomstig uit het Duitse Südlohn, net over de grens bij Winterswijk. In het doopregister van Südlohn staat hij ingeschreven als 'Henrich Joseph Eppenbroek', maar hij en zijn vader schrijven zich 'Epping'. In de achttiende eeuw komen in Südlohn naast Epping de naamvarianten Eppenbroek en Eppinckbrock voor.
Het uittreksel van de doop van Henrich Joseph uit het doopboek van Südlohn werd op 29 mei 1830 afgegeven en op 16 juli 1830 gaven zijn beide ouders toestemming voor het huwelijk. De ouders van de bruidegom woonden toen in het buurtschap Nichtern (Oeding) in Südlohn, op een steenworp afstand van de grens. Het regelen van de formaliteiten rond het huwelijk nam meer dan een jaar in beslag en inmiddels was hun eerste kind al geboren. Het huwelijk werd waarschijnlijk opgehouden omdat de bruidegom geen bewijs kon overleggen dat hij voldaan had aan de dienstplicht. Op 16 mei 1831 werd hij bij Koninklijk Besluit vrijgesteld om dit militiebewijs te leveren. In het zelfde K.B. kreeg de eveneens uit Südlohn afkomstige en in Harmelen woonachtige Bernard Henrich Joseph Flintrup ook vrijstelling.
Uit Henrich Joseph stamt de tak Epping in de regio Woerden - Utrecht.   

Literatuur: Ron Epping, 'Ron Epping's ancestors' (website), geeft een aantal generaties met voorouders van Henrich Joseph Epping, maar zonder bronvermelding.   

15 december 2013

Ton


Naamtype: patroniem (zoon van Ton, voornaam afgeleid van Anton, Antonius). [WFZ]

Aantal:
1947: 6 in Woerden, 685 in Nederland;
2007: 26 in Woerden, 1.018 in Nederland

D.J. Ton (Woerdense Courant 24.2.1983)
Naamdrager 1947: Gijsbert Ton (Zuilichem 1886 - Woerden 1928), vestigt zich 1916 vanuit Zevenhoven in Woerden, smid, zoon van Aart Gijsbert Ton (Varik 1849 - Zuilichem 1909), smid, en Hendrika Blom (Opijnen 1855 - Woerden 1944).
Hij trouwt Geldermalsen 1913 Hester van Kranenburg (Geldermalsen 1888 - Woerden 1966), woont Poelstraat 1, Kazernestraat 23, Hogewoerd 28 en 9, Havenstraat 4 (vanaf 1948), werkster, dochter van Dirk Jan van Kranenburg (Geldermalsen 1861 - Geldermalsen 1929), arbeider, koopman, en Gijsberta Cornelia van Rees (Geldermalsen 1863 - Geldermalsen 1929). Uit dit huwelijk:
   1. Aart Gijsbert Ton (Zevenhoven 1914 - Woerden 2002), woont Zegveld, Molenweg 22 (1989-), Broeksloot 17 (1995-), x Barwoutswaarder 1942 Johanna Pieternella Rietveld (Barwoutswaarder 1918 - Oudewater 2012). Hieruit nageslacht.
   2. Dirk Jan Ton (Woerden 1916 - Woerden 1995), woont Utrechtsestraatweg 50, Prins Bernhardlaan 2 (1937-), beheerder Concordia (1948 - ), x Weststellingwerf 1948 Anna Brouwer (Weststellingwerf 1921 - Woerden 2004). Hieruit nageslacht. 
   3. Hendrikus (Henk) Ton (Woerden 1918 - Woerden 2005), gehuwd.
   4. Gijsberta Cornelia Ton (Woerden 1920 - Amstelveen 2010), wijkverpleegster, ongehuwd.

Inschrijving van het huwelijk van Dirck Jansen Ton, jongeman, en Hilleke Peters van Duijnen, jongedochter, Heerewaarden 18.11.1708

Herkomst: Heerewaarden > Varik > Zuilichem > Woerden
De eerste voorvader die we in de kerkeboeken met de toenaam 'Ton' tegenkomen is Dirck Jansen Ton, wanneer hij in 1708 in Heerewaarden trouwt met Hilleke Peters van Duijnen. Zijn broer Gerrit trouwt er vier jaar eerder als ´Gerrit Jansen Ton´ met Anneke Fransen van der Linde. De toenaam Ton vinden we daarvoor nog terug bij Aert Ton, die in de jaren 1690-1709 een aantal keren ouderling van de gereformeerde kerk van Heerewaarden is.

Literatuur: ' "De Tonnen" verlaten Concordia. Met hard werken een gerenommeerde zaak opgebouwd', Woerdense Courant 24.2.1983 (internet).


11 december 2013

Oostveen


Naamtype: herkomstnaam. Oostveen = Maartensdijk ten oosten van Utrecht. De naam Oostveen komt verhoudingsgewijs veel voor in de regio Woerden. In 2007 had Woerden de grootste dichtheid aan naamdragers Oostveen (zie spreidingskaart in de Nederlandse Familienamenbank).

Aantal: 1947: 73 in Woerden (nummer 24 in ranglijst), 958  in Nederland;
2007: 107 in Woerden (nummer 30 in ranglijst), 1.440 in Nederland

G. Oostveen onderscheiden wegens zijn vijftigjarig jubileum als kleermaker bij Forsthövel (Woerdense Courant 6.5.1960)

Naamdrager 1947: Gerardus Oostveen (Rietveld 1898 - Woerden 1975), vestigt zich 1902 uit Rietveld in Woerden, woont Prinsenlaan 39, Hobbemastraat 8 (1969-), kleermaker bij Forsthövel 1910-, zoon van Gijsbertus Oostveen (Barwoutswaarder 1868 - Woerden 1919), schoenmaker (1891), werkman, en Johanna van Dam (Zegveld 1863 - Woerden 1927).
Hij trouwt Woerden 1929 Antonia Anna Maria Stokhof (Woerden 1902 - Woerden 1976), dochter van Anthonius Stokhof (Vinkeveen 1860 - Woerden 1933), wisselwachter, en Cornelia Klaverveld (Gouda 1863 - Woerden 1908). Uit dit huwelijk volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister drie zoons en drie dochters, geboren 1930 - 1945.

Handtekening van bruidegom Jacobus Oostveen en zijn schoonvader Cornelis de Jong onder de huwelijksakte uit 1850. De bruid kon haar naam niet schrijven. 
Herkomst: Odijk > Werkhoven > Barwoutswaarder > Rietveld > Woerden
In 1850 trouwt schoenmaker Jacobus Oostveen (Werkhoven 1819 - Rietveld 1889), de grootvader van Gerardus Oostveen, in Barwoutswaarder met Johanna de Jong (Barwoutswaarder 1833 - Rietveld 1896), dochter van schippersknecht Cornelis de Jong en steenwerkster Johanna Verbaan. Uit de bijlagen bij zijn huwelijksakte blijkt dat Jacobus volledig is vrijgesteld van militaire dienst wegens 'difformiteit (= vervorming) aan de regterknie'. Het echtpaar krijgt zestien kinderen, geboren te Barwoutswaarder 1850-1878, waarvan er zes jong overlijden.

Doop van Jacobus, zoon van Antonius van Oostveen en Petronella van Schaick, in de rooms-katholieke kerk te Bunnik, 16.8.1737
Oudst bekende voorvader is Antonius van Oostveen, getrouwd met Petronella van Schaik. Zij laten in 1737 in Bunnik hun zoon Jacobus dopen (grootvader van bovengenoemde schoenmaker Jacobus Oostveen). Het echtpaar woont dan in Odijk.    


8 december 2013

Van VlietNaamtype: herkomstnaam [NFB]. Het woord 'vliet', waterloop, ligt aan de basis van veel waternamen in het waterrijke westen van Nederland. Deze waternamen hebben geleid tot familienamen als Van Vliet of Van der Vliet, maar ook tot Noordervliet, Torenvliet en vele ander 'vlietnamen'. In de regio Woerden is er bovendien de polder Vliet bij Oudewater - met ruïne van het middeleeuwse Huis te Vliet - die de oorsprong van de familienaam Van Vliet kan zijn.

Concentratie van naamdragers Van Vliet in het Hollands-Urechtse grensgebied, 2007 (bron: NFB)
In het grensgebied van Holland en Utrecht is er een opvallende concentratie van naamdragers Van Vliet. Oudewater had in 2007 het hoogste percentage: 2 inwoners op elke 100 heetten Van Vliet. In Woerden was Van Vliet in 1947 de meest voorkomende familienaam, in 2007 was deze koppositie door de landelijke nummer 1 'De Jong' overgenomen en was Van Vliet gezakt naar plaats 3.

Aantal:
1947: 220 in Woerden (nummer 1 op de ranglijst), 10.495 in Nederland;
2007: 353 in Woerden (nummer 3 op de ranglijst), 16.353 in Nederland


Arie van Vliet met zijn vader, 1938 (foto Geheugen van Nederland)
Naamdrager 1947: Arie Gerrit van Vliet (Woerden 1916 - Woerden 2001), woont Oostsingel 16 ('Oerlikon'), beroepswielrenner, wereldkampioen sprint in 1938, 1948 en 1953, eigenaar garagebedrijf Woerdense Autocentrale (Plantsoen 10, vanaf 1966 Jozef Israëlslaan 2), zoon van Gerrit Cornelis van Vliet (Woerden 1882 - Woerden 1952), smid, eigenaar rijwielfabriek 'De Struisvogel' (-1928), garagehouder, autohandelaar, en Christina Wilhelmina van der Laar (Gouda 1882 - Woerden 1945).

Arie van Vliet en echtgenote, 1940 (bron: Geheugen van Nederland)
Hij trouwt Woerden 1940 Maria van Zijll Langhout (Woerden 1917 -Woerden 2001), dochter van Dirk van Zijll Langhout (Woerden 1883 - Woerden 1923), kruidenier in de Kruisstraat, en Jannigje Jacoba Bos (Barwoutswaarder 1885 - Woerden 1968), kruidenierster. Uit dit huwelijk nageslacht.

Herkomst: Gouderak > Woerden > Oudewater Woerden
Op 4 februari 1816 trouwt Adriaan van Vliet, betovergootvader van wielrenner Arie van Vliet, in Kamerik Mijzijde met Aletta Verweij. Adriaan is in 1787 geboren in Gouderak en boerenknecht van beroep. Later wordt hij tolgaarder. Zijn zoon Adrianus (Woerden 1823 - Oudewater 1897) is smid in Oudewater en kleinzoon Adrianus (Oudewater 1854 - Baarn 1928) vestigt zich na zijn huwelijk als smid in Woerden. 

Inschrijving van het huwelijk van Adriaan van Vliet, gerechtsbode, en Neeltje Versluys, in het gereformeerde trouwregister van Gouderak, 20.12.1733

Oudste bewezen voorvader is Adriaan van Vliet, gerechtsbode van Gouderak, die in 1733 in deze plaats trouwt met Neeltje Versluys. Beiden zijn van Gouderak. Adriaan is mogelijk een zoon van Jan Janze van Vliet en Leena Jans Dekker. Zij ondertrouwen in 1709 in Gouderak en trouwen daarna in Reeuwijk.


6 december 2013

Gottenbos


(update d.d. 26.12.2014)

Naamtype: Adresnaam [NFB] Verbastering van de Duitse familienaam Gottenbusch, ontleend aan de boerderij Gottenbusch in Ostenfelde (dorp in de gemeente Ennigerloh, Noordrijn-Westfalen).

De boerderij Gottenbusch te Ostenfelde, op de kadasterkaart van rond 1830 (foto Klemens Senger)

Aantal: 
1947: 15 in Woerden, 73 in Nederland;
2007: 8 in Woerden, 126 in Nederland


Woerdensch Weekblad 31.8.1932

Naamdrager 1947: Theodorus Gottenbos (Nieuweramstel 1892 - Woerden 1954), woont Woerden Hoge Rijndijk 12, 15, 13, brandstoffenhandelaar, zoon van Hendrik Gottenbos (Mijdrecht 1865 - Woerden 1929), woont 1894 in Woerden, brandstoffenhandelaar, en Cornelia van Vliet (Mijdrecht 1864 - Woerden 1919).
Hij trouwt Woerden 1919 Theodora Maria van Leeuwen (Woerden 1896 - Woerden 1982), dochter van Gijsbertus van Leeuwen (Woerden 1865 - Woerden 1908), koopman, en Maria Theodora van Vliet (Snelrewaard 1872-). Uit dit huwelijk acht dochters en vier zoons, geboren te Woerden 1920-1939.

Ondertrouw te Rijnsaterwoude van Dirk Janse Gottenbos, jongeman, geboren 'van Ostenvelde', met Cornelia Gerrits van Swieten, jongedochter van 'Kalslaage', wonende te Leimuiden, 8.6.1765

Herkomst:  Ostenfelde (Ennigerloh, Münsterland) > Nieuweramstel > Mijdrecht > Nieuweramstel  (Amstelveen) > Woerden
Op 14 januari 1820 overlijdt in Nieuweramstel (Amstelveen) Dirk Gortenbos op 87-jarige leeftijd aan verval van krachten. Hij is geboren in 'Munsterland' (de regio rond het Duitse Münster). Met hem begint de Nederlandse tak van de familie Gottenbos, in de achttiende en negentiende eeuw worden hij en sommigen van zijn afstammelingen ook wel ´Gortenbos(ch)' genoemd. Deze spellingvariant is inmiddels uitgestorven. Ook Hottenbosch en Kortenbos komen in de achttiende eeuw als naamvarianten voor.
In 1765 ondertrouwt hij in Rijnsaterwoude als 'Dirk Janse Gottenbos', geboren te 'Ostenvelde'. Bij de doop van zijn kinderen treden enkele keren zijn verwanten Harmen Janse Gottenbos en Marijtje Janse Gottenbos als doopgetuigen op. Dirk trouwt tussen 1772 en 1776, na het overlijden van zijn eerste vrouw, met Anna Geertruij Holscher (Geertruij Hülscher) en, na haar overlijden, in 1782 in Nieuweramstel met Lena Williams (Wiljams, Wiljans). Uit de drie huwelijken zijn voor zover bekend tien kinderen geboren. 
Dirk Janse Gottenbos is in 1732 als Johan Theodor Gottenbusch in Ostenfelde (Ennigerloh) geboren. Zijn broer Harmen twee jaar eerder als Johan Herman Gottenbusch. Hun ouders waren Johan Rotman, ook genaamd Gottenbusch, en Anna Gottenbusch. De familienaam Gottenbusch komt in Duitsland nog sporadisch voor en daarnaast in de Verenigde Staten.   


N.B. Christiaan Gottenbos (Woerden 1899 - Woerden 1976), juwelier, horloger en opticien, Voorstraat 1a, vanaf 1931 hoek Kruisstraat 2 - Voorstraat, was een jongere broer van bovengenoemde Theodorus Gottenbos.   

Met dank aan Klemens Senger, voorzitter van de Heimatverein Ostenfelde, voor de informatie over Gottenbusch te Ostenfelde (e-mailwisseling 24-26.12.2014).


5 december 2013

Blonk


Naamtype: Eigenschapsnaam voor wie 'blonk' is: stomp of plomp [WFZ]

Aantal:
1947: 108 in Woerden (nummer 11 op de ranglijst), 1.165 in Nederland;
2007: 123 in Woerden (nummer 23 op de ranglijst), 1.729 in Nederland

Hendrik Jan Blonk (Woerdense Courant 27.3.1969)
Naamdrager 1947: Hendrik Jan Blonk (Woerden 1900 - Zeist 1988), vestigt zich 1913 vanuit Rietveld te Woerden, woont Pannebakkerijen, Leidsestraatweg 29, 71, 52 en 66 IV, rijwielfabrikant Hejama rijwielen, auto- en rijwielhandelaar (Leidsestraatweg, hoek Baanstraat), zoon van Hendrik Blonk (Woerden 1866 - Woerden 1914), scheepmaker, en Jannigje Visser (Woerden 1865 - Woerden 1959).

Advertentie (Woerdensch Weekblad 21.5.1927)
Hij trouwt Linschoten 1924 Geertruida van Ringelesteijn (Linschoten 1901 - Woerden 1968), dochter van Teunis van Ringelesteijn (Meerkerk 1863 - Rietveld 1923, wonende Linschoten), kleermaker, en Catharina de Graaf (Haastrecht 1866 - Linschoten 1947). Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon.

Inschrijving van het huwelijk van 'Jan Janssse Bloncke en Marrighje Aerts Knijft' in het gereformeerde huwelijksregister van Woerden, 9.5.1683

Herkomst: Woerden < Utrecht < Woerden
De stamreeks van Hendrik Jan Blonk is, op zijn grootvader na, die in Utrecht geboren werd, volledig Woerdens. Oudst bekende voorvader is Jan Jansse Blonck die in 1683 in Woerden trouwt met Marrighje Aerts Knijff (Knijft). Zij wonen dan beiden op het Santpat buiten Woerden. Uit dit huwelijk worden in de periode 1683-1707 vijftien kinderen geboren. De doop van Jan Jansse Blonck is niet aangetroffen in het gereformeerde doopboek van Woerden. Mogelijk kwam hij van elders. De naam Blonk (Blonk) kwam in de omgeving van Woerden al eerder voor. Zo maakt het archief van de weeskamer in Bodegraven in 1618 melding van een Jan en Maarten Maartens Blonck.


Literatuur: 'H.J. Blonk Sr.: vijftig jaar in de rijwielen. Nog eenmaal eigen merk te koop', Woerdense Courant 27.3.1969 (internet)

2 december 2013

Moes


Naamtype: Verbastering van de Duitse familienaam Muuss = Maus, Nederlands 'muis'  [DNL]

Aantal:
1947: 9  in Woerden, 2.125 in Nederland;
2007: 10 in Woerden, 3.413 in Nederland

Fragment van de Nieuwjaars-, heil- en zegenwensch van stadsomroeper Isac Moes (Woerden 1859 - Utrecht 1939) voor de inwoners van Woerden (1911). Onderstaande Izak was vernoemd naar deze broer van zijn vader. (collectie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)
Naamdrager 1947: Izak Moes (Woerden 1911 - Woerden 1987), woont Jaagpad 88, Kazernestraat 5, Emmakade 13 en 10, Nieuwe Markt 71 (1941-), Burg. Schalijstraat 14 (1947-), Chrysantstraat 19 (1980-), werkman, kaaspakhuischef, rijkswerkman, laboratoriumbediende, zoon van Lodewijk Georg Moes (Woerden 1867 - Woerden 1915), werkman, en Adriana van Blokland (Montfoort 1872 - Woerden 1935).
Hij trouwt Woerden 1941 Maria Johanna Borst (Gouda 1916 - Woerden 2007), dochter van Petrus Johannes Borst (Gouda 1886 - Woerden 1976) en Maria Johanna Nieuwenhuisen (Gouda 1886 - Woerden 1933). Uit dit huwelijk drie dochters en een zoon.

Kerk van Meineringhausen (bron: Wikipedia)

Herkomst: Meineringhausen (Waldeck-Frankenberg, Hessen) > Woerden
In 1822 trouwt in Woerden voorvader Georg Ludwig Muuss met de Woerdense Antonetta de Jong. Tussen de bijlagen bij de huwelijksakte van dit echtpaar zit een afschrift van de doopakte van de bruidegom, uit het Duits vertaald door een beëdigd vertaler. Georg Ludwig is op 19 oktober 1797 gedoopt in Meineringhausen in Waldeck, als zoon van sergeant Johan Georg Henrich Muuss en Louisa Elisabeth Brustin. Uit de huwelijksbijlagen blijkt verder dat Georg Ludwig vrijgesteld is van dienst, omdat hij enige zoon is, dat hij één oog mist, 1,74 meter lang is en niet kan schrijven.

Handtekening van bruid en vader van de bruidegom onder de huwelijksakte van Georg Ludwig Muuss en Antonetta de Jong, Woerden 1822

De beide ouders van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig en wonen in Woerden. Vader kan wel schrijven en heeft blijkens zijn handtekening zijn familienaam vernederlandst tot Moes. De oorspronkelijke naam komt alleen in de huwelijksakte uit 1822 voor. Vader ´Johan Georg Henrich Moes´ overlijdt in 1826 als gepensioneerd foerier, wonende in het Proveniershuis. Zijn zoon ´Lodewijk Moes´ geeft het overlijden aan.


30 november 2013

Vroege (Jan Sterk)


Naamtype: Eigenschapsnaam: ‘vroege’, voor wie vroeg opstaat. [WZF]

Aantal:
1947: 45 in Woerden, 415 in Nederland;
2007: 41 in Woerden, 630 in NederlandIn 1853 trouwt de eerste Jan Sterk Vroege in Woerden met Jannetje van Doorn. Boven: aanhef van de akte; onder: handtekeningen van het echtpaar, ouders en getuigen  (Woerden, huwelijksregister 1853, akte 4)

Naamdrager 1947: Jan Sterk Vroege (Woerden 1897 - Woerden 1984), vestigt zich 1916 vanuit Woerden in Rietveld, woont Rietveld 28a (1916-), 28 (1954-), hernummerd in Rijksstraatweg 44 1956, hernoemd Rietveld 44 (1964-), veehouder, zoon van Cornelis Vroege (Rietveld 1866 - Woerden 1948), veehouder op het Bouwhuis (Oudelandse polder), en Arriaantje Burggraaf (Zegveld 1872 - Woerden 1949).
Hij trouwt Bodegraven 1924 Helena Cornelia Costerus (Bodegraven 1897 - Woerden 1980), dochter van Adrianus Costerus (Bodegraven 1865 - Bodegraven 1935), en Martijntje Schildkamp (Hillegersberg 1865 - Woerden 1941, wonende Rietveld). Uit dit huwelijk volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister één zoon en twee dochters.

Handtekeningen van Jan Sterk en Geertruij de Rie onder de akte waarin zij toestemmen in het huwelijk van Klaas Vroege (Rietveld, huwelijken 1823, bijlagen bij akte 12)
Oorsprong voornaam Sterk
In 1823 trouwen in Veldhuizen, bij Harmelen, Klaas Vroege (Schoonrewoerd 1793 - Rietveld 1862) en Maria Hamoen (De Meern 1799 - Rietveld 1889). Na hun huwelijk vestigen zij zich in Rietveld op de hoeve Veldzicht, waar in de periode 1823 - 1838 hun elf kinderen worden geboren. De eerste twee zoons heten Nikolaas en Gerrit, naar de vader van vaders kant en de vader van moeders kant. Daarna wordt in 1830 als derde zoon Jan Sterk Vroege geboren, de grootvader van bovengenoemde Jan Sterk.
Hoe is deze bijzondere voornaam Sterk in de familie Vroege gekomen? De bijlagen bij de huwelijksakte van Klaas Vroege en Maria Hamoen geven hierop het antwoord. Op 16 december 1822 maakt de Harmelense notaris Buddingh op de boerderij in Haanwijk waar Jan Sterk (Culemborg circa 1755 - Rietveld 1827) en Geertruij de Rie (Benschop 1753 - Harmelen, hoeve Noordborgh 1827) wonen, een akte van huwelijkstoestemming op. Het echtpaar Sterk - De Rie stemt toe in het huwelijk van Klaas Vroege met Maria Hamoen. Jan Sterk is de stiefvader van Klaas Vroege. Hij is hertrouwd met Geertruij de Rie na het overlijden van de vader van Klaas Vroege. Klaas vernoemde in 1830 zijn derde zoon dus met naam en toenaam naar zijn stiefvader. Zo werd de familienaam Sterk tot voornaam, die werd doorgegeven in de familie Vroege en aanverwante families, meestal in combinatie met 'Jan'. In 2007 waren er in Nederland volgens de Nederlandse Voornamenbank 22 personen met de voornaam Sterk als 'volgnaam' (de tweede of volgende voornaam) en minder dan vijf personen die 'Sterk' als eerste voornaam voerden.    


Inschrijving van de doop van Dirske, dochter van Cornelis Vroege in de gereformeerde doopregister van Heukelum, 16.4.1679

Herkomst: Heukelum > Asperen > Schoonrewoerd > Rietveld > Woerden
Oudst bekende naamdrager is Cornelis Vroege, die in 1679 zijn dochter Dirske laat dopen in de gereformeerde kerk van Heukelum in de Tielerwaard. In deze generatie wordt de familienaam ook geschreven als Vroegen. Cornelis woont in 1697 op Leyenburg bij Leuven (Heukelum).

Literatuur: Informatie Vroege op 'Oscar den Uijl's Homepage' (internet), geraadpleegd 30.11.2013; W. van Wijngaarden, 'Vroeges uit de omgeving van Woerden', Gens Nostra (1983) 148-162.

15.12.2013 blogtekst aangevuld met gegevens ontvangen van W. van Baren te Woerden.

29 november 2013

BalkNaamtype: Herkomstnaam (bijv. Balk in Friesland), adresnaam of beroepsnaam (metonymisch voor timmerman).

Aantal:
1947: 11 in Woerden, 1252 in Nederland;
2007: 22 in Woerden, 1940 in Nederland

Advertentie Het Vrije Woord 21.5.1946

Naamdrager 1947: Christiaan Balk (Woerden 1912 – Woerden 1966), woont Jaagpad 99, Leidsestraatweg 123, 113, Poelstraat 8 (1938-),  Havenstraat  27 I (1946-), Eendrachtstraat 11 I (1947-), Willemshof 3 (1951-), opperman, grondwerker, arbeider Centraal Magazijn, stoelenmatter en stoffeerder, zoon van Christiaan Balk (IJsselstein 1879 – Woerden 1919), arbeider (1904), en Clasina Johanna Boele (Oudewater 1887 – Woerden 1962).
Hij trouwt Woerden 1946 Maria van Gulik (Zwammerdam 1922 – Woerden 1999), dochter van Jacobus van Gulik (Zwammerdam 1890 - Woerden 1973), instrumentenslijper en stoelenmatter, en Adriana de Kok (Amsterdam 1894 - Woerden 1975), paraplu verkoopster (zie blogbijdrage Van Gulik). Uit dit huwelijk volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister twee zoons en drie dochters.

Huwelijk van Frans Balck en Grietie Gene voor schepenen van Utrecht, 16.9.1730 (collectie Het Utrechts Archief)

Herkomst: Utrecht > IJsselstein > Woerden.
Oudst bekende naamvoerder en stamvader is Frans Balck (overleden IJsselstein 1754), die in 1730 in Utrecht trouwt met Grietie Gene (Gené) (IJsselstein 1712 – IJsselstein 1797). Bij zijn huwelijk woont hij op de Oudegracht, in de brouwerij De Croon, zij 'in 't Hamsteegie'. Bij het overlijden van een van hun kinderen, in 1740, wonen zij in Utrecht in het Drakenburgsteegje (na Drakenburgstraat, naast Huis Drakenburg op de Oudegracht). Het echtpaar vestigt zich tussen 1740 en 1745 in IJsselstein.

Literatuur: Henric Smeels, ‘Parenteel Balk’, (internet) (geraadpleegd 29.11.2013).