24 november 2014

MaijenburgNaamtype: herkomstnaam of adresnaam. Varianten tegenwoordig nog: Majenburg en Maijenburgh, vroeger ook Maaijenburg. De dragers van deze naam concentreren zich in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied (zie NFB). De naam van de hier behandelde Woerdense familie Maijenburg is een verbastering van de familienaam Meijburg. Het toponiem waaraan deze naam is ontleend werd nog niet gelokaliseerd.

Aantal (Maijenburg / Mayenburg):
1947: 13 in Woerden, 199 in Nederland;
2007: 44 in Woerden, 330 in Nederland 

 
Bruidegom Albertus Maijenburg, zijn bruid, vader en schoonouders ondertekenen de huwelijksakte (Kamerik 17.11.1916)


Naamdrager 1947: Albertus Maijenburg (Wilnis 1888 - Woerden 1961), vestigt zich voor zijn huwelijk (1916) in Kamerik, woont B151, 1960 omgenummerd naar Mijzijde 163, veldwerker, landarbeider, zoon van Cornelis Maijenburg (Wilnis 1857 - Wilnis 1922), schipper, en Kornelia Hendrika Maria van Es (Zevenhoven 1854 - Wilnis 1894)
Hij trouwt Kamerik 1916 Wilhelmina Antonia van der Vlist (Kamerik 1892 - Kamerik 1982), woont Mijzijde 163 (-1970), Kievitstraat 1 (1970-), dochter van Gijsbertus van der Vlist (Woerden 1858 - Kamerik 1923), veldarbeider, en Jannigje Vianen (Kamerik 1854 - Kamerik 1935).
     Uit dit huwelijk:
     1. Cornelia Wilhelmina Maijenburg (Kamerik 1917 – Woerden 1976), x Kamerik 1945 Nicolaas Wilhelmus Seure (Harmelen 1915 – Harmelen 1997).
     2. Gijsbertus Antonius Maijenburg (Kamerik 1918 – Woerden 2001), woont Pastoor Schuurmanstraat 22, x Kamerik 1946 Adriana Wilhelmina Outshoven (Kamerik 1916 – Woerden 1994).
     3. Cornelis Antonius Maijenburg (Kamerik 1920 – Woerden 2000), woont Pastoor Schuurmanstraat 23, x Woerden 1944 Maria Lamboo (Woerden 1921 – Woerden 2013).
     4. Jannigje Maria Maijenburg (Kamerik 1922 – Woerden 2012), x Kamerik 1953 Hendrikus Gerardus Vianen (Kamerik 1922 – Woerden 1980), woont Pastoor Schuurmanstraat 2, fabrieksarbeider, winkelbediende, boekhouder.
     5. Wilhelmus Cornelis Maijenburg (Kamerik 1923 – Vlist 1992), woont Haastrecht, landarbeider, grondwerker, spoorlegger, x Nieuwkoop 1951 Johanna Anna de Jong (Nieuwkoop 1923 – Vlist 1999).
     6. Wilhelmina Antonia Maijenburg (Kamerik 1925 – Woerden 2006), x Kamerik 1955 Antonie Johannes Hendriks (Wilnis 1919 – Nieuwkoop 1993), woont Woerdense Verlaat, smid-rijwielhersteller.
     7. Antonius Wilhelmus Maijenburg (Kamerik 1927 -  Utrecht 2006), woont Kamerik, x Nieuwkoop 1952 (in leven).
     8. Albertus Antonius Maijenburg (Kamerik 1929 - Amsterdam 1958), woont Kamerik, tuindersknecht, landarbeider, x Nieuwkoop 1955 (in leven).
     9. Johannes Antonius Maijenburg (Kamerik 1930 - Kamerik 1941).
     10. Petrus Antonius Maijenburg (Kamerik 1932 – 2005 Créteil, Frankrijk),woont Woerden, x Gendringen 1959 (in leven).
     11. Alberta Johanna Maria Maijenburg (Kamerik 1936 – Woerden 1999), x Kamerik 1959 Hendricus Antonius Tuithof (Kamerik 1927 – Nieuwkoop 2002), woont Kamerik, Burg. Talsmaweg 5.


Ter Aar 1.12.1711 (gerecht). Jacob Teuwisse Meijburg, jongeman van Nieuwveen trouwt Cornelia Janse van der Beijl
Ter Aar 14.2.1719. Jacob Teeuwisse Meijburg, weduwnaar, trouwt Martie Mouris van der Swaan 
Uithoorn 29.1.1736. Jacob Teuwisse Maijburgh, wonende aan de Kromme Mijdrecht, trouwt Aaltje Pieters Springintveld


Herkomst:  Nieuwveen > Ter Aar > Uithoorn > Vinkeveen > Wilnis > Kamerik
Oudst bekende voorvader is Theuis Jansz Meijburgh (Meijburch). Hij komt voor het eerst in 1669 in de bronnen voor met deze naam, en wordt dan vermeld als belender bij een verkoop van land in Uiterbuurt (Nieuwveen). Een jaar eerder is hij - alleen met zijn patroniem Mateus Jansz - vermeld in de gerechtsprotocollen van Oudshoorn wanneer hij als voogd van zijn vrouw Erasmusgen Erasmus van Veen optreedt in een erfeniskwestie. 'Theuis Janse Meijburg' overlijdt in 1704 en woont dan in het Oosteinde van Nieuwveen.
Zijn zoon Jacob trouwt drie keer, de eerste twee keer in Ter Aar vermeld met de familienaam 'Meijburg'. Bij zijn derde huwelijk, in Uithoorn, heet hij voor het gerecht Jacob Teuwisse Maijburgh en voor de katholieke kerk Jacobus Majenburg. Onder zijn nakomelingen zet deze verwisseling van de 'a' voor de 'e' door. Deze spellingverandering heeft dus plaatsgevonden bij de verhuizing van Ter Aar naar Uithoorn (hij woonde aan de Kromme Mijdrecht).


Bronnen: Streekarchief Rijnlands Midden, Gerecht Oudshoorn, inv.nr. 7, d.d. 23.3.1668; Gerecht Nieuwveen, inv.nr. 5, d.d. 18.12.1669.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten