28 januari 2014

Siteur


Naamtype: De naam komt met verschillende spellingvarianten voor. Siteur is de meest voorkomende, daarnaast zien we tegenwoordig nog Citteur (in 2007 33 keer), Citeur (2007 minder dan 5) en Setteur (in 2007 9 keer). De oudste spelling van de naam, Sitteur, komt niet meer voor.
De naam 'oogt' on-Nederlands, en is door de Nederlandse Familienamen Bank niet geduid. Een afleiding van 'citeur', van het Franse werkwoord 'citer' (tekst citeren, oproepen om voor een rechtbank te verschijnen) lijkt niet zo waarschijnlijk. Er zou ook een relatie kunnen zijn met het Franse woord 'scie' (zaag), waar 'scieur' (zager) van is afgeleid. (Zie CNRTL, het online portal met Franse lexica). 

Aantal:1947: 9 in Woerden, 94 in Nederland;
2007: 14 in Woerden, 175 in Nederland

Woerdense Courant 26.4.1963

Naamdrager 1947: Johannes Cornelis Siteur (Utrecht 1917 - Woerden 1997), vestigt zich 1950 in Woerden, woont Van der Valk Boumanlaan 1a (1950-), Costerusstraat 11 (1952-), Tournoijsstraat 24 (1958-), Vogelwikkeveld 29, exploitant City-Snack-car aan het Plantsoen (tegenover City Theater), zoon van Hendricus Cornelis Siteur (Kamerik 1892 - Utrecht 1956), werkman gasfabriek, en Maria Margaretha van Hattem (Utrecht 1892 - Utrecht 1958).
Hij trouwt Nieuwer-Amstel 1946 Margje Elisabeth Zaal (Nieuwer-Amstel 1919 - Woerden 1970), dochter van Cornelis Zaal (Wilnis 1874 - Nieuwer-Amstel 1946), metselaar, en Elisabeth Molkman (Nieuwer-Amstel 1876 - Noordwijk 1950).

Huwelijk van Claes Ariensz, jongeman van 'Merkerk' met Hermijntje Corsz, jongedochte van IJsselstein (geref. IJsselstein 22.11.1685)
Rooms-katholieke doop van Elisabeth, dochter van 'Claes Arisz smith' en Harmijntje Corssen, IJsselstein 21.8.1689.
 
Gerformeerde doop van Arij, zoon van Klaes Arijsen Sitteur en Harmijnte Korsen, IJsselstein 31.5.1691

Herkomst: Meerkerk > IJsselstein (Achtersloot) > Jutphaas > Soest > Kamerik > Utrecht > Woerden
In 1685 trouwen in de gereformeerde kerk van IJsselstein Claes Ariensz uit Meerkerk en Hermijntje Corsz uit IJsselstein. Hij is van gereformeerde huize, zij is rooms-katholiek. Zoals wel vaker gebeurde volgen de jongens het geloof van de vader en de meisjes dat van de moeder. De vier zoons worden gereformeerd gedoopt en de vier dochters katholiek. Claes was smid van beroep. We zien hem in 1691, bij de doop van zijn zoon Arij, voor het eerst met de naam Sitteur vermeld in de kerkeboeken. In zijn plaats van herkomst Meerkerk komt de naam Sitteur - of iets dat er op er lijkt - niet in de doopregisters voor.

Literatuur: R.J. Siteur, 'Stamboom Siteur', GenealogieOnline (internet geraadpleegd 28.1.2014) 

25 januari 2014

Bergshoeff


Naamtype: adresnaam. Boerderij (hoeve) op een hoger gelegen stuk land (berg).

Aantal:
1947: 20 in Woerden, 206 in Nederland;
2007: 11 in Woerden, 252 in Nederland 

De familie Bergshoeff ontleent mogelijk zijn naam aan de hoeve gelegen bij 'Den Bergh', in de bocht van de wetering die Bekenes scheidt van de Kerverlanden (hier op de zeventiende eeuwse Vingboons kaart van het Grootwaterschap van Woerden)

Naamdrager 1947: Antonie Bastiaan Bergshoeff (Waarder 1891 - Woerden 1968), vestigt zich na zijn huwelijk in Rietveld, en in 1926 vanuit Rietveld in Woerden, woont Utrechtstestraatweg 86 (1926-), Tournoysstraat 22 (1939-), Segherstraat 38 (1965-), postbesteller-voorman PTT (-1956), zoon van Gerrit Bergshoeff (Waarder 1862 - Waarder 1945), postbode, en Hendrika van Eijk (Lange Ruige Weide 1866 - Waarder 1944).

A.B. Bergshoeff (rechts) aan de sorteertafel in het postkantoor (Woerdense Courant 5.10.1956)

Hij trouwt Waarder 1919 Barbara Adriana van Driel (IJsselmonde 1900 - Woerden 1984), dochter van Dirk van Driel (Groote Lindt 1854 - Rotterdam 1942), arbeider, en Heiltje van der Poel (Heerjansdam 1861-). Uit dit huwelijk volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister elf dochters en vier zoons, geboren Rietveld 1920-1926 en Woerden 1927-1939.

In november 1656 ondertrouwt in Waarder Pieter Jansz Berghoef, jongeman uit 'Kerflant van Waarder' (de Kerverlanden) met Marichje Floris uit 'Beeckenes' (Bekenes).

Herkomst: Waarder > Woerden > Waarder > Woerden
De naamdragers Bergshoeff wonen in de zeventiende en achttiende eeuw grotendeels in de driehoek Nieuwerbrug - Woerden - Waarder. De eerste naamdrager, en voorouder van bovengenoemde Antonie Bastiaan Bergshoeff, die we in de kerkeboeken van Waarder tegenkomen is Pieter Jansz Berghoef, als hij daar in 1656 in ondertrouw gaat.
De kerkeboeken van Waarder beginnen in 1653. Volgens genealogische literatuur komen Pieters vader  (Jan Cornelis Panken) en grootvader (Cornelis Panken) met de toenaam 'op ten Berge' en 'Berghoef' in Waarder voor. Zij ontlenen hun naam mogelijk aan de boerderij (hoeve) op 'Den Bergh', die we aangegeven zien op de zeventiende-eeuwse kaart van het Grootwaterschap van Woerden, op de grens van Bekenes en de Kerverlanden van Waarder (op de tegenwoordige kaart ter hoogte van Barwoutswaarder 87 in Woerden).

Literatuur: 'De heer Bergshoeff nam afscheid van PTT', Woerdense Courant 5.10.1956. Bastiaan Bergshoeff, 'Parenteel van Pancras Cornelisz', (internet, de oorspronkelijke website uit 2009 is verwijderd, maar nog te benaderen via Internet Archive).

21 januari 2014

Grootendorst


Naamtype: eigenschapsnaam (iemand die veel dorst heeft) [WFZ] [NFB]. Naamkundigen zien ook een mogelijk verband met de familienaam Dorst (de grote Dorst). Dat geldt ook voor de 'tegenhanger', de naam Kleinendorst. Die komt overigens veel minder vaak voor dan Gro(o)tendorst: in 2007 277 keer. 

Aantal: 
Grotendorst
1947: 0 in Woerden, 94 in Nederland;
2007: 0 in Woerden, 109 in Nederland
Grootendorst
1947: 7 in Woerden, 546 in Nederland;
2007: 16 in Woerden, 766 in Nederland

Het analfabetisme was in het midden van de negentiende eeuw in onze regio nog betrekkelijk groot. De ouders van Arie Grootendorst, Leendert Grotendorst (met één o) en  Gijsberta Schouten trouwen in 1865 in Sluipwijk (Reeuwijk). Het bruidspaar, de ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid konden hun naam niet schrijven (de vader van de bruid was al overleden). Het enige familielid dat tekent is de broeder van de bruidegom: 'Dirk Grootendorst' uit Hekendorp. Hij tekent met twee o's, al haperde de pen even bij het schrijven van de tweede o.

Naamdrager 1947: Arie Grootendorst (Reeuwijk 1870 - Woerden 1940), vestigt zich 1893 vanuit Reeuwijk te Woerden, woont Kruittorenweg 16, timmerman, werkman telefoon, zoon van Leendert Gro(o)otendorst (Sluipwijk 1842 - Reeuwijk 1917), arbeider, en Gijsje(Gijsberta) Schouten (Zwammerdam 1840 - Woerden 1920).
Hij trouwt Woerden 1893 Lijsje Spruit (Woerden 1873 - Woerden 1924), dochter van Gerrit Spruit (Woerden 1830 - Woerden 1908), werkman, en Neeltje Johanna van Lui(j)n (Utrecht 1838 - Woerden 1908). Uit dit huwelijk zeventien kinderen, twaalf zoons en vijf dochters, waarvan er negen de volwassen leeftijd bereiken:
     1. Neeltje Johanna Grootendorst (Woerden 1897 - Gouda 1952), huishoudster te Boskoop.
     2. Leendert Johannes Grootendorst (Woerden 1898 - Gouda 1986), metselaar, uitvoerder bouwwerken te Gouda, x Gouda 1921 Petronella van der Louw (Gouda 1901 - na 1986).
     3. Arie Grootendorst (Woerden 1903 - Sassenheim 1990), boekdrukker, drukkerij Grootendorst te Bodegraven, x Woerden 1925 Lena Johanna Verduijn (Bodegraven 1903 - Bodegraven 1946).
     4. Jan Hermanus Grootendorst (Woerden 1905 - Woerden 1984), timmerman, x Woerden 1927 Alida Hendrika Sonnevelt (Woerden 1906 - Woerden 1992), woont Nieuwendijk 92 (1931-).
     5. Gijsbertus Grootendorst (Woerden 1906 - Woerden 1927).
     6. Gerard Grootendorst (Woerden 1908 – Gouda 1971), timmerman te Boskoop, x Boskoop 1934 Jannigje van Gooswilligen (Reeuwijk 1907 – Boskoop 1995).
     7. Lijsje Gijsberta Grootendorst (Woerden 1909 – Waddinxveen 2000), x Woerden 1935 Anthonie van Doorn (Boskoop 1901 – Boskoop 1988), schoenmaker te Boskoop. 
Woerdensch Weekblad 11.7.1936
      8. Pieter Grootendorst (Woerden 1916 - Woerden 1995), boekbinder, drukker, kantoorboekhandelaar, winkelier in speelgoed, Kruittorenweg 16, Havenstraat 37, Havenstraat 28 (1979-),  x Woerden 1941 Neeltje Verhoog (Waarder 1918 – Woerden 2008).

Pieter Grootendorst kijkt toe bij de opening van speelgoedwinkel, annex drukkerij, Grootendorst en Zoon, Havenstraat 28 (Woerdense Courant 18.10.1979). In dit pand waren eerder Boekbinderij Epping en het Belastingkantoor gevestigd.  
      9. Dirk Grootendorst (Woerden 1918 – Leiden 1983), timmerman te Boskoop, x Boskoop 1939 Cornelia Arida van Es (Boskoop 1918 – Boskoop 2004).


Doopinschrijving van Dirck Grootendorst, Zevenhuizen 11.5.1698. Moeder is Meijnsje Crijnen van der Helm. Vader is Jan Dirxe Grootendorst, 'soo de moeder in haar baren met eede betuygt heeft'. 

Herkomst: Zevenhuizen (Z.-H.) > Nieuwerkerk a/d IJssel > Sluipwijk > Reeuwijk > Woerden   
Oudst bekende voorvader is Jan Dirxe Grootendorst, wiens buitenechtelijke zoon Dirck in 1698 in Zevenhuizen wordt gedoopt. Mogelijk hoort hij tot de familie Grootendorst waarvan de naamdragers voor het eerst in het midden van de zeventiende eeuw in het aan Zevenhuizen grenzende Waddinxveen voorkomen.  

Literatuur: Over de Waddinxveense familie 'Grootendorst', Genealogische Website Boskoop (internet; geraadpleegd 21.1.2014).
 


19 januari 2014

Kwakkenbos


Naamtype: adresnaam. De kwak is een kleine reigerachtige vogel die in de Middeleeuwen tamelijk veel voorkwam in ons land. Hij broedt met zijn soortgenoten in kolonies. Het bosachtige terrein waar zo'n kolonie broedt draagt de naam 'kwakkenbos'. In de buurt van Rijpwetering, in het moerassige land van de de heerlijkheid Alkemade, ten noordoosten van Leiden, waren er aan het eind van de middeleeuwen twee lokaties die ter plaatse bekend stonden als 'quackenbosch'. Het ene was gelegen in de nabijheid van de Poel (tegenwoordig Coppoel genoemd). Het tweede lag aan het riviertje de Oude Ade. De naam van dat bos ging over op de nabijgelegen boerderij, ongeveer halverwege wat tegenwoordig de Zwarte Weg in het dorp Oud Ade is. De hier besproken familie Kwakkenbos komt uit die omgeving en zal zijn naam ontlenen aan een van de beide lokaties.      

Aantal:
1947: 22 in Woerden, 99 in Nederland;
2007: 58 in Woerden, 276 in Nederland

De naamdragers Kwakkenbos concentreren zich tegenwoordig in Woerden en omgeving. In 2007 woonden er in Woerden 58, Nieuwkoop 51, Bodegraven 19 en Alphen aan den Rijn 11. Die vier gemeenten waren samen goed voor de helft van de naamdragers Kwakkenbos.

Ligging van de boerderij Quackenbosch en de Poel of Coppoel (WatWasWaar, Kaart van Balthasar Florisz, 1615)


Naamdrager 1947: Cornelis Kwakkenbos (Nieuwkoop 1884 - Kamerik 1955), vestigt zich 1927 vanuit Nieuwkoop te Kamerik, woont Kamerik A 127 en A 128a, metselaar, zoon van Leendert Kwakkenbos (Nieuwkoop 1857-), metselaar, en Maria de Jong (Nieuwkoop 1860 - Nieuwkoop 1889).
Hij trouwt Nieuwkoop 1911 Pieternella Maria Verburg (Nieuwkoop 1886 - Montfoort 1962), dochter van Teunis Verburg (Zegveld 1855 - ), werkman, en Petronella van Ieperenburg (Maarsseveen 1856 - ). Uit dit huwelijk volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister zes dochters en vier zoons.

Cornelis Kwakkenbos (1884 - 1955)
      1. Maria Petronella (Marie) Kwakkenbos, (Nieuwkoop 1912 – Utrecht 1994), x Maartensdijk 1949 Nicolaas de Gooijer (Nijkerk 1899 – Maartensdijk 1971), boerenknecht, melkslijter.
     2. Petronella Agatha (Nelly) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1913 – Amsterdam 1997), religieuze.
     3. Johanna Maria Kwakkenbos (Nieuwkoop 1914 – Leiden 1983), tr. Kamerik 1941 Johannes Willemse (Uitgeest 1909 – Oegstgeest 1998).
     4. Leendert (Leo) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1915-), ambtenaar in Buitenlandse dienst (Ministerie van Buitenlandse Zaken) 1953-, laatst. kanselier, standplaatsen São Paulo 1953-1956, Rio de Janeiro 1956-1966, Den Haag 1966-1969, Perth 1969-1972, Algiers 1972-1975, Rio de Janeiro 1976-1978, Den Haag 1978-, x Anna Maria Schreurs.
     5. Maria Antonia (Riet) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1917 – Woerden 2006), x Woerden 1942 Johannes Franciscus (Joop) Ultee (Woerden 1916 – Woerden 2001), eigenaar Snackbar Ultee, Plantsoen 1.
     6. Antonia (To) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1919 – Utrecht 1974), x Zuilen 1942 Hendrikus (Henk) de Snoo (Dordrecht 1918 – Utrecht 1992), brood- en banketbakker, fabrieksarbeider, rijkswerkman, technisch ambtenaar, portier van Gend en Loos, werkzaam bij Peugeot dealer Nefkens.
     7. Antonius Johannes (Antoon) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1920 – Woerden 2009), aannemer te Harmelen, x Kamerik 1946 Margaretha Maria Okkerman (Kamerik 1925 - Woerden 2016).
     8. Joannes (Jan) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1922 - ’s-Gravenhage 1987), vertegenwoordiger, directeur Kiréma N.V. te Kamerik (handelsonderneming in horeca-apparatuur) 1958-, x Kamerik 1949 (echtgenote in leven).
     9. Cornelis (Kees) Kwakkenbos (Nieuwkoop 1923 – Woerden 2002), aannemer te Kamerik, x Borculo 1950 Catharina Maria Theresia (Rini) Smits (Borculo 1928 – Woerden 2016).
    10. Margaretha Maria (Greet) Kwakkenbos (Utrecht 1929 – Utrecht 1998), x Kamerik 1953 Antonius Gerardus Theodorus (Ton) van Kesteren (Woerden 1929 – Woerden 1996), slager in de Kruisstraat in Woerden.


Huwelijk van Cornelis Henricxsz Quackenbos met Grietjen Aelberts Heemskerck, beiden van Rijpwetering, voor schout en schepenen van Alkemade, 17.2.1710.
Herkomst: Rijpwetering > Roelofarendsveen > Ter Aar > Nieuwkoop > Kamerik
Oudst bekende voorvader is Hendrick Hendrickx, van de Poel (Coppoel, bij Ade), die in 1681 in de rooms-katholieke kerk van Rijpwetering trouwt met Maertie Pieters. Bij de doopinschrijving van zijn vier kinderen, geboren 1682-1686, wordt hij alleen met een patroniem vermeld (Hendrick Hendricksz). Als zijn oudste zoon Henrick in 1700 trouwt heet hij Henrick Henricks Quackenbos. Ook de jongere zoon Cornelis, waar de Kamerikse familie Kwakkenbos van afstamt, heet bij zijn huwelijk (1710) 'Quackenbos'. In de loop van de achttiende eeuw verdwijnt de 'Q' en wordt het Kwakkenbos.  

Literatuur: Theo van der Poel, Gebijnaemt Borst (Hillegom 1996).


Versie 27 augustus 2016


18 januari 2014

Doornebal - Doornenbal


Naamtype: Naamkundigen zijn het niet eens over de duiding van de naam Doorne(n)bal. De Nederlandse Familienamenbank [NFB] houdt het op een adresnaam. Een huis met deze naam is echter nog niet uit archiefbronnen naar voren gekomen. Het Woordenboek van familienamen in Zeeland [WFZ] ziet het als een verbastering van Dorrepaal (Dorpel). De naam wordt gespeld als Doornebal of Doornenbal, de laatste is de overheersende spelling.  

Aantal:
- Doornebal
1947:  8 in Woerden, 98 in Nederland;
2007:  20 in Woerden, 153 in Nederland
- Doornenbal
1947: 39 in Woerden, 398 in Nederland;
2007: 26 in Woerden, 825 in Nederland
 
Reijer Doornebal als melkrijder op 's Gravesloot, 1935 (Woerdense Courant 4.12.1980)

Naamdrager 1947: Reijer Doornebal (Wilnis 1917 - Woerden 1994), vestigt zich 1919 met zijn ouders vanuit Wilnis in Woerden, woont Pannebakkerijen 271, 177, Leidschestraatweg 177, (gewijzigd in) Pannebakkerijen 3 (1971-), Willem Tholenstraat 25 (1977-), melkhandelaar, melkrijder, expediteur en transportondernemer, zoon van Reijer Doornebal (Mijdrecht 1878 - Woerden 1936), melkrijder, melkslijter, kaasmaker, en Eeltje Treur (Wilnis 1881 - Woerden 1951).
Hij trouwt Kamerik 1941 Maartje Martijntje Meijers (Kamerik 1916 - Zeist 2013), dochter van Abraham Meijers (Kamerik 1883 - Kamerik 1960), veehouder, en Jannetje de Vor (Veldhuizen 1883 - Kamerik 1963). Uit dit huwelijk twee zoons en drie dochters, geboren Woerden 1943-1959.

Oudst bekende vermelding van de naam Doornebal: doopinschrijving van Arien, zoon van 'Willem Arissen Doornebal, wonende Achterberch', Rhenen 13.7.1659.

Herkomst: Achterberg (Rhenen) > Doorn > Breukelen > Loenen > Mijdrecht > Wilnis > Woerden
Reijer Doornebal senior (1878-1936) vestigt zich in 1919 met echtgenote en negen kinderen in de Pannebakkerijen. Tot het gezin hoort ook kaashandelaar Leendert Doornebal (Wilnis 1903 - Woerden1986), de oudste zoon. Reijer junior is de jongste zoon en blijft na zijn huwelijk in het ouderlijk huis in de Pannebakkerijen wonen. Zijn moeder verhuist dan naar de Brauwstraat 5.
De naam Reijer komt in de familie via het huwelijk van Jan Doornenbal (Doorn 1778 - Ruwiel 1843) met Evertje van Woudenberg (Driebergen 1781 - Ruwiel 1848), dochter van Reijer Woudenberg.

Afstammelingen van deze familie Doorne(n)bal vestigen zich al eerder in Woerden en omgeving en hebben hier tot op de dag van vandaag afstammelingen. Pieter Doornenbal (Breukelen1813 - Harmelen 1900), gehuwd met Adriana van den Bosch (Portengen 1820 - Harmelen 1898), is vanaf 1841 veehouder in Gerverskop. Jan Doornenbal (Loenersloot 1849 - Barwoutswaarder 1928),  is na zijn tweede huwelijk met Antje Kwakkelsteyn (Barwoutswaarder 1848 - Barwoutswaarder 1921) vanaf 1876 veehouder op Bekenes (Barwoutswaarder).   

Ligging van het dorp Achterberg (digitale kaart Nederland 1858-1870, internet)


Stamvader
De stamvader van deze familie, Willem Arissen, vinden we in 1659 voor het eerst met de toenaam Doornebal vermeld. Hij laat dan zijn zoon Arien in de gereformeerde kerk van Rhenen dopen en woont in Achterberg, een dorp enkele kilometers ten noorden van deze stad.

Het doopregister van Rhenen vermeldt in de tweede helft van de zeventiende eeuw niet de moeder van de dopelingen. Dat maakt het zoeken in de huwelijksregister naar het huwelijk van de ouders wat lastiger. In deze periode is er één Willem, zoon van Arien, in het huwelijksregister van Rhenen te vinden: in 1663 trouwt Willem Adriaensz uit Achterberg, weduwnaar van Cornelisken Tijmens, met Mechteltjen Peters van der Son uit Rhenen.

Inschrijving van de ondertrouw van Willem Ariaensz, jonggezel, en Cornelisken Tijmens, jongedochter, beiden van Achterberg, Rhenen 12.11.1643. In de marge staat 'Dese zijn door order van den kerckenraet om de doodelicke cranckheyt van den bruydegom in huys getrout'.

Het eerste huwelijk van ´Willem Ariaensz´, met Cornelisken Tijmens, vond twintig jaar eerder plaats. Zij ondertrouwen op 12.11.1643 in Rhenen. In de marge van de ondertrouwinschrijving staat aangetekend dat de kerkenraad heeft verordonneerd dat het huwelijk in het huis van de bruidegom gesloten moet worden, in verband met diens dodelijke ziekte. De verslagen van de vergadering van de kerkenraad uit die periode zijn jammer genoeg niet bewaard, zodat we alleen maar kunnen gissen naar de aard van de ziekte.Het is aannemelijk dat deze Willem Ariensz dezelfde is als de stamvader van de familie Doorne(n)bal. Tussen 1659 en 1667 zijn er geen kinderen van Willem Arissen Doornebal gedoopt. In deze periode vallen dan het overlijden van zijn eerste vrouw en zijn tweede huwelijk. De eerste zoon van Willem Arissen die na 1663 wordt gedoopt heet Peter (ged. 3.8.1670) en zou dan naar de vader van Mechteltjen Peters van Son vernoemd zijn. Voor een verdere onderbouwing van deze veronderstelling is onderzoek in de rechterlijke archieven van Rhenen nodig.

Literatuur: 'Reijer Doornebal, vijftig jaar in melktransport', Woerdense Courant 4.12.1980. N. Plomp, Familieboek Doornebal (Woerden 1962).

15 januari 2014

BrandsenNaamtype: verwantschapsnaam, patroniem: zoon van Brand. De voornaam Brand zien we in de negentiende-eeuwse burgerlijke stand vooral in het oosten van de provincie Utrecht, op de Veluwe en in Friesland. De hiervan afgeleid familienaam Brandsen vinden we geconcentreerd op en rond de Veluwe. Zie [NFB]

Aantal: 
1947: 25 in Woerden, 518  in Nederland;
2007: 25 in Woerden, 808 in Nederland

B.Th Brandsen (Woerdense Courant 3.8.1978)

Naamdrager 1947: Bernardus Theodorus Brandsen (Woerden 1896 - Woerden 1981), woont Nassaukade 10, Gedempte Binnengracht 46, Vossenschanslaan 1 (1969-), stoker gemeentelijke gasfabriek 1920-1951, zoon van Johannes Cornelis Brandsen (Woerden 1860 - Woerden 1925), arbeider, en Wilhelmina Cornelia Kroesen (Zevenaar 1861 - Woerden 1939).
Hij trouwt 1e Woerden 1921 Adriana Smaling (Woerden 1893 - Woerden 1922), dochter van Willem Smaling (Woerden 1865  - Utrecht 1945), werkman, en Johanna Bras (Den Haag ca 1868 - Utrecht 1943);
Hij trouwt 2e Soest 1923 Johanna Maria van Dorresteijn (Woerden 1896 - Woerden 1970), dochter van Johannes van Dorresteijn (Soest 1857 - Soest 1924), timmerman, en Maria van Dijk (Soest 1865 - Soest 1944). Uit het tweede huwelijk vier zoons en twee dochters, geboren Woerden 1924 - 1935.

Kaashandelaar H. Goebel uit Bodegraven feliciteert Daniel Brandsen met zijn koninklijke onderscheiding, 1935. Brandsen exploiteerde op dat moment 50 jaar - vanaf de oprichting van de kaasmarkt - zijn kaaswaag (Marktzicht) aan de Meulmansweg. (Woerdense Courant 9.9.1960)

Oudste generaties in Woerden In 1858 vestigt Bernardus Theodorus Brandsen (Renkum 1827 - Woerden 1896), zich met zijn gezin vanuit Broek (Waddinxveen) op Hondhorst in Woerden. Met zijn echtgenote Dina van Oort (Rhenen 1818 - Woerden 1901) krijgt hij zes kinderen, waarvan er één als baby overlijdt. Later woonden zij op de Moddersloot (Wagenstraat), in de Schapensteeg en in de Havenstraat. Bernardus is bij zijn vestiging in Woerden 'werkman'. Later vinden we hem in de bronnen terug als vrachtrijder, besteller en bode op Utrecht.
Oudste dochter Theodora (Veenendaal 1853 - Woerden 1909) trouwt met de Woerdense 'klerenbleker' Joannes van Slagmaat. Dochter Hendrika (Veenendaal 1854 - Nijmegen 1936) vestigt zich na haar huwelijk met kleermaker Jacobus Gerardus van Rijswijk in Renkum.
De middelste van de drie zoons, Johannes Cornelis, kwam hier boven al ter sprake. Jongste zoon Daniel (Woerden 1863 - Woerden 1941) exploiteerde meer dan vijftig jaar een kaaswaag aan de Meulmansweg, uitkijkend op de Nieuwe Markt.
Oudste zoon Gerrit Brandsen (Veenendaal 1856 - Woerden 1925) wordt timmerman. Hij koopt in 1890 voor 1.400 gulden van zijn vader een huis, schuur en erf aan de Havenstraat. Dit pand, op de hoek van de Havenstraat en de Dirk van Cleefsteeg, is nog steeds in de familie en wordt nu door de achterkleinzoons van Gerrit gebruikt als opslag en werkplaats voor hun bedrijf Brandsen Interbouw / MHK Keukens Brandsen aan de Rijnstraat. 

Doop van Jacob, zoon van Brand Daniels en Hendrina van Voorst, Wageningen 10.3.1765

Huwelijk van Brand Daniels, jongeman van de Wageningse Buurt, en Hendrina van Voorst, jongedochter van Wageningen, Wageningen 8.12.1758 

Herkomst: Wageningen > Renkum > Woerden
Eerste drager van de naam Brandsen in deze familie is Jacobus Brandsen (Wageningen 1765 -Wageningen 1813). Hij is voerman van beroep en zoon van Brand Daniels (ovl. Wageningen 1774), tabakker (verbouwer van tabak) en Hendrina van Voorst. Zijn patroniem 'Brandsen' (Brandzoon) versteent en wordt bij zijn nakomelingen tot familienaam. In de eerste decennia van de negentiende eeuw wordt de naam in deze familie ook gespeld als Brantsen en Bransen. Daniel is in 1765 gedoopt in de gereformeerde kerk van Wageningen maar laat zijn kinderen katholiek dopen na zijn huwelijk met de rooms-katholieke Catharina Leenders.

Bronnen: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notariële archieven Woerden (W054), inv.nr. 154, akte d.d. 11.1.1890. 

Literatuur: 'Woerdenaar B.Th. Brandsen (82) over 31 jaar werken bij de gasfabriek: Alle dagen waren gelijk en warm .....', Woerdense Courant 3.8.1978.


12 januari 2014

Van Tuijl


Naamtype: herkomstnaam, bijvoorbeeld ontleend aan het dorp Tuil in de Betuwe of de buurschap Tuil (in het noorden van Darthuizen, Utrechtse Heuvelrug). 

Aantal (Van Tuijl en Van Tuyl):
1947: 10 in Woerden, 1.189 in Nederland;
2007: 16 in Woerden, 1.986 in Nederland

Pakhuis en woonhuis van Dirk en zijn zoon Jacob van Tuyl in de Voorstraat (na sloop van deze panden opende de ABN Bank in 1967 op deze lokatie een nieuw kantoor. Tegenwoordig is hier o.a. Hans Anders gevestigd)
 
Pakhuis en woonhuis aan de Rijnzijde (gezien vanaf het Kasteel)


Naamdrager 1947: Jacobus van Tuijl (Woerden 1882 - Woerden 1957), woont Voorstraat 80, 76, graanhandelaar, zoon van Dirk van Tuijl (Woerden 1850 - Woerden 1927), koopman in granen, en Trijntje Helena van den Akker (Hillegersberg 1860 - Woerden 1884, dochter van graanhandelaar Pieter van den Akker).
Hij trouwt Laagnieuwkoop 1909 Anna Spruijt (Laagnieuwkoop 1884 - Woerden 1968), dochter van Jan Spruijt (Kockengen 1853 - Laagnieuwkoop 1891), veehouder, en Elisabeth Beijen (Hazerswoude 1856 - Woerden 1927). Uit dit huwelijk volgens de persoonskaart uit het bevolkingsregister vier dochters en vijf zoons:
     1. Trijntje Helena (Tine) van Tuijl (Woerden 1910 - Woerden 1991), x Woerden 1947 Leendert Vroege (Woerden 1901 - De Bilt 1984), kaashandelaar.
     2. Jan van Tuijl (Woerden 1912 - Woerden 1970), groothandelaar in granen, rijst en Chinees-Indische producten, x Graz (Stiermarken, Oostenrijk) 1950 Maria (Mitzie) Maier (St. Johann im Saggautal, Stiermarken 1919 – Woerden 1977).
     3. Elisabeth Adriana (Lies) van Tuijl (Woerden 1913 – Naaldwijk 2001), x Woerden 1949 Willem van Doorn (Woerden 1916 - Naaldwijk 1979), tandarts.
     4. Dirk van Tuijl (Woerden 1915 - Bruinisse 1983), graanhandelaar, x Woerden 1947 Dina (Dien) van den Berge (Bruinisse 1919) (graanhandel in Bruinisse is voortgezet en bestaat nog: website).
     5. Jacobus van Tuijl (Woerden 1917 – Woerden 1994), graanhandelaar, x Woerden 1962 Martini Jannette (Tinie) Gentenaar (Woerden 1932 – Woerden 1995).
     6. Cornelis van Tuijl (Woerden 1918 – Woerden 1985), veehouder, x Amsterdam 1954 Wilhelmina Scheele (Kruiningen 1922 – Woerden 2000).
     7. Adriaan van Tuijl (Woerden 1922 – Woerden 1955), graanhandelaar, x Woerden 1951 Nelly den Blanken (Woerden 1926 – Woerden 1996).
     8. Anna Johanna (Annie) van Tuijl (Woerden 1924 – Woerden 2008), x Woerden 1951 Pieter van der Wel (Alphen aan den Rijn 1923 – Woerden 2003), veehandelaar.
     9. Johanna Jacoba (Joop) van Tuijl (Woerden 1926 - Kamerik 2016), x Woerden 1952 Koenraad van Baren (Woerden 1920 - Woerden 1984), kaashandelaar.

Op 18 september 1740 trouwen in de Woerdense Petruskerk Dirk van Tuijl, jongeman van Valkenburg, en 'Ariijaantije van 't Riet', jongedochter in Woerden

Herkomst: Valkenburg > Woerden
In 1740 trouwt in Woerden Dirk van Tuijl uit Valkenburg met Ariaantje van 't Riet. Zij krijgen acht kinderen, geboren in de jaren 1741-1758. De afstammelingen Van Tuijl oefenen in de negentiende eeuw in Woerden beroepen uit als slachter (slager), werkman, schipper, bouwman (landbouwer), scheepmaker, turfboer (turfhandelaar), winkelier en graanhandelaar. 

Inschrijving van de doop van Dirk Jan, zoon van Cornelis van Tuijl en Jannetje Maartens van der Burg, Valkenburg 28.7.1715.
Met de herkomstplaats van Dirk van Tuijl zal Valkenburg bij Katwijk in Zuid-Holland bedoeld zijn. In Valkenburg en omliggende plaatsen wordt in de jaren 1695-1735 slechts één kind met de naam Van Tuijl geboren: Dirk Jan, gedoopt in 1715 als zoon van Cornelis van Tuijl en Jannetje Maartens van der Burg. Het is aannemelijk dat het hier gaat om de ouders van Dirk van Tuijl die in 1740 in Woerden trouwt. Misschien betreft het zelfs zijn doop.
Zijn oudste twee kinderen noemt hij Johanna (1741) en Cornelis (1743). Die zouden dan naar zijn ouders vernoemd zijn. Het huwelijk van Cornelis van Tuijl en Jannetje van der Burg is bij onderzoek in online bronnen niet aangetroffen in de regio Valkenburg (en ook niet in de regio Woerden).


Met dank aan W. van Baren te Woerden voor het beschikbaar stellen van de foto's en informatie over het gezin Van Tuijl -Spruijt. 

Bijgewerkt 4.11.2016.

11 januari 2014

Okkerse


Naamtype: verwantschapsnaam, patroniem: zoon van Okker (voornaam).

Aantal:
1947: 28 in Woerden, 372 in Nederland;
2007: 16 in Woerden, 404 in Nederland


Het Vrije Woord 7.6.1946
Naamdrager 1947: Krijn Thomas Anthonius Okkerse (Zegveld 1912 - Woerden 2002), woont Woerden, Leliestraat 11, Lijsterstraat 13, melkslijter, van 1945-1979 actief als bestuurder in ondernemersorganisaties van de melkdetailhandel, laatstelijk secretaris-penningmeester van de Nederlandse Melkhandelarenorganisatie (NMO), zoon van Krijn Okkerse (Woerden 1880 -Woerden 1957), vestigt zich 1914 in Woerden, woont Singel 46 en 44, melkslijter, en Maria de Lange (Abcoude-Baambrugge 1877 - Vleuten-De Meern 1963).
 
Krijn Okkerse onderscheiden (Woerdense Courant 1.5.1980)

Hij trouwt Woerden 1940 Sophia Gerarda van der Meer (Woerden 1918 - Woerden 2001), dochter van Theodorus van der Meer (Haarzuilens 1869 - Woerden 1962), landbouwer, vestigt zich in Woerden 1898, en Elizabeth Mulders (Kamerik 1872 - Woerden 1946). Uit dit huwelijk volgens de persoonslijst uit het bevolkingsregister twee zoons en drie dochters.

Kekersbosch (Kiekenbos) in de Oosteinder Polder van Waarder, waar Crijn Okkerse in 1795 woont  (Kuypers Atlas, 1867)

Herkomst: Hoenkoop > Oudewater < Waarder < Woerden < Zegveld < Woerden
Krijn Okkerse (1912-2002) is de vijfde generatie Okkerse in Woerden. Eerste generatie Woerdenaar is zijn betovergrootvader Crijn Okkers(e) (Oudewater 1759 - Woerden 1822). Crijn Okkerse vestigt zich na zijn huwelijk met Ariaantje Kemp (1791) eerst in Waarder. Zijn kinderen laat hij vanaf 1792 in de rooms-katholieke kerk van Woerden dopen. Uit de doopinschrijving van zijn zoon Antonius blijkt dat hij in 1795 op 'Kiekenbos' (Kekersbosch) woont, in het Oosteinde van Waarder.
Op 11 december 1800 koopt Crijn Okkerse voor 6.900 gulden een boerderij met opstallen en 25 morgen land op Breeveld, waar hij zich als landbouwer vestigt, naast een hoeve genaamd Dubbelveld.

Inschrijving van het huwelijk van Willem Jansz Ockers, jongeman uit Hoenkoop, en Marritje Cornelis van der Wurf, jongedochter uit het Land van Stein, in het register van de belasting op het trouwen, 30.12.1728. Ze trouwen gratis, 'pro deo' (Nationaal Archief, Gaarders Stein en Willens, Reeuwijk). 

Oudst bekende naamdrager is Willem Jansz Ockers uit Hoenkoop die in 1728 trouwt met Marritje Cornelis van der Wurf (Werf). Zij laten hun vijf kinderen in de jaren 1729-1739 in Oudewater dopen.
In deze periode vinden we verschillende naamdragers Okkers vermeld in de schepenakten van Hoenkoop, bijvoorbeeld in 1714 Annigje Willems, de weduwe van Jan Jansz Okkers (mogelijk de ouders van Willem Jansz Ockers) en in 1720 Dirk Jansz Okkers, weesmeester van Hoenkoop.
Okker kom je in de zeventiende eeuw regelmatig als voornaam tegen in de Lopikerwaard. Het is daarom goed mogelijk dat in die regio ook de oorsprong van de familienaam Okkerse ligt.


Bronnen: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht Woerden (W017), inv.nr. 67, transportakte d.d. 11.12.1800.

Literatuur: 'Oud-"melkman" Okkerse in 't goud', Woerdense Courant 1.5.1980.

7 januari 2014

Derks


Naamtype: verwantschapsnaam, patroniem: zoon van Derk. De dragers van de naam Derks vinden we vooral in Oost- en in Zuidoost-Nederland, met een concentratie in oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg (zie NFB).

Aantal:
1947: 11 in Woerden, 3.675 in Nederland;
2007: 36 in Woerden, 6.700 in Nederland

Naamdragers 1947: 
Hendrikus Derks (Montfoort 1867 - Oudewater 1932), smid aan het Rodezand in Oudewater, zoon van Martinus (Mathijs) Derks (Vierlingsbeek 1840 - Montfoort 1899), smidsknecht in Ewijk, smid aan de Vrouwenhuisstraat in Montfoort, en Hendrica (Drika) Schreuder (Houten 1832 - Montfoort 1925).
Hij trouwt (2e) Oudewater 1899 Alida Maria van Zuijlen (Hoenkoop 1874 - Oudewater 1943), dochter van Maarten van Zuijlen (Hoenkoop 1844 - Hoenkoop 1914), landbouwer, en Maria van den Berg (Linschoten 1853 - Hoenkoop 1890).


Tinus Derks met de zoons die zijn bedrijf in Harmelen voortzetten (De Brug 11.12.1991)

Uit dit huwelijk vijf zoons en twee dochters, waaronder:

1. Martinus Antonius Maria (Tinus) Derks (Oudewater 1903 - Utrecht 2000, wonende Harmelen), vestigt zich 1931 vanuit Oudewater in Harmelen, woont Dorpsstraat 92 (1932-), Esdoornlaan 22 (1961-), hoefsmid, smid aan de Dorpsstraat (1931-1970) en op Breudijk 6 (1970-).
Hij trouwt Menaldumadeel 1932 Veronica Susanna Maria Jorna (Menaldumadeel 1907 - Woerden 2006), onderwijzeres (o.a. te Oudewater -1932), dochter van Ids Jorna (Leeuwarden 1878 - Dronrijp 1942), landbouwer, en Maria Homminga (Wonseradeel 1882 - Bolsward 1949). Uit dit huwelijk vijf zoons en twee dochters.

A.Th.A. Derks aan het lassen aan de versiering van een van de pinakeltorens van de Bonaventurakerk in Woerden (Woerdense Courant 20.10.1977)

2. Adrianus Theodorus Antonius Derks (Oudewater 1907 - Woerden 2002), vestigt zich 1937 in Woerden, woont Wilhelminaweg 9, hoefsmid, smid, met smederij aan de Havenstraat 46 (1937-1948, overgenomen van J.G.J. Heilker en Zoon) en hoek Molenstraat-Hogewoerd (1948-1972, verkocht aan B. de Jong).
Hij trouwt Oudewater 1938 Elisabeth Maria Oudejans (Wormerveer 1909 - Woerden 1998), dochter van Simon Oudejans (Wormerveer 1883 - ), loodgieter, en Maria van der Laan (Wormerveer 1884 - ). Uit dit huwelijk drie dochters.

De IJsselbode 10.3.1960
3. Hendrikus Albertus Antonius (Hennie) Derks (Oudewater 1909 - Nieuwegein 1993, wonende Oudewater), vestigt zich 1934 vanuit Maassluis te Oudewater, woont Rodezand 15 (1934-, eerder genummerd C288 en C297), Marktstraat 23 (1970-), Kon. Julianastraat 34 (1971-), Rosendaal 10 (1977-), Pr. Margrietstraat 151 (1989-), hoefsmid, smid aan het Rodezand (-1960), Noord IJsselkade (1960-).
Hij trouwt Akersloot 1939 Bertha Maria Veldt (Heerhugowaard 1908 - Utrecht 1994, wonende Oudewater), dochter van Wilhelmus Veldt (Spaarndam 1877 - Akersloot 1966), landman, en Hillegonda Maria Kraakman (Akersloot 1882 - Akersloot 1969). Uit dit huwelijk vier dochters en drie zoons.

Smedenfamilie Derks
De eerste smid in deze smedenfamilie Derks, Martinus Derks (1840-1899) woont bij zijn huwelijk in 1866 als smid in Montfoort. Uit de bijlagen bij zijn huwelijksakte blijkt dat hij in 1859 als smidsknecht in Ewijk woonde. Zijn vader Hendrikus Derks (Boxmeer 1801 - Vierlingsbeek 1855) was landbouwer in Vierlingsbeek, een dorp aan de Maas, op de grens van Noord-Brabant en Limburg.
Martinus Derks kreeg in Montfoort vier zoons, die allen smid werden. Oudste zoon Hendrikus Derks (zie hierboven) vestigt zich in Oudewater. De tweede zoon, Adrianus Hendrikus Derks (Montfoort 1870 - Montfoort 1894), ook smid, overlijdt jong. De derde zoon, Gerardus Arnoldus Derks (Montfoort 1873 - Montfoort 1940) neemt in in 1905 het bedrijf van zijn moeder over, die het bedrijf na het overlijden van haar man voortzette. Hij koopt het huis, de smederij met de opstallen aan de Vrouwenhuisstraat in Montfoort, voor 3.500 gulden en de inboedel voor 500 gulden.       
De vierde en jongste zoon, Albertus Hendrikus Derks (Montfoort 1877 - Utrecht 1939) vestigt zich als smid in Utrecht.

Van de drie zoons van Hendrikus Derks (1867-1932) die hun vader in het smidsambacht volgden bleef de jongste (Hennie) in Oudewater. Oudste broer Tinus (1903-2000) had vanaf 1931 een smederij aan de Dorpsstraat in Harmelen, schuin tegenover 'Het Wapen van Harmelen'. Het bedrijf verhuisde in 1970 naar de Breudijk, is voortgezet door zoons en kleinzoons en is tegenwoordig bekend onder de naam 'Derks & Zn. Staalconstructies'. 


Broer Adrianus Th.A. nam, volgens een advertentie in het Woerdensch Weekblad van 4.9.1937, in dat jaar de 'smederij-laschinrichting-machineherstelplaats' van J.G.J. Heilker en Zoon in de Woerdense Havenstraat over. Heilker ging zich vanaf dat moment toeleggen op 'hygiënische verwarming, luchtverversching en watervoorziening'. Hij was tot op hoge leeftijd actief als smid. In de jaren 1977-1979 smeedde hij het kruis op de torenspits en de ornamenten op de pinakeltorens van de Bonaventurakerk in Woerden.

Inschrijving van het huwelijk van 'Mathias Dirckx' en 'Petronella Gibe' in het rooms-katholieke trouwregister van Boxmeer, 17.4.1768

Herkomst: Boxmeer > Vierlingsbeek > Montfoort > Oudewater > Harmelen / Woerden
Oudst bekende naamvoerder in deze familie is Mathias Derks (Dirickx, Diricks, Derx) die in 1768 in Boxmeer trouwt met Petronella Gieben (Gibe). Zij is weduwe van Antoon Peter Smits en heeft uit haar eerste huwelijk zeven kinderen. Uit haar huwelijk met Mathias Derks worden drie kinderen geboren, waaronder in 1769 Antonius Marianus Dirickx (Derks), voorvader van de West-Utrechtse tak van de familie Derks.


Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarieel archief Montfoort, M023, inv.nr. 198, verkoopakte d.d. 20.5.1905.

Literatuur: 'Woerdenaar smeedde ornamenten voor Bonaventurakerk; A.Th. Derks (70): je moet in dit vak veelzijdig zijn',  Woerdense Courant 20.10.1977; 'Nieuwe haan voor toren Bonaventurakerk', Woerdense Courant 22.3.1979; 'Derks & Zn dankzij kwaliteit en vakmanschap al zestig jaar in beeld, Kwieke 88 -jarige oprichter nog altijd op de werkvloer', De Brug 11.12.1991;´Laatste smederij verdwijnt uit de binnenstad´en ´Oprichter Derks (84) beslaat nog droompaarden', Woerdense Courant 23.7.1992 (internet)

2 januari 2014

De Leeuw


Naamtype: adresnaam, eigenschapsnaam (kracht, trots, onstuimigheid), bij Joodse families verwijzend naar de naam Levi. [NFB]

Aantal:
1947: 59 in Woerden, 6.296 in Nederland;
2007: 95 in Woerden, 9.824 in Nederland 

Johannes Arie de Leeuw
Naamdrager 1947: Johannes Arie de Leeuw (Zegveld 1920 - Nieuwegein 1986), woont Zegveld 141, Zegveld 77 (1946-), Hoofdweg 91 (naamgeving vernieuwd 1955-), Molenweg 37 (1970-), Julianalaan 37 (naamgeving gewijzigd 1971-), Molenweg 93 (1972-), bakker, zoon van Jan de Leeuw (Zegveld 1883 - Zegveld 1936), landbouwer, en Adriana Jacoba Lekkerkerker (Oudenrijn 1887 - Zegveld 1955).
Hij trouwt Waddinxveen 1946 Aartje Willemijntje Breedijk (Zegveld 1923 - Woerden 2005), dochter van Arie Pieter Breedijk (Zegveld 1897 - Waddinxveen 1967), veehouder, en Gerrigje Janna de Groot (Oudewater 1897 - Woerden 1982). Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon. 
 
Maarten de Leeuw en Brechje Aertse van Gerven ondertekenen hun testament (Reeuwijk 18.3.1760). Hij tekent met 'Maarte de Leeuw', zij zet een merk.

Herkomst:  Amsterdam > Noordwijk > Lisse > Kamerik > Zegveld
In 1840 trouwt Jan de Leeuw (Kamerik Mijzijde 1813 - Zegveld 1893), de overgrootvader van bovengenoemde Johannes Arie de Leeuw, met Aaltje van der Wind (Wint) (Zegveld 1813 - Zegveld 1893). Hij is bouwman (landbouwer) van beroep en verhuist bij zijn huwelijk van de boerderij van zijn ouders op 's-Gravesloot naar Zegveld.

De familie de Leeuw woont dan al vier generaties in Kamerik. Aelbert de Leeuw (Lisse 1717 - Kamerik 1791) woont er in 1739 als daar zijn dochter Neeltje wordt gedoopt. Hij is broodbakker van beroep en getrouwd met Marretje Hartogh (Woerden 1714 - Kamerik 1783).

Zijn ouders Maarten Aelbertse de Leeuw (Noordwijk 1692- Bodegraven 1761) en Brechje Aertse van Gerven (ovl. Bodegraven 1761) vestigen zich tussen 1717 en 1719 vanuit Lisse in Woerden en verhuizen later naar Bodegraven. Maarten de Leeuw heeft daar als binnenvader de dagelijkse leiding van het armenhuis. Het echtpaar De Leeuw - Van Gerven laat in 1760 voor de notaris in Reeuwijk een testament opmaken. In 1761 overlijden zij één dag na elkaar, hij op 19 december, zij op 20 december. Van de elf kinderen die zij kregen is behalve broodbakker Aelbert alleen nog zijn zus Grietje in leven, getrouwd met Cornelis Hogendoorn. Daarnaast erven de vier kinderen van hun overleden zus Maria, die getrouwd was met Jacobs Dirksz van den Bergh. De nalatenschap bestaat uit roerende goederen en enkele obligaties. Na aftrek van de schulden resteren drie erfporties, elk ter waarde van 866 gulden 14 stuivers en 6 penningen.

Op 13 juni 1683 trouwen Albertus de Leeuw, jongman van Amsterdam, en Catarina Pietersdr van Berendrecht, jongedochter van Noordwijk, voor het gerecht Noordwijk

Oudst bekende naamdrager in deze familie is chirurgijn Albertus de Leeuw uit Amsterdam, die in 1683 in Noordwijk trouwt met Catarina Pietersdr van Berendrecht.Archiefbronnen: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarieel archief Reeuwijk, inv.nr. 6960, d.d. 18.3.1760 (testament); Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8684, d.d. 9.1.1762 en 5.2.1762 (inventaris en boedelscheiding).

Literatuur: Henk Blok, 'Stamboom Blok - Van der Meij', GenealogieOnline (internet, geraadpleegd 1.1.2014)

Met dank aan Bakkerij De Leeuw te Zegveld voor toestemming voor gebruik van de foto van Johannes Arie de Leeuw.