30 november 2014

Koren


Naamtype: metonymische beroepsnaam (WFZ], bijvoorbeeld van een akkerbouwer of handelaar in koren.

Aantal:
1947: 17 in Woerden, 201 in Nederland;
2007: 14 in Woerden, 426 in Nederland 

Ondertekening huwelijksakte door bruidspaar Barend Koren en Geertje Blom, en hun ouders (Kamerik 3.6.1921)

Naamdrager 1947: Barend Koren (Kamerik 1899 – Harmelen 1976), woont Kamerik dorp A70, 1960 omgenummerd in Van Teylingenweg 46, schilder, behanger, winkelier in kruidenierswaren, zoon van Gijsbert Koren (Kamerik 1855 – Zuilichem 1945), schilder, en Elisabeth Hunink (Papekop 1861 – Zuilichem 1944).

Woerdensch Weekblad 21.3.1937

Woerdensch Weekblad 30.11.1929
Hij trouwt Kamerik 1921 Geertje Blom (Harmelen 1896 – Woerden 1961), dochter van Dirk Blom (Vianen 1850 – Vleuten 1943), arbeider, en Hendrika Bonouvrier (Kockengen 1858 – Utrecht 1926, wonende te Harmelen).
     Uit dit huwelijk vijf kinderen, waarvan één dochter nog in leven:
     1. Elisabeth Koren (Kamerik 1923 – Reeuwijk 2001), x Kamerik 1954 Hermanus Hofstede (Gouda 1928 – Rotterdam 1993), woont Driebruggen 1979-, banketbakker, gevangenbewaarder.
     2. Dirk Gijsbert Koren (Kamerik 1928 – Woerden 1997), woont Woerden, x Woerden 1954 (partner in leven).
     3. Gijsbert Koren (Kamerik 1931 – Woerden 2004), woont Kamerik, x Kamerik 1957 (partner in leven).
     4. Anton Koren (Kamerik 1933 – Kamerik 1935)

Herkomst:  Harmelen > Waarder >  Breukelen-Nijenrode > Kamerik
In 1838 trouwt Arie Kooren (Breukelen 1816 - Kamerik 1894) met Maria Nap (Kamerik 1815 - Kamerik 1894). Hij is metselaar van beroep, ondertekent de akte met 'Arie Koren' en vestigt zich bij zijn huwelijk vanuit Kockengen in Kamerik Mijzijde.

Inschrijving van de doop van Gerrith, zoon van Hendrik Koorn en Ariaantje Gerrits Pot, Harmelen 1.11.1715 (afschrift doopregister, gedateerd 1818)

Oudst bekende voorvader is Hendrik Koorn, gehuwd met Ariaantje Gerrits Pot, die in 1715 in de gereformeerde kerk van Harmelen hun zoon Gerrit laten dopen. Hendrik is overleden voor 1725. In dat jaar hertrouwt zijn weduwe in Harmelen met de soldaat Michiel (waarvan geen achternaam wordt genoemd).

Huwelijk van Gerrid Hendrikse Koorn, jongeman van Harmelen, en Niesje Hendrikse van der Neut, jongedochter van de Lange Weide, in de gereformeerde kerk van Waarder, 7.5.1747

Gerrith Koorn trouwt in 1747 in Waarder met Niesje Hendriks van der Neut uit de Lange Weide. Het echtpaar vestigt zich in de Lange Weide en laat in de jaren 1747-1758 in Waarder vier kinderen dopen.

De familienaam Koorn komt reeds langer in het westen van Utrecht voor. Zo zijn er in de vijftiende eeuw akten in de weeskamer van Montfoort te vinden waarin die naam vermeld is, bijvoorbeeld een uit 1439 met Gherijt Koorn als borgsteller. Het is natuurlijk niet gezegd dat er met de hierboven besproken familie Koren/Koorn een familierelatie bestaat.


24 november 2014

MaijenburgNaamtype: herkomstnaam of adresnaam. Varianten tegenwoordig nog: Majenburg en Maijenburgh, vroeger ook Maaijenburg. De dragers van deze naam concentreren zich in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied (zie NFB). De naam van de hier behandelde Woerdense familie Maijenburg is een verbastering van de familienaam Meijburg. Het toponiem waaraan deze naam is ontleend werd nog niet gelokaliseerd.

Aantal (Maijenburg / Mayenburg):
1947: 13 in Woerden, 199 in Nederland;
2007: 44 in Woerden, 330 in Nederland 

 
Bruidegom Albertus Maijenburg, zijn bruid, vader en schoonouders ondertekenen de huwelijksakte (Kamerik 17.11.1916)


Naamdrager 1947: Albertus Maijenburg (Wilnis 1888 - Woerden 1961), vestigt zich voor zijn huwelijk (1916) in Kamerik, woont B151, 1960 omgenummerd naar Mijzijde 163, veldwerker, landarbeider, zoon van Cornelis Maijenburg (Wilnis 1857 - Wilnis 1922), schipper, en Kornelia Hendrika Maria van Es (Zevenhoven 1854 - Wilnis 1894)
Hij trouwt Kamerik 1916 Wilhelmina Antonia van der Vlist (Kamerik 1892 - Kamerik 1982), woont Mijzijde 163 (-1970), Kievitstraat 1 (1970-), dochter van Gijsbertus van der Vlist (Woerden 1858 - Kamerik 1923), veldarbeider, en Jannigje Vianen (Kamerik 1854 - Kamerik 1935).
     Uit dit huwelijk:
     1. Cornelia Wilhelmina Maijenburg (Kamerik 1917 – Woerden 1976), x Kamerik 1945 Nicolaas Wilhelmus Seure (Harmelen 1915 – Harmelen 1997).
     2. Gijsbertus Antonius Maijenburg (Kamerik 1918 – Woerden 2001), woont Pastoor Schuurmanstraat 22, x Kamerik 1946 Adriana Wilhelmina Outshoven (Kamerik 1916 – Woerden 1994).
     3. Cornelis Antonius Maijenburg (Kamerik 1920 – Woerden 2000), woont Pastoor Schuurmanstraat 23, x Woerden 1944 Maria Lamboo (Woerden 1921 – Woerden 2013).
     4. Jannigje Maria Maijenburg (Kamerik 1922 – Woerden 2012), x Kamerik 1953 Hendrikus Gerardus Vianen (Kamerik 1922 – Woerden 1980), woont Pastoor Schuurmanstraat 2, fabrieksarbeider, winkelbediende, boekhouder.
     5. Wilhelmus Cornelis Maijenburg (Kamerik 1923 – Vlist 1992), woont Haastrecht, landarbeider, grondwerker, spoorlegger, x Nieuwkoop 1951 Johanna Anna de Jong (Nieuwkoop 1923 – Vlist 1999).
     6. Wilhelmina Antonia Maijenburg (Kamerik 1925 – Woerden 2006), x Kamerik 1955 Antonie Johannes Hendriks (Wilnis 1919 – Nieuwkoop 1993), woont Woerdense Verlaat, smid-rijwielhersteller.
     7. Antonius Wilhelmus Maijenburg (Kamerik 1927 -  Utrecht 2006), woont Kamerik, x Nieuwkoop 1952 (in leven).
     8. Albertus Antonius Maijenburg (Kamerik 1929 - Amsterdam 1958), woont Kamerik, tuindersknecht, landarbeider, x Nieuwkoop 1955 (in leven).
     9. Johannes Antonius Maijenburg (Kamerik 1930 - Kamerik 1941).
     10. Petrus Antonius Maijenburg (Kamerik 1932 – 2005 Créteil, Frankrijk),woont Woerden, x Gendringen 1959 (in leven).
     11. Alberta Johanna Maria Maijenburg (Kamerik 1936 – Woerden 1999), x Kamerik 1959 Hendricus Antonius Tuithof (Kamerik 1927 – Nieuwkoop 2002), woont Kamerik, Burg. Talsmaweg 5.


Ter Aar 1.12.1711 (gerecht). Jacob Teuwisse Meijburg, jongeman van Nieuwveen trouwt Cornelia Janse van der Beijl
Ter Aar 14.2.1719. Jacob Teeuwisse Meijburg, weduwnaar, trouwt Martie Mouris van der Swaan 
Uithoorn 29.1.1736. Jacob Teuwisse Maijburgh, wonende aan de Kromme Mijdrecht, trouwt Aaltje Pieters Springintveld


Herkomst:  Nieuwveen > Ter Aar > Uithoorn > Vinkeveen > Wilnis > Kamerik
Oudst bekende voorvader is Theuis Jansz Meijburgh (Meijburch). Hij komt voor het eerst in 1669 in de bronnen voor met deze naam, en wordt dan vermeld als belender bij een verkoop van land in Uiterbuurt (Nieuwveen). Een jaar eerder is hij - alleen met zijn patroniem Mateus Jansz - vermeld in de gerechtsprotocollen van Oudshoorn wanneer hij als voogd van zijn vrouw Erasmusgen Erasmus van Veen optreedt in een erfeniskwestie. 'Theuis Janse Meijburg' overlijdt in 1704 en woont dan in het Oosteinde van Nieuwveen.
Zijn zoon Jacob trouwt drie keer, de eerste twee keer in Ter Aar vermeld met de familienaam 'Meijburg'. Bij zijn derde huwelijk, in Uithoorn, heet hij voor het gerecht Jacob Teuwisse Maijburgh en voor de katholieke kerk Jacobus Majenburg. Onder zijn nakomelingen zet deze verwisseling van de 'a' voor de 'e' door. Deze spellingverandering heeft dus plaatsgevonden bij de verhuizing van Ter Aar naar Uithoorn (hij woonde aan de Kromme Mijdrecht).


Bronnen: Streekarchief Rijnlands Midden, Gerecht Oudshoorn, inv.nr. 7, d.d. 23.3.1668; Gerecht Nieuwveen, inv.nr. 5, d.d. 18.12.1669.


16 november 2014

Magielse - Machielse


Naamtype: Verwantschapsnaam, zoon van Machiel. Verwantschapsnamen afgeleid van Machiel en Michiel kennen vele spellingvarianten. Opvallend is de concentratie van de namen als Magielse, Machielse, Michielse en Michielsen in het westen van Brabant, waar ook de naam van de Woerdense familie Magielse - Machielse zijn oorsprong vindt.
De manier waarop de naam van deze familie werd geschreven in de bevolkingsadministratie en door de familieleden zelf verschilt tot in de twintigste eeuw van generatie op generatie. Ook binnen één gezin zien we dat kinderen met spellingvarianten worden ingeschreven in de burgerlijke stand. En naamdragers waren soms zelf ook niet consequent in het schrijven van hun naam (zie de stamreeks hieronder).
Illustratief is dat de derde zoon van Hendrikus Magielse in 1916 in het Kamerikse geboorteregister werd ingeschreven als Hendrikus Machielse. Een deel van de nakomelingen van Hendrikus Magielse (1886-1962) heet als gevolg daarvan Magielse, een ander deel Machielse. Het zal - tot op de dag van vandaag - regelmatig tot verwarring hebben geleid. 

Aantal: 
Magielse
1947: 16 in Woerden, 218  in Nederland;
2007: 20 in Woerden, 445 in Nederland
Machielse
1947: 4  in Woerden, 476 in Nederland;
2007: 13 in Woerden, 662 in Nederland

Woerdensch Weekblad 10.9.1938

Naamdrager 1947: Hendrikus Magielse (IJsselstein 1886 - Woerden 1962), vestigt zich tussen 1911 en 1914, woont in Woerden Jaagpad 19 (1924-), 91, Rijnkade 82, Kerkplein 3 I (1947-), koopman, handelaar in lompen en metalen, handelaar in landbouwwerktuigen Fa. H. Magielse en Zn., zoon van Sebastiaan Magielse (Stoutenburg 1848 - IJsselstein 1931), arbeider, en Willemina van 't Hoofd (IJsselstein 1856 - IJsselstein 1937).
Hij trouwt Linschoten 1907 Hendrica Wouterse (Schalkwijk 1882 – Woerden 1962), dochter van Willem Wouterse (Schalkwijk 1841 – Schalkwijk 1924), arbeider, en Hendrieka van der Linden (Tull en ’t Waal 1845 – Schalkwijk 1919).
     Uit dit huwelijk:
     1. Sebastianus Wilhelmus Magielse (Schalkwijk 1908 - Haarlem 1970), woont Barwoutswaarder, Hoge Rijndijk 14 (1944-), Woerden, 2e Hondhorststraat 20 (1948-), Kerkplein 4 I (1949-), koopman in ijzerwaren, x Wilnis 1944 Adriana Margaretha van den Bosch (Wilnis 1919 - Woerden 2006). Hieruit vijf zoons en zeven dochters.
     2. Hendrica Catharina Magielse (Tull en 't Waal 1909 – Woerden 1959), naaister, x Woerden 1928 Jan Pfaff (Woerden 1903 – Woerden 1947), blekersknecht, grondwerker, stoker (dakpannenfabriek Brunt, Rijks Centraal Magazijn).
     3. Wilhelmina Magielse (Tull en 't Waal 1911 – Utrecht 1964), woont Zuilen, x Zwolle 1942 Pieter Bruinsma (Vreeswijk 1916 - ).
     4. Wilhelmus Magielse (Barwoutswaarder 1914 – Woerden 1985), koopman, x Woerden 1938 Anna Berndina Peters (Den Ham 1919 – Nieuwegein 1984), woont Kamerik (1938-), Woerden, Gedempte Binnengracht 18 (1948 -), 2e (3e) Hondhorststraat 20 (1949-). Hieruit een dochter.
     5. Hendrikus Machielse (sic!) (Kamerik 1916 – Woerden 1978), koopman in ijzerwaren, woont 2e Hondhorststraat 22 (1948-), Kerkplein 3 I (1962-), x Woerden 1942 Petronella Joris (Oudewater 1914 – Woerden 1980), werkster. Hieruit vier zoons en twee dochters.
     6. Maria Josefina Magielse (Barwoutswaarder 1919 – Alphen aan den Rijn 1976), x Gorinchem 1953 Hendrik Jan van der Steenhoven (Gorinchem 1924 – Alphen aan den Rijn 1968), woont Alphen aan den Rijn, rijnschipper, kapper.
     7. Gerardus Magielse (Barwoutswaarder 1920 – Woerden 1966), woont Rijnkade 84, 82 (1948-), 2e (3e) Hondhorstraat (1962-), koopman in ijzerwaren, x Woerden 1942 Jannetje Tomassen (Barneveld 1918 – Woerden 1970). Hieruit drie zoons en drie dochters.

Huwelijksinschrijving Princenhage geref. 26.4.1744
Op 26 april 1744 trouwde 'Adriaan Frans Jonas Magielse' in de gereformeerde kerk van Princenhage met Adriana Lips. Op dezelfde dag werd het huwelijk van 'Adrianus Michilsen' voltrokken in de katholieke kerk. Katholieken moesten om hun huwelijk rechtsgeldig te laten zijn ook trouwen in de gereformeerde kerk of voor het gerecht. Bij de doopinschrijving van zijn kinderen heet hij 'Franciscus Michilse' of  'Franciscus Michilsen'. 

Herkomst: Meer (nu provincie Antwerpen) > Princenhage > Terschuur > Stoutenburg > IJsselstein > Woerden
De oudst bekende voorvader is Michael Jonas, die in 1611 in Meer (vlak over de grens ten zuiden van Breda) trouwt met Joanna Gommers. Zijn zoon Johannes gaat door het leven met de toenaam 'Michielsen (zoon van Michiel). En kleinzoon Jonas (1667-1737) is bekend onder het dubbele patroniem Jonas Johannes Michielsen: Jonas de zoon van Johannes, die een zoon is van Michiel.
Achterkleinzoon Adrianus Franciscus (1717-1770) verhuist van Meer naar het tien kilometer noordelijker gelegen Princenhage. Bij hem versteent het patroniem tot familienaam Michielsen, een naam die evolueert tot Magielse / Machielse.

Hieronder volgt de stamreeks Magielse / Machielse, van de oudst bekende voorvader Michael Jonas uit Meer tot Hendrikus Magielse die zich in Woerden vestigde. De naam is gespeld zoals deze achtereenvolgend in de doopregisters en geboorteregisters is vastgelegd, met in de jongste generaties een afbeelding van de handtekeningen.


Stamreeks Magielse - Machielse

I. Michael Jonas (ovl. na 1624) 
           ↓ 

II. Johannes Michielsen (Meer 1624 -) 
          ↓

III. Jonas Johannes Michielsen (Meer 1667 - Meer 1737) 
          ↓

IV. Adrianus Franciscus Jonas Michielsen (Meer 1717 - Princenhage 1770) 
          ↓

V. Antonius Michilsen (Princenhage 1752 - Princenhage 1800) 
          ↓

VI. Sebastianus Migilsen (Princenhage 1776 - Stoutenburg 1851)
tuinier, daghuurder

Handtekening 1822 (boven) en 1830

          ↓

VII. Abraham Michielzen (Terschuur - Achterveld 1811 - Stoutenburg 1891)
bleker

Handtekening 1847 (boven) en doopinschrijving 1811

          ↓

VIII. Sebastiaan Magielse (Stoutenburg 1848 - IJsselstein 1931)
boerenknecht, arbeider


1883 (boven) en 1907


          ↓

IX. Hendrikus Magielse (IJsselstein 1886 - Woerden 1962)

1907

Literatuur: Een bronbewerking van het doopboek (1609-1799) en het trouwboek (1609-1799) van Meer is gepubliceerd op de website 'Ragebol' van de Erfgoedvereniging voor Ravels, Weelde en Poppel; Frans Casimiri publiceerde de oudste generaties van deze familie in zijn 'stamboom' op Geneanet.

Met dank aan de heer D.M.F. Casimiri voor aanvullende informatie.


9 november 2014

Van Kippersluis


Naamtype: herkomstnaam. De topografische benaming waaraan deze naam ontleend is werd nog niet gelokaliseerd. Mogelijk is er taalkundige verwantschap met het woord 'kiepekaai' (inham, uitgesneden hoek), van 'kip' in de betekenis van kerf, greppel, groeve, ingraving in de bodem waarop een polderdijk wordt aangelegd. [WNT]

Aantal (met naamvarianten):
Van Kippersluis: 
1947: 9 in Woerden, 87 in Nederland;
2007: 17 in Woerden, 330 in Nederland
Kippersluis:
1947: 0 in Woerden, 105 in Nederland;
2007: 0 in Woerden, 142 in Nederland
Kippersluijs
1947: 0 in Woerden,  39 in Nederland;
2007: 0 in Woerden,  38 in Nederland

Cornelis Johannes van Kippersluis (1907 - 1977) en Willemina Spithoven (1879 - 1953), zittend links, bij het huwelijk van hun dochter Martha (1907-1977) in 1938.

Naamdrager 1947: Cornelis Johannes van Kippersluis (IJsselstein 1876 – Woerden 1964), woont Barwoutswaarder (-1909), Meije 101 Bodegraven (1909-1940), Meije 256 Zegveld (1940-1946), Zegveld 71 (1946-1949) Zegveld 28 (1949-), vernieuwd in Hoofdweg 169 (1955-), boerenarbeider (1907), landarbeider, zoon van Willem van Kippersluis (IJsselstein 1846 – IJsselstein 1890), bouwman (landbouwer) (1874), en Martina Verheul (Hekendorp 1847 – Vreeswijk 1904).
     Hij trouwt Woerden 1907 Willemina Spithoven (Wijk bij Duurstede 1879 – Zegveld 1953), dochter van Cornelis Spithoven (Wijk bij Duurstede 1843 – Wijk bij Duurstede 1880), arbeider, en Jannigje van den Akker (Jutphaas 1844 – Langbroek 1909). 
Ondertekening huwelijksakte van Cornelis Johannes van Kippersluis en Willemina Spithoven, Woerden 24.1.1907

    Uit dit huwelijk:
    1.Martina Maria (Martha) van Kippersluis (Rietveld 1907 – Utrecht 1977), x 1e Kamerik 1938 Jan Gerrit van Beek (Laag Nieuwkoop 1910 – Utrecht 1956), woont Kamerik, veehouder; x 2e Johannes Theodorus Plinck (Utrecht 1898 – Utrecht 1977), boorder, kotteraar.
    2. Levenloos geboren dochter (Barwoutswaarder 1909).
    3. Wilhelmus Adrianus (Wim) van Kippersluis (Bodegraven 1910 – Alphen aan den Rijn 1973), landarbeider, los werkman, sloper, x Alphen aan den Rijn 1940 (-1957) Maria Johanna Klein (Leimuiden 1920 – Gouda 2005).
    4. Cornelis (Kees) van Kippersluis (Bodegraven 1912 – Alphen aan den Rijn 1981), landarbeider, x Wilnis 1936 Cornelia Hoogerwerf (Wilnis 1912 – Alphen aan den Rijn 1996).
    5. Johannes (Jan) van Kippersluis (Bodegraven 1913 – Apeldoorn 1969), landarbeider, bedrijfsleider.
    6. Gijsbertha (Bertha) van Kippersluis (Bodegraven 1915 – Woerden 2005) , x Utrecht 1945 Anthonius van Maurik (Utrecht 1915 – Utrecht 1974), woont Vleuten-De Meern, groentenkweker.
    7. Albertus Anthonius (Albert) van Kippersluis (Bodegraven 1918 – Woerden 1991), woont Kromwijkerkade, metselaar, monteur, rijkswerkman, x Woerden 1947 Johanna Witjes (Vreeswijk 1923 – Woerden 2009).
    8. Maria (Marie) van Kippersluis (Bodegraven 1921 – Haarlemmermeer 2013), x Zegveld 1956 Wilhelmus Hubertus van Bemmelen (Mijdrecht 1919 – Amsterdam 1991), woont Uithoorn, landarbeider, grondwerker, pakhuischef, gemeente-werkman.
    9. Adrianus (Adriaan) van Kippersluis (Bodegraven 1923 – Woerden 1989), woont Zegveld, Hoofdweg 169 (1956-), landarbeider, zuivelbereider, betonwerker, x Woerden 1956 Anna Geertruida Hogenes (Mijdrecht 1925 – Woerden 1992).

Huwelijksinschrijving van Willem Philipsen van Kippersluijs en Maria van 't Uijthof, gerecht IJsselstein 12.2.1684

Herkomst: IJsselstein > Woerden 
De voorouders Van Kippersluis van bovengenoemde Cornelis Johannes (1876-1964) woonden zeker vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw in IJsselstein. Oudst bekende naamsvermelding vinden we in het trouwboek van het gerecht van IJsselstein, wanneer voorvader Willem Philipsen van Kippersluijs trouwt met Maria van 't Uijthof uit Harmelen. De trouwakte noemt geen herkomstplaats van de bruidegom, maar vermeldt wel dat hij en zijn bruid beiden aan de IJsseldijk wonen. Daar worden ook de vijf kinderen geboren die zijn ingeschreven in het rooms-katholieke doopboek van IJsselstein: Cornelis (1684), Filippus (1685), Adrianus (1687), Margareta (1688) en Henrica (1689). Het doopboek vermeldt de ouders steeds alleen met hun patroniem: Willem Philipsz en Maria Loeven (dochter van Loef). Willem is overleden tussen 1689 en 1692. Zijn weduwe hertrouwt op  19 juni 1692 in IJsselstein met Hendrick Melchiors Spruijt.
In dezelfde periode trouwen nog twee naamdragers in IJsselstein. Op 25 mei 1690 trouwt Anthonij Jansz Kippersluijs, jongeman van Benschop, met Maijken Jansdr van Hoogburen. En Gijsbert Jansz Kippersluijs, weduwnaar van Maria Blom, trouwt op 9 november 1696 met Anthonia de Vette, jongedochter van Schalkwijk.      


Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Archief Y044, Stadsgerecht IJsselstein, inv.nr. 699.

Met dank aan Frans van Kippersluis te Woerden voor het beschikbaar stellen van de familiefoto.