15 maart 2014

Van ElkNaamtype: Herkomstnaam. Een plaats met de naam Ełk bestaat in Polen. De Amsterdamse archivaris Simon Hart identificeerde als herkomstplaats in de Amsterdamse ondertrouwregisters nog een tweede Elk in Polen, gelegen onder Białystok. Hoewel uit de Amsterdamse ondertrouwregisters blijkt dat er migratie vanuit die Poolse plaats(en) naar Nederland heeft plaatsgevonden ligt het meer voor de hand dat de familienaam van naamdragers Van Elk is ontstaan uit een verbastering van de Gelderse plaatsnamen Eldik (Neder-Betuwe) of Eldrik (Bronckhorst).  

Aantal: 
1947: 39 in Woerden, 1.037 in Nederland;
2007: 37 in Woerden, 1.548 in Nederland


Drie generaties Van Elk: Bastiaan (1902-1954), Mees (1931) en Mees (1880-1964), voor Hoofdweg 37 (foto genomen circa 1943, namen meisjes onbekend)
Naamdrager 1947: Mees van Elk (Zegveld 1880 - Zegveld 1964), woont Hoofdweg 37, landarbeider, zoon van Bastiaan van Elk (Jutphaas 1843 - Utrecht 1912), vestigt zich in 1855 vanuit Leiderdorp in Rietveld, verhuist in 1868 definitief naar Zegveld, waar hij vanaf 1863 ook al enige tijd woonde, steenwerker, landbouwersknecht, en Lijsje Boer (Zegveld 1846 - Zegveld 1885).
Hij trouwt Waarder 1902 Adriaantje van Duuren (Waarder 1879 - Zegveld 1928), dochter van Pancras van Duuren (Waarder 1847 - Waarder 1916), werkman, en Cornelia Bezuijen (Waarder 1843 - Waarder 1922), naaister.
Uit dit  huwelijk:
     1. Bastiaan van Elk (Zegveld 1902 - Hoogeveen 1954), woont Zegveld 123a, 123, verhuist 1952 naar Hoogeveen, winkelier, graanhandelaarsknecht, timmerman-metselaar, trouwt 1e Bodegraven 1928 Aaltje ten Hoeve (Hoogeveen 1905 - Utrecht 1942), trouwt 2e Hoogeveen 1952 Aaltje Kregel (Oosterhesselen 1917-). Uit het eerste huwelijk: a. Mees van Elk (Zegveld 1929 - Zegveld 1929), b. Mees van Elk (Leiden 1931), c. Egbertdina Adriaantje van Elk (Zegveld 1940 - Utrecht 1940). 
     2. Pancras van Elk (Zegveld 1905 - Zegveld 1936).


Inschrijving van het huwelijk van Hendrik van Ellik en Maria Wurms. Ze trouwen 27.1.1734 in de Utrechtse Dom.

Herkomst: Steenwerker Jan van Elk (Utrecht 1819 - Rietveld 1883), vader van bovengenoemde Bastiaan (1843-1912) vestigt zich in 1855 met zijn gezin vanuit Leiderdorp in Rietveld.
Oudst bekende naamdrager is zijn overgrootvader Hendrik van Ellik (van Elk), die in 1734 in Utrecht trouwt met Maria Worms (Wurms). Bij de doop van hun kinderen Gerrit (1737), Johannes (1738) en Lijsbeth (1743) wonen zij buiten de Utrechtse Tolsteegpoort. De nakomelingen vinden we tot in de negentiende eeuw zowel met de naam Van Ellik als Van Elk terug in de bronnen. De spellingvariant Van Ellik komt tegenwoordig niet meer voor.


Literatuur: J.C. van Haeften, 'Genealogische aantekeningen m.b.t. de families Van Eldijk, Van Eldik, Van Elk' (internet, geraadpleegd 14.3.2014); Stadsarchief Amsterdam, 'Herkomstonderzoek Simon Hart' met lijst 'Geografische verwijzingen notarieel en ondertrouw' (internet).

Met dank aan Mees van Elk sr. en Zeb van Drie te Zegveld voor het beschikbaar stellen van de familiefoto.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten