23 december 2013

Epping


Naamtype: adresnaam [NFB]

Aantal:
1947: 17 in Woerden, 234 in Nederland;
2007: 23 in Woerden, 492 in Nederland

A.J. Epping in 1945 (collectie Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Antonius Joseph Epping (Woerden 1910 - Woerden 1986), woont Heide 3, Molenstraat 19 (1940-), Kruittorenweg 30 (1949-), boekbinder, zoon van Anthonius Epping (Harmelen 1884 - Woerden 1968), schipper, kaaspakhuisknecht, en Gerarda van Miltenburg (Laagnieuwkoop 1880 - Woerden 1949).
Hij trouwt Woerden 1940 Johanna Wilhelmina Hoenselaar (Woerden 1914 - Woerden 1985), dochter van Wilhelmus Joannes Hoenselaar (Woerden 1883 - Woerden 1959), houtzager, en Johanna Lemmers (Woerden 1878 - Amsterdam 1968). Uit dit huwelijk een zoon en twee dochters.

De vader van Henrich Joseph Epping geeft op 16 juli 1830 toestemming voor het huwelijk van zijn zoon en ondertekent met: 'gelesen und genemigt Bernad Henrich Epping'. 

Herkomst: Südlohn (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) > Harmelen > Woerden
Op kerstavond 1830 bevalt in Harmelen Hendrika Lieshout in het het huis van Joseph Epping van een zoon die zij Hendrik noemt. Acht maanden later, op 10 augustus 1831, trouwen Hendrika en Joseph, waarbij zoon Hendrik wordt erkend en de familienaam Epping krijgt. In de huwelijksakte heet de bruidegom voluit Henrich Joseph Epping. Hij is wever van beroep, en afkomstig uit het Duitse Südlohn, net over de grens bij Winterswijk. In het doopregister van Südlohn staat hij ingeschreven als 'Henrich Joseph Eppenbroek', maar hij en zijn vader schrijven zich 'Epping'. In de achttiende eeuw komen in Südlohn naast Epping de naamvarianten Eppenbroek en Eppinckbrock voor.
Het uittreksel van de doop van Henrich Joseph uit het doopboek van Südlohn werd op 29 mei 1830 afgegeven en op 16 juli 1830 gaven zijn beide ouders toestemming voor het huwelijk. De ouders van de bruidegom woonden toen in het buurtschap Nichtern (Oeding) in Südlohn, op een steenworp afstand van de grens. Het regelen van de formaliteiten rond het huwelijk nam meer dan een jaar in beslag en inmiddels was hun eerste kind al geboren. Het huwelijk werd waarschijnlijk opgehouden omdat de bruidegom geen bewijs kon overleggen dat hij voldaan had aan de dienstplicht. Op 16 mei 1831 werd hij bij Koninklijk Besluit vrijgesteld om dit militiebewijs te leveren. In het zelfde K.B. kreeg de eveneens uit Südlohn afkomstige en in Harmelen woonachtige Bernard Henrich Joseph Flintrup ook vrijstelling.
Uit Henrich Joseph stamt de tak Epping in de regio Woerden - Utrecht.   

Literatuur: Ron Epping, 'Ron Epping's ancestors' (website), geeft een aantal generaties met voorouders van Henrich Joseph Epping, maar zonder bronvermelding.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten