2 december 2013

Moes


Naamtype: Verbastering van de Duitse familienaam Muuss = Maus, Nederlands 'muis'  [DNL]

Aantal:
1947: 9  in Woerden, 2.125 in Nederland;
2007: 10 in Woerden, 3.413 in Nederland

Fragment van de Nieuwjaars-, heil- en zegenwensch van stadsomroeper Isac Moes (Woerden 1859 - Utrecht 1939) voor de inwoners van Woerden (1911). Onderstaande Izak was vernoemd naar deze broer van zijn vader. (collectie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)
Naamdrager 1947: Izak Moes (Woerden 1911 - Woerden 1987), woont Jaagpad 88, Kazernestraat 5, Emmakade 13 en 10, Nieuwe Markt 71 (1941-), Burg. Schalijstraat 14 (1947-), Chrysantstraat 19 (1980-), werkman, kaaspakhuischef, rijkswerkman, laboratoriumbediende, zoon van Lodewijk Georg Moes (Woerden 1867 - Woerden 1915), werkman, en Adriana van Blokland (Montfoort 1872 - Woerden 1935).
Hij trouwt Woerden 1941 Maria Johanna Borst (Gouda 1916 - Woerden 2007), dochter van Petrus Johannes Borst (Gouda 1886 - Woerden 1976) en Maria Johanna Nieuwenhuisen (Gouda 1886 - Woerden 1933). Uit dit huwelijk drie dochters en een zoon.

Kerk van Meineringhausen (bron: Wikipedia)

Herkomst: Meineringhausen (Waldeck-Frankenberg, Hessen) > Woerden
In 1822 trouwt in Woerden voorvader Georg Ludwig Muuss met de Woerdense Antonetta de Jong. Tussen de bijlagen bij de huwelijksakte van dit echtpaar zit een afschrift van de doopakte van de bruidegom, uit het Duits vertaald door een beëdigd vertaler. Georg Ludwig is op 19 oktober 1797 gedoopt in Meineringhausen in Waldeck, als zoon van sergeant Johan Georg Henrich Muuss en Louisa Elisabeth Brustin. Uit de huwelijksbijlagen blijkt verder dat Georg Ludwig vrijgesteld is van dienst, omdat hij enige zoon is, dat hij één oog mist, 1,74 meter lang is en niet kan schrijven.

Handtekening van bruid en vader van de bruidegom onder de huwelijksakte van Georg Ludwig Muuss en Antonetta de Jong, Woerden 1822

De beide ouders van de bruidegom zijn bij het huwelijk aanwezig en wonen in Woerden. Vader kan wel schrijven en heeft blijkens zijn handtekening zijn familienaam vernederlandst tot Moes. De oorspronkelijke naam komt alleen in de huwelijksakte uit 1822 voor. Vader ´Johan Georg Henrich Moes´ overlijdt in 1826 als gepensioneerd foerier, wonende in het Proveniershuis. Zijn zoon ´Lodewijk Moes´ geeft het overlijden aan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten