Afkortingen

DNL = Hans Bahlow, Deutsches Namenlexikon (München 1981).

DuFa = Duden Familiennamen; Herkunft und Bedeutung, bewerkt door Rosa Kohlheim en Volker Kohlheim (Mannheim 2000)

GTB = Geïntegreerde Taalbank online, van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie

NFB = Nederlandse Familienamenbank, ontwikkeld door het Meertens Instituut, nu in beheer bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

WFB = Frans Debrandere, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (Brussel 1993)

WFZ = Frans Debrandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland (online pdf-bestand; z.pl. z.d.).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten