21 augustus 2013

Van Dommelen


Naamtype: herkomstnaam (Dommelen in de Meijerij van Den Bosch)

Aantal: 
1947: 36 in Woerden, 1339 in Nederland;
2007: 25 in Woerden, 2227 in Nederland.
Van Dommelen was in 1947 de meest voorkomende naam in Rietveld (21x).

Leendert van Dommelen overhandigt Leen Doornebal de gouden kaasboor (Woerdense Courant 6 september 1963)

Naamdrager: Leendert van Dommelen (Zegveld 1917 - Woerden 1978), vestigt zich 1952 vanuit Amsterdam te Woerden, kaashandelaar, voorzitter Vereniging van Kaashandelaren in Woerden, wethouder van Woerden (1957-1966), zoon van Leendert van Dommelen (Zegveld 1884 - Bodegraven 1972), veehouder, varkenshandelaar, en Neeltje Samsom (Vinkeveen 1886 - Bodegraven 1977). Hij trouwt Vinkeveen 1938 Anna Maria Jacoba Bison (Vinkeveen 1912 - Woerden 2002), dochter van Sander Bison en Metje Fokker.

Herkomst: Son > Ameide > Zegveld > Waarder > Rietveld > Zegveld.
Oudst bekende voorvader is Henrik Janze van Dommele, uit Son (Meijerij van Den Bosch), die in 1695 in de gereformeerde kerk van Ameide trouwt met Merrigje Ariens van Venneloo. Bij de huwelijksinschrijving staat aangetekend dat Henrik 'paaps' (rooms-katholiek) is. Afgesproken wordt dat zijn vrouw gereformeerd zal blijven en dat zijn kinderen gereformeerd gedoopt zullen worden. Hij kan dan zelf nog niet besluiten om gereformeerd te worden ('om sich met de gereformeerde godsdienst te conformeren').

Doopinschrijving van Anna, het eerste kind van Hendrik van Dommelen en Annigje Brunt, Zegveld 1765.

Zijn kleinzoon Hendrik van Dommele (Ameide 1741-) trouwt Linschoten 1764 Annigje Brunt (Rietveld 1729-). Het echtpaar laat in de jaren 1765 - 1772 kinderen te Zegveld dopen. Hendrik is de 'stamvader' van veel Van Dommelens in Woerden en omgeving.

Literatuur: Jaap Zwart, '(Parenteel van) Henrik Janze van Dommelen', (internet) (gezien 21.8.2013); 'Oud wethouder Van Dommelen overleden', Woerdense Courant 5.10.1978 (internet) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten