16 november 2014

Magielse - Machielse


Naamtype: Verwantschapsnaam, zoon van Machiel. Verwantschapsnamen afgeleid van Machiel en Michiel kennen vele spellingvarianten. Opvallend is de concentratie van de namen als Magielse, Machielse, Michielse en Michielsen in het westen van Brabant, waar ook de naam van de Woerdense familie Magielse - Machielse zijn oorsprong vindt.
De manier waarop de naam van deze familie werd geschreven in de bevolkingsadministratie en door de familieleden zelf verschilt tot in de twintigste eeuw van generatie op generatie. Ook binnen één gezin zien we dat kinderen met spellingvarianten worden ingeschreven in de burgerlijke stand. En naamdragers waren soms zelf ook niet consequent in het schrijven van hun naam (zie de stamreeks hieronder).
Illustratief is dat de derde zoon van Hendrikus Magielse in 1916 in het Kamerikse geboorteregister werd ingeschreven als Hendrikus Machielse. Een deel van de nakomelingen van Hendrikus Magielse (1886-1962) heet als gevolg daarvan Magielse, een ander deel Machielse. Het zal - tot op de dag van vandaag - regelmatig tot verwarring hebben geleid. 

Aantal: 
Magielse
1947: 16 in Woerden, 218  in Nederland;
2007: 20 in Woerden, 445 in Nederland
Machielse
1947: 4  in Woerden, 476 in Nederland;
2007: 13 in Woerden, 662 in Nederland

Woerdensch Weekblad 10.9.1938

Naamdrager 1947: Hendrikus Magielse (IJsselstein 1886 - Woerden 1962), vestigt zich tussen 1911 en 1914, woont in Woerden Jaagpad 19 (1924-), 91, Rijnkade 82, Kerkplein 3 I (1947-), koopman, handelaar in lompen en metalen, handelaar in landbouwwerktuigen Fa. H. Magielse en Zn., zoon van Sebastiaan Magielse (Stoutenburg 1848 - IJsselstein 1931), arbeider, en Willemina van 't Hoofd (IJsselstein 1856 - IJsselstein 1937).
Hij trouwt Linschoten 1907 Hendrica Wouterse (Schalkwijk 1882 – Woerden 1962), dochter van Willem Wouterse (Schalkwijk 1841 – Schalkwijk 1924), arbeider, en Hendrieka van der Linden (Tull en ’t Waal 1845 – Schalkwijk 1919).
     Uit dit huwelijk:
     1. Sebastianus Wilhelmus Magielse (Schalkwijk 1908 - Haarlem 1970), woont Barwoutswaarder, Hoge Rijndijk 14 (1944-), Woerden, 2e Hondhorststraat 20 (1948-), Kerkplein 4 I (1949-), koopman in ijzerwaren, x Wilnis 1944 Adriana Margaretha van den Bosch (Wilnis 1919 - Woerden 2006). Hieruit vijf zoons en zeven dochters.
     2. Hendrica Catharina Magielse (Tull en 't Waal 1909 – Woerden 1959), naaister, x Woerden 1928 Jan Pfaff (Woerden 1903 – Woerden 1947), blekersknecht, grondwerker, stoker (dakpannenfabriek Brunt, Rijks Centraal Magazijn).
     3. Wilhelmina Magielse (Tull en 't Waal 1911 – Utrecht 1964), woont Zuilen, x Zwolle 1942 Pieter Bruinsma (Vreeswijk 1916 - ).
     4. Wilhelmus Magielse (Barwoutswaarder 1914 – Woerden 1985), koopman, x Woerden 1938 Anna Berndina Peters (Den Ham 1919 – Nieuwegein 1984), woont Kamerik (1938-), Woerden, Gedempte Binnengracht 18 (1948 -), 2e (3e) Hondhorststraat 20 (1949-). Hieruit een dochter.
     5. Hendrikus Machielse (sic!) (Kamerik 1916 – Woerden 1978), koopman in ijzerwaren, woont 2e Hondhorststraat 22 (1948-), Kerkplein 3 I (1962-), x Woerden 1942 Petronella Joris (Oudewater 1914 – Woerden 1980), werkster. Hieruit vier zoons en twee dochters.
     6. Maria Josefina Magielse (Barwoutswaarder 1919 – Alphen aan den Rijn 1976), x Gorinchem 1953 Hendrik Jan van der Steenhoven (Gorinchem 1924 – Alphen aan den Rijn 1968), woont Alphen aan den Rijn, rijnschipper, kapper.
     7. Gerardus Magielse (Barwoutswaarder 1920 – Woerden 1966), woont Rijnkade 84, 82 (1948-), 2e (3e) Hondhorstraat (1962-), koopman in ijzerwaren, x Woerden 1942 Jannetje Tomassen (Barneveld 1918 – Woerden 1970). Hieruit drie zoons en drie dochters.

Huwelijksinschrijving Princenhage geref. 26.4.1744
Op 26 april 1744 trouwde 'Adriaan Frans Jonas Magielse' in de gereformeerde kerk van Princenhage met Adriana Lips. Op dezelfde dag werd het huwelijk van 'Adrianus Michilsen' voltrokken in de katholieke kerk. Katholieken moesten om hun huwelijk rechtsgeldig te laten zijn ook trouwen in de gereformeerde kerk of voor het gerecht. Bij de doopinschrijving van zijn kinderen heet hij 'Franciscus Michilse' of  'Franciscus Michilsen'. 

Herkomst: Meer (nu provincie Antwerpen) > Princenhage > Terschuur > Stoutenburg > IJsselstein > Woerden
De oudst bekende voorvader is Michael Jonas, die in 1611 in Meer (vlak over de grens ten zuiden van Breda) trouwt met Joanna Gommers. Zijn zoon Johannes gaat door het leven met de toenaam 'Michielsen (zoon van Michiel). En kleinzoon Jonas (1667-1737) is bekend onder het dubbele patroniem Jonas Johannes Michielsen: Jonas de zoon van Johannes, die een zoon is van Michiel.
Achterkleinzoon Adrianus Franciscus (1717-1770) verhuist van Meer naar het tien kilometer noordelijker gelegen Princenhage. Bij hem versteent het patroniem tot familienaam Michielsen, een naam die evolueert tot Magielse / Machielse.

Hieronder volgt de stamreeks Magielse / Machielse, van de oudst bekende voorvader Michael Jonas uit Meer tot Hendrikus Magielse die zich in Woerden vestigde. De naam is gespeld zoals deze achtereenvolgend in de doopregisters en geboorteregisters is vastgelegd, met in de jongste generaties een afbeelding van de handtekeningen.


Stamreeks Magielse - Machielse

I. Michael Jonas (ovl. na 1624) 
           ↓ 

II. Johannes Michielsen (Meer 1624 -) 
          ↓

III. Jonas Johannes Michielsen (Meer 1667 - Meer 1737) 
          ↓

IV. Adrianus Franciscus Jonas Michielsen (Meer 1717 - Princenhage 1770) 
          ↓

V. Antonius Michilsen (Princenhage 1752 - Princenhage 1800) 
          ↓

VI. Sebastianus Migilsen (Princenhage 1776 - Stoutenburg 1851)
tuinier, daghuurder

Handtekening 1822 (boven) en 1830

          ↓

VII. Abraham Michielzen (Terschuur - Achterveld 1811 - Stoutenburg 1891)
bleker

Handtekening 1847 (boven) en doopinschrijving 1811

          ↓

VIII. Sebastiaan Magielse (Stoutenburg 1848 - IJsselstein 1931)
boerenknecht, arbeider


1883 (boven) en 1907


          ↓

IX. Hendrikus Magielse (IJsselstein 1886 - Woerden 1962)

1907

Literatuur: Een bronbewerking van het doopboek (1609-1799) en het trouwboek (1609-1799) van Meer is gepubliceerd op de website 'Ragebol' van de Erfgoedvereniging voor Ravels, Weelde en Poppel; Frans Casimiri publiceerde de oudste generaties van deze familie in zijn 'stamboom' op Geneanet.

Met dank aan de heer D.M.F. Casimiri voor aanvullende informatie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten