7 maart 2014

Nap


Naamtype: Adresnaam, beroepsnaam [FNB]. Als metonymische beroepsnaam verwijst de naam Nap naar een schoteldraaier of krammer (reparateur van gebroken aardewerk) [WFZ]
De familienaam Nap heeft in Nederland drie concentratiegebieden: rondom Woerden, waar hij al in de zeventiende eeuw voorkomt, rondom Ede en in Oost-Groningen (zie NFB). De oorsprong van de familienaam van naamdragers op de Veluwe zal in veel gevallen bij de boerderij De Nap in Ederveen liggen. De tegenwoordige boerderij De Nap dateert uit 1697. De oudst bekende naamdrager in de Groningse kerkeboeken is Jan Jurjens Nap, die in 1706 in Nieuwolda zijn zoon Jurjen laat dopen (zie Alle Groningers). Hij trouwt in 1705 als Jan Jurjens (zonder de toenaam Nap) in Nieuwolda met Korneliske Hendriks. 

Aantal:
1947: 125 in Woerden (#7 op de ranglijst), 1.087 in Nederland;
2007: 165 in Woerden (#12 op de ranglijst), 2.012 in Nederland


Melkslijter Maarten Nap met hondenkar aan de Westdam-zijde van de Voorstraat, omstreeks 1920 (collectie Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Maarten Nap (Woerden 1875 - Woerden 1952), vestigt zich 1915 vanuit Weesperkarspel in Woerden, woont Rijn 53, Rijn 31, Jan de Bakkerstraat 16, schippersknecht, schipper, melkslijter, zoon van Maarten Nap (Woerden 1844 - Woerden 1933, zoon van veehouder Maarten Nap en winkelierster Klaartje de Vos), werkman, melkverkoper, winkelier, en Johanna Blonk (Woerden 1852 - Woerden 1917, dochter van melkverkoper Jacob Blonk en Maria van der Ster).

Handtekeningen onder huwelijksakte Maarten Nap en Antonia Stekelenburg, Kockengen 5.8.1909  
Hij trouwt 1e Nieuwkoop 1902 Maartje Rademaker (Wilnis 1880 - Weesp 1908), dochter van Hendrik Rademaker, werkman, en Pietje van der Zwan; hij trouwt 2e Kockengen 1909 Antonia Stekelenburg (Kockengen 1885 - Woerden 1956), dochter van Cornelis Jan Stekelenburg (Utrecht 1854 - Kockengen 1921), broodbakker, en Pieternella Reinhoud (Bruinisse 1849 - Woerden 1932). Uit het tweede huwelijk vermeldt de persoonskaart uit het bevolkingsregister:
     1. Maarten Nap (Weesp 1910 - Woerden 1961), woont Rijn 31, 1961 vernoemd in Rijnstraat 31, melkhandelaar, trouwt Woerden 1938 Anna Maria Visser (Woerden 1911 - Woerden 1999). Uit dit huwelijk drie zoons.
     2. Johanna Petronella Nap (Kockengen 1914 – Woerden 1985), trouwt Woerden 1936 Cornelis jan Konijnenburg (Kamerik 1910 – Woerden 1972), woont Voorstraat 28 (1936-), Jozef Israëlslaan 14 (1963-), groentehandelaar. Uit dit huwelijk twee dochters.
     3. Cornelis Jan Nap (Woerden 1920 – Woerden 1979), woont Rijn 47 (1943-), Frans Halsstraat 30 (1951-), expeditieknecht, koetsier, besteller, chauffeur, melkhandelaar, trouwt Woerden 1943 Pieternella Johanna Hilgers (Woerden 1919 – Woerden 1984), naaister. Uit dit huwelijk twee zoons en een dochter.

Huwelijksinschrijving van 'Jan Pietersz van Camerick', jongeman, en 'Elsjen Heyndrick', jongedochter te Noorden, Noorden 2.12.1663
Herkomst: Noorden (Achttienhoven) > Mijdrecht > Kamerik > Woerden
Maarten Nap (Kamerik 1799 - Woerden 1844), grootvader van bovengenoemde Maarten Nap (1875-1952), vestigt zich na zijn huwelijk met Klaartje de Vos (Leiden 1814 - Woerden 1886) in 1835-1836 als bouwman (landbouwer) in Woerden, in de polder Snel. 
Oudste bewezen voorvader en naamdrager is Jan Pietersen Nap (overleden 1705), die in 1663 in de gereformeerde kerk van Noorden trouwt met Elsje Hendriks Kruyswyck. Bij hun huwelijk wordt hij Van Camerick' genoemd, waarmee waarschijnlijk zijn herkomstplaats wordt bedoeld. Bij de doop van zijn kinderen wordt hij in 1678 voor het eerst met de familienaam Nap vermeld. Het echtpaar Nap-Kruyswyck maakt in 1693 voor de Woerdense notaris Willem Costerus een testament op. Ze wonen dan in het gerecht Achtienhoven, tussen Noorden en Zegveld.

Handtekeningen van 'Jan Pietersen Nap' en 'Ellgen Heijndrijkss Cruijswycks' onder hun testament, Woerden 14.2.1693Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarieel archief Woerden, W054 inv.nr. 8559, akte 76, d.d. 14.2.1693.Literatuur: H. Nap, 'Genealogie Nap', Heemtijdinghen 23 (1987) 50-69 (internet).Geen opmerkingen:

Een reactie posten