31 augustus 2013

Veerman


Naamtype: beroepsnaam

Aantal:
1947: 18 in Woerden, 2.618in Nederland;
2007: 39 in Woerden, 4.470 in Nederland


Vader Frederik Hendrik Veerman, een winkelbediende en zoon Hendrik Veerman voor de vernieuwde winkelpui van Voorstraat 8 (1929). De linkerzijde van de etalage is ingericht voor fotografie, de rechterzijde voor kruidenierswaren. Aan de bovenzijde van de etalage staat het beeldmerk van de in 1929 opgerichte collectieve inkooporganisatie Enkabé, waar kruidenier Veerman lid van was   (coll. Foto Veerman).

Naamdrager 1947: Willem Cornelis Veerman (Woerden 1907- Woerden 1969), winkelbediende, fotohandelaar, woont Voorstraat 8, zoon van Frederik Hendrik Veerman en Johanna Geertruida van den Bosch (zie beneden). Hij trouwt Woerden 1944 Elizabeth Baris (Rotterdam 1911 - Woerden 2001), dochter van Pieter Jan Baris (Charlois 1876-), timmerman, en Elizabeth Groenendijk (Charlois 1876-).

Woerdense Courant 1956

In 1926 vestigt fotograaf G.H. Niestadt zich vanuit de Kerkstraat 5 op de tweede verdieping van Voorstraat 8, het pand met de kruidenierswinkel van vader Veerman. Niestadt heeft daar tot zijn overlijden in 1942 een daglichtstudio voor portretfotografie. Zoon Willem Cornelis Veerman begint in 1927 in de winkel van zijn vader een handel in foto-artikelen. In de loop der jaren komt op de fotografische activiteiten het zwaartepunt te liggen. Veerman zet daarbij de werkzaamheden van fotograaf Niestadt voort, die hij in de jaren voor diens overlijden langzamerhand heeft overgenomen. Begin jaren vijftig stopt Veerman met de verkoop van kruidenierswaren en richt hij zich volledig op fotografie en de verkoop van foto-artikelen.


Herkomst: Hazerswoude > Alphen > Aarlanderveen > Woerden
Frederik Hendrik Veerman (Aarlanderveen 1865 - Woerden 1943), vestigt zich 1904 uit Aarlanderveen in Woerden, kruidenier, woont aanvankelijk op (tegenwoordige) hoek Leidsestraatweg - Baanstraat (oostzijde), vestigt zich later Voorstraat 8, zoon van Cornelis Veerman (Alphen aan den Rijn 1832 - Alphen aan den Rijn 1918), timmerman, en Johanna Frederica Fritz (Oudshoorn 1835 - Alphen aan den Rijn 1920). Hij trouwt Alphen aan den Rijn 1904 Johanna Geertruida van den Bosch (Nieuwveen 1875 - na 1942), dochter van Willem van den Bosch, arbeider, en Alida de Groot. Uit dit huwelijk vermeldt de persoonskaart van het bevolkingsregister vijf zoons en vijf dochters, waaronder Willem Cornelis (1907), Cornelis Willem (1908), Hendrik Cornelis (1910), Alida Frederica (1911) en Dirk Leendert (1912).

Inschrijving van doop van Dirk Dirks Veerman in gereformeerd doopboek van Hazerswoude, 1711


Oudst bekende voorouder is Dirk Bastiaanse Veerman, gehuwd met Lijsbeth Jans van Leeuwen, die in 1711 in Hazerswoude hun zoon Dirk laten dopen. 


Literatuur: 'Foto Veerman bestaat vijftig jaar', Woerdense Courant 14.4.1977. M. Stolk, 'Kwartierstaat Schouten', Genealogie Online (internet), N.B. informatie voor 1711 niet bewezen gevonden in bronnen.

Met dank aan F.H. Veerman en L.A. Jansen28 augustus 2013

Thuis


Naamtype: adresnaam

Aantal:
1947: 11 in Woerden, 336 in Nederland;
2007: 9 in Woerden, 616 in Nederland 

Naamdrager 1947: Adrianus Johannes Thuis (Woerden 1935 - Woerden 2008), timmerman, vanaf 1975 caféhouder café Victoria ('Arie' in de volksmond, Stationsweg 14), zoon van Theodorus Thuis en Alijda Adriana Maria de Bruijn (zie hieronder). Trouwt Harmelen 1960 Theodora Cornelia Glissenaar (Harmelen 1933 - Woerden 2004), dochter van Johannes Glissenaar (Haarzuilens 1895-) en Cornelia Maria van Dalen (Zeist 1897-).

Arie Thuis aan de tap in café Victoria ('Arie')

Herkomst: Hoog Millingen (Rees, Kreis Kleve, Duitsland) > Groessen > Nijmegen > Woerden
Theodorus Thuis (Nijmegen 1895 - Woerden 1971), schipper binnenvaart, krantenbezorger, vestigt zich 1928 vanuit Rietveld te Woerden, woont dan aan boord schip 'Nibelnaut', verhuist 1939 naar Molenstraat 13, vervolgens W.A. Bakestraat 9 en Vossenschanslaan 1, zoon van Johannes Jacobus Thuis (Duiven 1855 - Nijmegen 1921), metselaar, en Jacoba Petronella Wennekes (Nijmegen 1858 - Nijmegen 1934). Hij trouwt Woerden 1918 Alijda Adriana Maria de Bruijn (Woerden 1897 - Woerden 1983), dochter van Martinus Johannes de Bruijn (Papekop 1863 - Woerden 1943), schilder, en Jantje Lepping (Steenwijkerwold 1870 - Woerden 1956).
Uit dit huwelijk vermeldt de persoonskaart van Theodorus Thuis (uit het bevolkingsregister) tien kinderen, zes zoons en vier dochters, geboren 1919-1937, één in Antwerpen, één in Oberhausen, één in Rotterdam, één in Amsterdam en zes in Woerden.Handtekening van Willem Thuis / Thus uit 1836 en 1844 

De grootvader van Theodorus heette Willem (Groessen 1808 - Pannerden 1880). Bij zijn huwelijk in 1836 ondertekent Willem met 'W. Thuis'. Als hij in 1844 het overlijden van zijn vader Derk aangeeft is het 'W. Thus'. Ook de naam van zijn vader wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand geschreven geschreven als (Derk) Thus. Thuis en Thus worden ook bij andere kinderen van Derk naast elkaar gebruikt. Derk Thus is omstreeks 1771 vlak over de grens geboren, in het Duitse Millingen (bij Rees).
De Nederlandse Familienamenbank laat zien dat de dragers van de naam Thuis zich concentreren in de Achterhoek. Dat geldt ook voor de naamvarianten Thus en Thüs.   

Met dank aan Erik Thuis voor beschikbaar stellen foto
  

27 augustus 2013

Van Baarsel


Naamtype: Herkomstnaam. Mogelijk Barssel (Ostfriesland, Duitsland), Beersel (bij Brussel) of Beerzel (bij Mechelen).

Aantal:
1947 10 in Woerden, 78 in Nederland;
2007 5 in Woerden, 60 in Nederland


Jacob van Baarsel in de deuropening van zijn kapperszaak aan de Rijnkade (foto tussen 1940 en 1950; RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 

Naamdrager 1947: Jacob van Baarsel (Woerden 1897 - Woerden 1985), kapper, vestigt zich 1924 te Woerden vanuit Leiden (waar hij van 1917-1924 woonde als kappersbediende), vanaf 1952 aan de Leidsestraatweg 5, annex sigarenzaak (wordt voortgezet door zijn zoon Aart), zoon van Aart van Baarsel (Woerden 1858 – Utrecht 1931), sigarenmaker, aanspreker, kruidenier, en Maartje Schaap (Blokzijl 1859 – Utrecht 1910). Hij trouwt Leiderdorp 1925 Catharina Stavleu (Leiderdorp 1895 – 1986), dochter van Willem Stavleu, broodbakker, en Maartje van Leeuwen.

Inschrijving van het kerkelijk huwelijk van Casper van Barsel en Adriana van der Schroef, Woerden 1727

Herkomst: Dalfsen > Woerden.
Oudst bekende naamvoerder en stamvader is Garrewijn Janssen van Barsel, sergeant. Hij woont te Dalfsen, waar hij in 1691 trouwt. Hij vestigt zich later in Utrecht, waar hij in 1724 hertrouwt. Zijn zoon Casper van Barsel (Dalfsen 1698 – Woerden 1747) vestigt zich in Woerden. Hij trouwt er in 1724 met Willemijn van der Saan (Woerden 1686 – Woerden 1726) en in 1727 met Adriana van der Schroef (Woerden 1706 – Woerden 1751). Casper was kleermaker en had een winkel in huishoudelijke artikelen in de Kruisstraat (o.a. borstels, bezems, gordijnringen, knopen, spelden, scharen, messen, vuurstalen, tabaksdozen, stoven). Een deel van de afstammelingen van Garrewijn Janssen spelt (tot op de dag van vandaag) de naam als Van Baarzel.

Literatuur: G.J.M. van Baarsel-Schouten, Van Baar s/z el : een Hollandse familie (z.pl. z.j.). 'Gouden echtpaar van Baarsel - Stavleu. Oud-kapper van Baarsel kan heel wat vertellen', Woerdense Courant 27.2.1975.


26 augustus 2013

BlokNaamtype: adresnaam, beroepsnaam (bijv. blokmaker), patroniem, eigenschapsnaam (grof gebouwd) [WZF] [NFB]

Aantal:
1947: 190 in Woerden, 5.724 in Nederland;
2007: 189 in Woerden, 7.598 in Nederland

Naamdrager 1947: Machiel Cornelis Blok (Woerden 1887 – Utrecht 1948), graanhandelaar, woont Oudelandseweg 30, zoon van Arie Blok (1840 - Woerden 1908), koopman, en Catharina Radix (Woerden 1853 - Woerden 1921). Hij trouwt Kamerik 1915 Barbara de Leeuw (Zuilen 1888 – Woerden 1978), dr. van Adrianus de Leeuw, veehouder, en Neeltje Kastelijn.

Personen met de naam Blok als percentage van de bevolking in 2007 [NFB]. De kaart laat een concentratie van naamdragers zien in de regio Woerden, Lopikerwaard en Alblasserwaard 

Herkomst: Polsbroek > Kamerik > Linschoten > Zegveld > Hekendorp > Woerden.
Blok is een van de meest voorkomende familienamen in Woerden en omgeving. De naam staat in 1947 in Woerden op de tweede plaats, in 2007 op de achtste plaats. Veel van deze naamdragers behoren tot de familie Blok waarin Machiel en Laurens 'signaalnamen' zijn, namen die al sinds de zeventiende eeuw van generatie op generatie worden doorgegeven, met varianten als Lou, Lourens, Louwerens, Chiel, Machiel.

Louwerens Blok Michielsz (Hekendorp 1802 - Woerden 1876), bouwman (boer), later schipper, en winkelier, trouwt in 1832 te Papekop met Elisabeth Uit(t)enbogaard (Papekop 1811 - Woerden 1883). Hij woont dan evenals zijn ouders in Zegveld. Uit dit huwelijk worden kinderen geboren, te Papekop (1833), Waarder (1834-1837) en Rietveld (1838) voordat zij zich te Woerden vestigden. Daar werd in 1840 zoon Arie geboren, de vader van bovengenoemde Machiel Cornelis.

Achterzijde met loswal aan de Rijn van graanhandel Firma Arie Blok, Oudelandseweg 44 (foto RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

In 1989 kijkt de Woerdense Courant terug op het honderdvijftigjarig bestaan. Louwerens vestigt zich in 1839 in de Pannebakkerijen als winkelier in kruidenierswaren, granen, grutterswaren, gort, meel en bloem. Zoon Arie en vervolgens kleinzoons Anthonie en Machiel Cornelis zetten de zaak voort. Tot 1983 zaten leden van de familie Blok in de directie. Van broodmeel verschoof het accent naar veevoeders. In 1910 werd een maalderij aan de Oudelandseweg gebouwd, in 1935 een opslagplaats aan de Hoge Rijndijk. In 1937 begon het bedrijf met het persen van veekoeken en veebrokjes. De bedrijfsgebouwen aan Oudelandseweg en Hoge Rijndijk breidden zich in de loop der tijd uit. Aan de Oudelandseweg zijn zij inmiddels verdwenen, maar op de Hoge Rijndijk zijn zij nog aanwezig. De hoogste silo draagt het opvallende bedrijfslogo.
Woerdense Courant 1995

De oudst bekende voorvader is Laurens Michielsz Block, uit Polsbroek, die zich in 1711 met zijn vrouw Geertje Gerrits de Coole (geb. Benschop 1681) te Zegveld vestigde, in 1713 te Kamerik en in 1726 in Barwoutswaarder.

Literatuur: 'Industrie en handelsmaatschappij Blok jubileert; Napluizen geschiedenis van 150 jaar oude onderneming was hele klus', Woerdense Courant 13.4.1989.


25 augustus 2013

Beukers


Naamtype: Niet toegewezen door [NFB].

Aantal:
1947: 26 in Woerden, 887 in Nederland;
2007: 42 in Woerden, 1.747 in Nederland

Naamdrager 1947: Willem Beukers (Zegveld 1903 - Woerden 1983), schilder, woont in 1947 Zegveld no. 99, zoon van Johannes Beukers (Zegveld 1871 - Woerden 1958), schilder, en Jannigje van den Toorn (Zegveld 1877 - Utrecht 1959). Hij trouwt Zegveld 1925 Lijntje Magdalena Verhoef (Zegveld 1905 - Woerden 2004), dr. van Nicolaas Verhoef en Aaltje van Doorn.

Woerdense Courant 1953

Herkomst: Oudshoorn > Alphen aan den Rijn > Lange Ruige Weide > Zegveld.
De grootvader van bovengenoemde Willem, ook Willem Beukers genaamd (Lange Ruige Weide 1838 - Zegveld 1912), schilder, trouwt in 1868 in Bodegraven met Marijtje Bouthoorn (Barwoutswaarder 1841 - Zegveld 1919) en vestigt zich in Zegveld, waar vanaf 1869 hun kinderen geboren worden.

Inschrijving van het huwelijk van Roelof Jansen Bükes en Johanna Katrina Overmans, Oudshoorn 1749

Oudst bekende voerder van de naam Beukers in deze familie is Pieter Beukers (Oudshoorn 1752 - Lange Ruige Weide 1829). Hij wordt gedoopt in 1752 in Oudshoorn als zoon van Roelof Jansen Bükes, en trouwt in 1782 als Pieter Beukers. Roelof Jansen Bükes is, als hij in 1749 in Oudshoorn trouwt, woonachtig te Naarden. In het gereformeerde doopboek van Naarden komt 'Bükes' in de periode 1700-1750 niet voor, wat erop wijst dat deze naam van elders komt.


24 augustus 2013

Den Blanken


Naamtype: Eigenschapsnaam.

Aantal:
1947: 34 in Woerden, 185 in Nederland;
2007: 28 in Woerden, 366 in Nederland

Winkel van C. den Blanken in de Voorstraat (tussen 1920 en 1930; foto RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Cornelis den Blanken (Woerden 1896 - Woerden 1960), winkelier (1922), limonadefabrikant, directeur ener N.V. (1947), wijnhandelaar, slijter in dranken, woont Voorstraat 45, zoon van Cornelis den Blanken (Alphen 1852 - Woerden 1922), conducteur van een stoomboot (1877), winkelier (1922), en Wilhelmina Honselaar (Aarlanderveen 1854 - Oudenrijn 1923). Hij trouwt Woerden 1922 Neeltje Spek (Alphen aan den Rijn 1901 - Woerden 1983), dochter van Cornelis Spek, kantonnier, en Aaltje Booij. Kinderen: Cornelis (1925), Nelly (1926).

Woerdensch Weekblad 1930
Woerdense Courant 1961
Herkomst: Moerkapelle > Zevenhuizen > Zegwaard > Alphen > Woerden.
Cornelis senior woonde in Woerden toen hij in 1877 in Aarlanderveen trouwde. Zijn negen kinderen werden er tussen 1878 en 1896 geboren. Hij ondertekent zijn huwelijksakte met 'C. de Blanken', hoewel zijn naam in zijn geboorteakte met 'den' geschreven staat. Ook zijn vader Hendrik gebruikt als tussenvoegsel 'de'. Verder terug in de tijd is de familienaam, in de achttiende eeuw, De Blank. Oudst bekende naamdrager is Jacobus de Blank, gehuwd met Catharina van Brakel, die vanaf 1728 te Moerkapelle kinderen laten dopen.

Boele


Naamtype: patroniem (van de voornaam Boel). De hier behandelde familie heet in de zeventiende eeuw "Boel" of "Boell". In de loop van de achttiende eeuw wordt de letter e toegevoegd en wordt het "Boele".

Aantal:
1947: 19 in Woerden, 586 in Nederland (incl. Boelé);
2007: 30 in Woerden, 1.060 in Nederland


Woerdense Courant


Naamdrager 1947: Hendrikus Boele (Leiden 1893 - Woerden 1962), metselaar, los werkman, grondwerker, woont Groenendaal 27, later Molenstraat 18, zoon van Hendrikus Boele (Oudewater 1867 - Woerden 1931), werkman, en Maria Wouters (Utrecht 1863 - Woerden 1944). Hij trouwt Woerden 1918 Wilhelmina Pfaff (Woerden 1896 - Woerden 1952), dochter van Leendert Pfaff, magazijnknecht, en Wilhelmina van Leeuwen.
   Uit dit huwelijk:
   1. Hendrikus Boele (Woerden 1918 – Laren 1942) grondwerker.
   2. Leonardus Hendrikus Boele (Woerden 1919 - Woerden 1919).
   3. Wilhelmina Maria Boele (Woerden 1921 - Utrecht 1973), x Woerden 1946 Cornelis Klarenbeek (Westbroek 1924 - Nieuwegein 2001), zoon van Hendrikus Antonius Klarenbeek en Maria Verhoek.
   4. Maria Wilhelmina Boele (Woerden 1921 - Woerden 1968), x Woerden 1940 Wilhelmus van den IJssel (Montoort 1916 - Woerden 1979), vrachtschipper, zoon van Gerardus en Theodora Blom.
   5. Leendert Hendrikus Boele (Woerden 1922 – Woerden 1951), los werkman, fabrieksarbeider.
   6. Albertus Boele (Woerden 1924 – Woerden 1980), los werkman, arbeider dakpannenfabriek, fabrieksarbeider DEMKA, slachter.
   7. Johannes Boele (Utrecht 1925 - Woerden 1926).
   8. Johanna Boele (Woerden 1926 - Woerden 1999), x Utrecht 1954 Hendrik Bos (Zuilen 1922 – Woerden 1988), matroos, walser, timmerman, zoon van Cornelis en Pietje Koning.
   9. Christina Boele (Woerden 1928 - Delfijl 1996), x Woerden 1947 (echtgenoot in leven?).
   10. Mathilda Boele (Woerden 1929 - Woerden 1999), x Woerden 1948 Marian Dudka (Brody, Polen 1925 – Woerden 1990), militair, zoon van Dimitr Dudka en Julia Gorbal.
   11. Jansje Boele (Woerden 1930 - Noordwijk 1954).
   12. Clasina Boele (Woerden 1932 - Utrecht 1992), x Woerden 1957 (echtgenoot in leven ?).
   13. Wilhelmina Maria Boele (Woerden 1933 - Leiderdorp 2014), x Woerden 1954 Matthijs Velthuijsen (Leiden 1928 - Leiderdorp 2017), zoon van Matthijs Velthuijsen en Wilhelmina Maria Bolstier.
   14. Hendrikus Boele (Woerden 1935 – Ierse Zee 1954), vermist 29 nov. 1954 in verband met het vergaan (met alle 11 opvarenden) op de Ierse Zee, bij Drigg, van de kustvaarder “Westward Ho”, met een lading piekijzer onderweg van het West-Engelse Millom naar Antwerpen.
   15. George Boele (Woerden 1935 - Woerden 1936).
   16. Barbara Boele (Woerden 1938 - Woerden 1961).Ondertekening van het huwelijkscontract door het "Baltsus Aderiaens Boel", "Aechgen Ghijsberts Geesdoorp" en hun familieleden, 22 november 1653. 

Meestal ondertekent hij met de voornaam "Balsen" zoals hier in de notariële akte d.d. 27.3.1655


Herkomst: Teckop > Benschop > Oudewater > Leiden > Woerden.

Op 22 november 1653 sluiten Balten Ariens Boel uit Teckop en Aechgen Gijsberts Geestdorp uit Geestdorp een huwelijkscontract voor notaris Albertus Costerus in Woerden. De vader - en wellicht ook de moeder - van Balten is blijkbaar overleden, want hij wordt bijgestaan door zwager Jan Jansz van Roijen en oom Heijndrik Jacobs Verlaen, hoogheemraad van het Grootwaterschap Woerden. De aanstaande bruid heeft haar vader Gijsbert Jansz Geestdorp, en ooms Philips Jansz Geestdorp, oud burgemeester van Woerden, Gerrit Jansz Geestdorp en Maarten Gerritsz Verlaen aan haar zijde.
De bruidegom brengt zestien morgen eigen land in, gelegen op Teckop, met huis, berg, schuur, vee en bouwgereedschap. De vader van de bruid geeft zijn dochter 800 gulden mee in dit huwelijk.
Balten komt uit een groot gezin, zo kunnen we opmaken uit een akte uit 1655. Zijn verwanten geven hem daarin toestemming om een stuk land in Teckop te verkopen dat zij hebben geërfd van broer Jan Ariensz Boel. Het gezin telde in ieder geval negen kinderen, zes zoons en drie dochters. Broers Franck en Cornelis zijn dan inmiddels overleden, kinderen nalatend. Naast Balten zijn er nog de broers Heijndrik en Joost, de laatste woont in Zegveld. De zusters Lijsbeth, Gerrichgen en Aechgen zijn alle drie getrouwd.

Bronnen: Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarissen Woerden, inv.nr. 8508, nr. 54 (scan 119/351) d.d. 22.11.1653 en inv.nr. 8510, nr. 201 (scan 281/320) d.d. 27.3.1655.

(Geactualiseerd 8.2.2018)

23 augustus 2013

Koetsier


Naamtype: beroepsnaam

Aantal:
1947: 15 in Woerden, 1.164 in Nederland;
2007: 23 in Woerden, 1.953 in Nederland

Pakhuis en graanmaalderij van de Firma T. Koetsier aan de Leidsestraatweg (1995) (RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)
Naamdrager 1947: Teunis Koetsier (Zoetermeer 1899 - Woerden 1977), graanhandelaar, veevoederfabrikant, vestigt zich 1925 in Woerden, woont Steenkuilen (Prinsenlaan) 16,  later Leidsestraatweg 194/2, 149/2, 151/2 en 109, heeft na zijn vestiging in Woerden een graanhandel aan de Prins Hendrikkade, opent in 1926 graanmaalderij ('De Hoop') aan de Leidsestraatweg, in 1941 een grasdrogerij aan de Kwakel, later in Rietveld, voorzitter A.R. Kiesvereniging, voorzitter Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Lager Onderwijs, voorzitter Vereniging van Nederlandse Groenvoederdrogers, zoon van Hendrik Koetsier (Zoetermeer 1859 - Zoetermeer 1934), landbouwer, en Alida Benschop (Zegwaart 1859 - Zoetermeer 1923). Hij trouwt Delft 1927 Cornelia Bukman (Vrijenban, Delft 1898 - Woerden 1981), dochter van Elias Hendrik Bukman (Vrijenban 1864 - Delft 1931), bouwman (landbouwer), en Lijdia de Jong (Hof van Delft 1863 - Delft 1931). 

Inschrijving van de doop van Jan, zoon van Juriaan Coetzier en Mensje Vermeulen in het gereformeerde doopregister van Willige Langerak, 1739

Herkomst: Lopik > Zoetermeer > Woerden
Oudst bekende voorvader is Juriaan Coetzier. Van hem en zijn vrouw Mensje Vermeulen (dochter van Cornelis Janse Vermeulen en Aaltje Jacobs Hoogendoorn) worden tussen 1727 en 1739 negen kinderen gedoopt. De eerste zes in Lopik, de laatste drie in Willige Langerak. Juriaan is overleden als in 1739 zijn zoon Jan gedoopt wordt. In de genealogische literatuur wordt wel een verwantschap verondersteld met een familie Koetsier in de Betuwe, waar in de zeventiende eeuw de naam Juriaen als voornaam gebruikt wordt. Deze verwantschap is echter niet bewezen. 

Literatuur: 'Veevoederhandelaar T. Koetsier overleden', Woerdense Courant 21.7.1977 (internet) (internet) Zie ook Stamboomforum, Gezochte en onderzochte familienamen, 'Familie Koetsier' (internet)

22 augustus 2013

Baretta


Naamtype: Italiaanse naam, ook Beretta.

Aantal:
1947: 2 in Woerden, 45 in Nederland (Beretta 22);
2007: 1 in Woerden, 56 in Nederland(Beretta 8)

Naamdrager 1947: Johannes Baretta (Woerden 1901 – Woerden 1997), architect, ontwierp vele bouwwerken in Woerden en omgeving, bijvoorbeeld graanmaalderij 'De Hoop' van de fa. T. Koetsier aan de Leidsestraatweg (1926), en 26 woningen aan de Leliestraat voor woningbouwvereniging 'Willibrordus' (1950), mede-oprichter gymnastiekvereniging Bato (1919), woont 1947 Leidsestraatweg 89, zoon van Pieter Baretta (Delft 1859 – Woerden 1940), kleermaker, voorzitter Onderling Fonds voor Ziekenhuisverpleging voor Woerden en omstreken (1927), en Hendrika Paulina Petronella Soerewijn (Delfshaven 1861 – Woerden 1949). Hij trouwt Woerden 1925 (gescheiden 1940) Maria Pijper (Montfoort 1905-), dr. van Floris Pijper en Jacoba Ultee.

De circa 4360 dragers van de familienaam Beretta concentreren zich in Italië vooral in Lombardije (Mappi dei cognomi Italiani)

Herkomst: Lugano (Ticino, Zwitserland) > Nijmegen > Delft > Woerden.
Everardus Baretta, schilder en glazenmaker, grootvader van bovengenoemde Pieter, trouwde in 1829 in Delft met Catharina Johanna Uljé. Hij ondertekent als ‘E. Beretta’, zijn moeder als de weduwe ‘Beretta’. Everardus is geboren in Nijmegen, waar zijn ouders Franciscus Marcus Baretta en Christina van Well in 1801 trouwen. Bij dit huwelijk in 1801 woont vader Franciscus Marcus in Den Haag, is hij 33 jaar oud, weduwnaar van Adriana Hazemont en afkomstig uit Lugano.
Als zijn zoon Everardus in 1829 trouwt is Franciscus Marcus inmiddels overleden. Omdat Everardus geen bewijs van het overlijden van zijn vader kan leveren wordt er door het vredegerecht van Nijmegen een 'akte van bekendheid' opgemaakt. Daarin verklaren bekenden van de familie dat Franciscus Marcus in 1810 in Eindhoven is overleden. De akte van bekendheid geeft ook zijn beroep prijs: stucadoor.
In de achttiende eeuw kwamen uit Noord-Italië (en het aangrenzende Zwitserland) veel specialisten in het 'stucco' handwerk naar Nederland, daaronder verschillende personen met de naam Beretta/Baretta, die we tegenkomen in ondermeer Den Haag, Rotterdam en Hoorn.

Bastmeijer


Naamtype:  adresnaam of beroepsnaam. Veel samengestelde namen op -meier vinden hun oorsprong in Noord-West Duitsland. Een meier ('maier') is de beheerder of pachter van een boerderij. Het eerste deel van de naam verwijst vaak naar de naam van de boerderij. Bij de bekende familie Brenninkmeijer is dit bijvoorbeeld de Brenninkhof in Mettingen. [NFB]  

Aantal:
1947: 10 in Woerden, 78 in Nederland;
2007: 11 in Woerden, 123 in Nederland.

Jan Bastmeijer met smidsknecht in de smidse aan de Voorstraat
(Woerdense Courant 27 april 1972) 

Naamdrager 1947: Jan Bastmeijer (Woerden 1901 – Gouda 2001), hoef- en kachelsmid, woont Voorstraat 78, zoon van Diederik Johannes Bastmeijer (Nootdorp 1862 – Woerden 1940) smid, en Commerijntje van Tuijl (Woerden 1869 – Woerden 1904). Hij trouwt Wilnis 1926 Jaapje Rodenburg (Berkel en Rodenrijs 1904 – Gouda 2000), dr. van Anthonie Marinus Rodenburg en Jannetje Olieman.

 De Firma D.J. Bastmeijer had een pand aan beide zijden van de Voorstraat, 
tegenover elkaar (Woerdensch Weekblad 13 september 1930)

Herkomst: Essern (?) in Hannover > Hillegersberg > Nootdorp > Woerden.
Bovengenoemde Diederik Johannes Bastmeijer vestigt zich in 1886 vanuit Nootdorp in Woerden, in het pand op de hoek van de Voorstraat waar nu uitzendbureau Tempo-Team gevestigd is. Oudst bekende bewezen voorvader is Johan Diedrich Bastmeijer (Koninkrijk Hannover circa 1775 - Hillegersberg 1853). Hij woonde tenminste vanaf 1815 met zijn vrouw Catharina Jaspers in Hillegersberg. In dat jaar geeft hij de geboorte van een zoon aan. Hij ondertekent met ´Johan Diedrich Bastmeijer´. Bij de aangifte van zijn zoon Diderich Johannes in 1823 is zijn beroep ´stadsdieper´ (baggeraar). In zijn overlijdensakte staat opgetekend dat hij uit het Koninkrijk Hannover komt, en dat hij 77 jaar en 7 maanden oud is. Als we terugrekenen dan klopt dat met de naamgenoot die op 2 september 1775 in het Duitse Essern (Diepenau) wordt geboren, als zoon van Johann Cord Bastmeyer (Essern 1739 - 1781) en Ilse Margarethe Meier (1734 - 1776). Oudst bekende voorvader en naamdrager van de Essernse familie is Johann Bastmeyer, wiens zoon Christoffer (ovl. Essern 1683) in 1670 in Lavelsoh trouwde met Alheit Teleke (geb. Essern 1656).

Woerdensch Weekblad 18.8.1935

Literatuur: Familiendatabank Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e.V., internet (internet) (geraadpleegd 22.08.2013)

21 augustus 2013

Angenent


Naamtype: Adresnaam. Aaneen schrijving van ‘an gen Ent’ = ‘aan den Eind’, wonend aan het Eind (van het dorp bijvoorbeeld). [NFB] In Limburg en het aangrenzende Duitse gebied van de Nederrijn is dit samenvoegen van voorzetsel, lidwoord en zelfstandig naamwoord tot één familienaam een bekend verschijnsel. Naast namen beginnend met ‘An gen’ zijn ook namen beginnend met ‘In gen’ (in de) ontstaan, bijvoorbeeld Aengenheijster, Ingenhousz, Ingenhof.

Aantal:
1947: 12 in Woerden, 418 in Nederland;
2007: 24 in Woerden, 730 in Nederland.

Naamdrager 1947: Arie Angenent (Zevenhoven 1899 – Woerden 1982), vestigt zich 1935 vanuit Kamerik in Woerden, woont Geestdorp 44, landarbeider, vertegenwoordiger houthandel Halm 1935-, schipper, vertegenwoordiger Firma Uittenbogaard (Bodegraven) 1957-, zoon van Johannes Angenent en Wilhelmina Kalshoven. Hij trouwt Nieuwkoop 1923 Geertje van Varik (Nieuwkoop 1895 – Woerden 1984), dochter van Abraham van Varik en Jannetje Groeneveld.

Echtpaar Angenent - Van Varik in 1973 (Woerdense Courant)

Herkomst: Geldern (bij Kleef), Rees (bij Kleef) > Zoetermeer > Nieuwveen > Zevenhoven > Woerden.
Johannes Angenendt (Rees 1770 – Nieuwveen 1818), bouwman en tapper, vestigde zich in Nederland, in 1799, 1801 en 1802 laat hij in Zoetermeer een kind dopen, waarvan Antje Arends de moeder is. In 1803 koopt hij een huis in Nieuwveen. Hij komt uit Rees (bij Kleef). Zijn oudst bekende voorvader is Gerrit Aen gen Eijndt, wiens zoon Albertus in 1577 in Geldern (bij Kleef) wordt gedoopt.

Literatuur: C. Angenent, ‘Stamboom Angenent’, (internet) (geraadpleegd 21.08.2013). Database ‘Historische Kring Liemeer Genealogie’, naam Angenent, (internet database). 'Echtpaar Angenent vijftig jaar getrouwd, Woerdense Courant13.9.1973, p. 3 (internet)