12 augustus 2014

Tegelenbosch


Naamtype: Adresnaam of herkomstnaam. Verbastering van 'Tegenbosch', de naam van een boerderij in Woensel (bij Eindhoven).

Aantal:
1947: 10 in Woerden, 15 in Nederland;
2007: 15 in Woerden, 29 in Nederland 

Ondertekening huwelijksakte Woerden 1923

Naamdrager 1947: Arnoldus Antonius Tegelenbosch (Oudewater 1900 – Woerden 1986), vestigt zich 1923 vanuit Oudewater in Woerden, woont Poelstraat 29, 7, Plantsoen 16, Poelstraat 20, 8, Nassaukade 11, 15 (1979-), Vossenschanslaan 1 (1981-), timmerman, opperman, werkman Rijks Centraal Magazijn, zoon van Hendrik Tegelenbosch (Oudewater 1869 – Oudewater 1936), timmerman, en Cornelia Alida Bode (Oudewater 1871 – Oudewater 1937).
Hij trouwt Woerden 1923 Johanna Petronella de Groot (Woerden 1902 – Woerden 1883), dochter van Michiel de Groot (Utrecht 1876 - Woerden 1961), grofsmid, omroeper, en Anthonia de Jong (Woerden 1877 - Vleuten-De Meern 1962).
Uit dit huwelijk volgens zijn persoonskaart uit het bevolkingsregister vijf zoons en vijf dochters, geboren 1924 – 1943, waaronder:
   1.Hendrik Michiel Tegelenbosch (Woerden 1924 – Woerden 2002), x Woerden 1948 Gerarda Cornelia Overbeek (Utrecht 1924 – Woerden 1998), woont Rozenstraat 26, Eikenlaan 26
   2. Arnoldus Tegelenbosch (Woerden 1936 – Woerden 2009), x Woerden 1966 Anna Maria Johanna Oostveen (Woerden 1941 – IJsselstein 2011), woont Jan Steenstraat 61, Adriaan van Ostadestraat 137.
   3. Hendrika Cornelia Tegelenbosch (Woerden 1938 – Utrecht 1998), x Woerden 1965 (echtgenoot in leven).

Ondertrouw van Arnoldus Jan Tegenbos en Geertruij Ram, Montfoort 29.10.1786. Hij is weduwnaar van Anna Maria Burghouts en geboren te Strijp.


Herkomst: Strijp > Montfoort > Oudewater > Woerden
In 1786 trouwt in Montfoort Arnoldus Jan Tegenbos, uit Strijp, met Geertruij Ram.Tussen 1788 en 1803 laten Nol Tegenbos en Truij Ram, zoals zij meestal heten in het Montfoortse doopboek, elf kinderen dopen. Bij twee van de kinderen heet de vader niet Tegenbos, maar Teegelenbos (1796) of Tegelenbos (1803).

Eerste keer dat de naam Tegenbos verbasterd wordt in het Montfoortse rooms-katholieke doopboek: doop van Cornelia, dochter van Nol Teegelenbos em Truij Ram, 11.3.1796
Aan het eind van de negentiende eeuw sterft de naam Tegenbos(ch) uit onder de afstammelingen van Nol en Truij in de omgeving van Montfoort. De naam Tegelenbosch is tot op de dag van vandaag doorgegeven.
De verbastering van de naam is ontstaan in Montfoort. In de regio Eindhoven, waar Nol vandaan kwam, was de spelling consequent Tegenbos(ch). De voorouders van Nol woonden hier al meer dan drie eeuwen en gebruikten vanaf het midden van de zeventiende eeuw de familienaam Tegenbosch, ontleend aan de boerderij van die naam op Woensels grondgebied, grenzend aan de Strijpse heide.   
Oudst bekende voorvader die de naam voerde is Peter Janssen Wouters (van) Tegenbosch, geboren omstreeks 1607, herbergier, schepen en borgemeester te Strijp.  

Literatuur: M.J.H. van Dooremolen, 'Tegenbosch (Strijp)', De Brabantse Leeuw 43 (1994) 25-40.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten