16 februari 2014

Van Dam


Naamtype: adresnaam (wonend bij een dam) of herkomstnaam (van een plaats waarvan 'dam' een bestanddeel is, bijvoorbeeld Appingedam) [FNB]. De naam Van Dam komt in heel Nederland voor, maar verhoudingsgewijs het minst in Limburg (zie kaart in de FNB). Er zijn twee concentraties met deze familienaam: op Goeree Overflakkee en  aan de oostelijke kant van Zuid-Holland. De top drie wordt gevormd door Nieuwerkerk aan de IJssel (1,3%), Oudewater (1%) en Bergambacht (1%). In deze plaatsen heet één op de honderd inwoners Van Dam. 

Aantal:
1947: 108 in Woerden, 9.976 in Nederland;
2007: 171 in Woerden, 15.295  in Nederland 

Bakker W.J. van Dam en echtgenote (Woerdense Courant 22.7.1976)

Naamdrager 1947: Wilhelmus Johannes van Dam (Rotterdam 1920 - Woerden 2013), vestigt vanuit Rotterdam in Woerden, bakker in de Voorstraat (hoek Jan de Bakkerstraat) -1976, zoon van Karel Marinus van Dam (Woerden 1894 - Rotterdam 1964), metaaldraaier, en Trijntje de Jong (Koudekerk aan de Rijn 1890 - Rotterdam 1924).
Hij trouwt Maarssen 1949 Femia Klazina Niers (Maarssen 1927 - Woerden 2010), dochter van Theodorus Johannes Vincentius Niers (Hengelo 1899 - Maarssen 1965), bakker te Maarssen, en Maria Antonia Kerste (Maarsen 1899 - voor 1965). Uit dit huwelijk drie dochters en een zoon.


De eerste generatie Van Dam in Woerden
Voorvader Bart van Dam (1766-1852 trouwt in 1798 in Montfoort met Adriana Berkestein, weduwe van Nicolaas Verheul. In het eerste decennium van de negentiende eeuw vestigt Bart van Dam zich met zijn echtgenote en haar kinderen uit het eerste huwelijk in Woerden. In 1809 verkoopt hij hun huis met opstallen aan de Schelebrug in Rateles (aan de overzijde van de IJssel bij Oudewater). In 1811 is hij in Woerden herbergier van de Dubbele Sleutel, het jaar waarin hij deze herberg aan zijn stiefschoonzoon Gerrit Vermeulen overdoet (zie het blog over de naam Vermeulen).
Na het overlijden van zijn eerste echtgenote Adriana Berkestein (in 1818) hertrouwt Bart van Dam in 1820 met Johanna Peek, weduwe van Gijsbert de Langen (ovl. 1819), bouwman op Kromwijk. Hij is dan 54 jaar, zij 41. Johanna overlijdt kort na de geboorte van hun enige kind Cornelis van Dam in 1823. Bart vinden we in de jaren twintig vermeld als kastelein van de stadsherberg (in de Voorstraat) en als bouwman op Kromwijk, activiteiten die hij blijkbaar combineerde. Bij zijn overlijden in 1852 woont hij in de Groenendaal.

Bakkerij Van Dam (rechts, met uitstalkast) in de Voorstraat, omstreeks 1912. Met witte voorschoot bakker W.J. van Dam (1859-1927), grootvader van W.J. van Dam (1920-2013) (Woerdense Courant 22.7.1976)
Vier generaties bakkers Van Dam in de Voorstraat
Op 22 mei 1857 trouwen twee bakkersdochters Demmers in het Woerdense stadhuis. Geertruida Demmers (1819-1875), de oudste van de twee, trouwt met Petrus Paulus Hoenselaar (1830-1907). Hoenselaar zet de bakkerij van de familie Demmers op het adres Hofstraat 277 voort (oostzijde van de Voorstraat), tot het faillissement in 1884. De bakkerij komt dan in handen van bakker Johannes Groen.
Zus Catriena Demmers (1823-1884) trouwt met broodbakker Cornelis van Dam (1823-1901). Cornelis vestigt zich als bakker op het adres Rietvelderstraat 221 (westzijde van de Voorstraat), waar na hem nog drie generaties Van Dam het bakkersbedrijf uit zullen oefenen. Cornelis zet op dit adres de bakkerij voort van Arie van Assum (Assem) (1804-1856). In 1890 vermaakt hij de bakkerij aan zijn zoon Willem Johannes van Dam (1859-1927), tegen een inbreng van 9.000 gulden in zijn nalatenschap. Zijn zoon Cornelis Gerardus van Dam (1891-1959) neemt in 1927 de zaak van zijn vader over, die hem op zijn beurt in 1949 overdoet aan neef  Wilhelmus Johannes van Dam (1920-2013).  

Doop van Bartje, zoon van Knelis van Dam en Marij Langerack, in de rooms-katholieke kerk van Teckop, 23.6.1766. Het kind is ook geboren te Teckop.
Herkomst: Teckop > Woerden
Oudst bekende voorvader is Knelis (Cornelis) van Dam (ovl. 1803). Uit zijn huwelijk met Maria Langerak (ovl. 1823) worden in de rooms-katholieke kerk van Teckop in de jaren 1766-1771 vijf kinderen gedoopt.

Literatuur: 'Bakkerij Van Dam na 120 jaar exit', Woerdense Courant 22.7.1976.Geen opmerkingen:

Een reactie posten