26 april 2014

De JagerNaamtype: Beroepsnaam of adresnaam. Beroep: jager op wild, jachtopziener; scheepsjager die de trekpaarden drijft; schipper van een jaagschuit.[NFB]

Aantal:
1947: 26  in Woerden, 5.397 in Nederland;
2007: 15 in Woerden, 7.565 in Nederland


Kees de Jager (1876 - 1949), omstreeks 1940 (collectie Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard)
Naamdrager 1947: Cornelis (Kees) de Jager (Woerden 1876 – Woerden 1949), vestigt zich 1870 vanuit Rietveld in Woerden, woont Leidsestraatweg 323, 219-I, 221-I, Rijnkade 84 (1948-), meesterknecht dakpannenfabriek, zoon van Jan de Jager (Rietveld 1840 - Woerden 1925), pannenmaker, werkman, en Cornelia de Jong (Barwoutswaarder 1841 – Barwoutswaarder 1913).
Hij trouwt 1e Woerden 1892 Clazina Visser (Woerden 1871 – Woerden 1926), dochter van Aart Visser (Woerden 1834 – Woerden 1897), werkman, en Neeltje Visser (Rietveld 1833 - Woerden 1920).
Hij trouwt 2e Woerden 1928 Pieternella Cornelia Pels (Maarssen 1876 – Woerden 1958), dochter van Gerrit Pels (Woerden 1838 – Woerden 1922), werkman, en Klaartje Visser (Woerden 1841 – Rosmalen 1924).
Uit het eerste huwelijk vermeldt zijn persoonskaart uit het bevolkingsregister acht kinderen:
     1. Cornelia de Jager (Woerden 1893 – 1969), x Woerden 1926 Jacob van der Vooren (Rotterdam 1894 – Woerden 1974), drogist en fotohandelaar in de Havenstraat.

Ondertekening huwelijksakte door o.a. het bruidspaar De Jager - Wiemelink, hun ouders en Jan de Jager, broer van de bruidegom. (Woerden 15.9.1921)
      2. Aart de Jager (Woerden 1895 – Woerden 1967), woont Leidschestraatweg 107, 75, 2e Hondhorststraat 12, Burg. Schalijstraat 6, Dahliastraat 36, stoker dakpannenfabriek, x Woerden 1921 Alberta Jenneken Wiemelink (Brummen 1901 – Woerden 1954).
     3. Jan de Jager (Woerden 1897 – Woerden 1972), vestigt zich 1924 vanuit Amersfoort te Woerden, woont Achterstraat 32, Costerusstraat 9, Leidsestraatweg 64-3, werkman, bediende brandstoffenhandel, werkman Rijks Centraal Magazijn, hoofdschrijver, x Woerden 1921 Alida van Eck (Harmelen 1900 – Woerden 1973), huisnaaister.
     4. Gijsbertus de Jager (Woerden 1899 – Woerden 1981), woont Pannebakkerijen 309, 313, 321, 219, Havenstraat 3-I, Eendrachtstraat 19, Nieuwstraat 17 (1969-), stoker dakpannenfabriek, x Woerden 1925 Antonia Elisabeth Lamboo (Woerden 1904 –  na 1981).
     5. Johanna Maria de Jager (Woerden 1901 – Woerden 1978), x Woerden 1927 Adrianus Kastelein (Zegveld 1897 – Woerden 1970), woont lange Ruide Weide, Driebruggen, bakker, betonarbeider.
     6. Neeltje de Jager (Woerden 1907 – Alphen aan den Rijn 1991), x Woerden 1927 Dirk Boekhout (Alphen aan den Rijn 1904 – Leiderdorp 1979), woont Alphen aan den Rijn, chauffeur, los werkman.
     7. Willem de Jager (Woerden 1909 – Woerden 1972), woont Leidschestraatweg 323, 219-I, 221-I, Gedempte Binnengracht 30 (1940-), Albert Cuijpstraat 23 (1957-), melkslijter, graanpakhuisknecht, bediende distilleerderij, x Woerden 1940 Alida van Doorn (Utrecht 1912 – Woerden 1978).
     8. Dievertje de Jager (Woerden 1911 – Stichtse Vecht 2011) x Woerden 1937 Bruinis Jan Hendrik van der Laak (Woerden 1910 – Utrecht 1995), woont te Maarssen.

Herkomst: Randwijk > Vianen > Breukelen > Utrecht > Woerden
De overgrootvader van bovengenoemde Kees de Jager, Jan de Jager (Utrecht 1773 - Rietveld 1831), werkman, vestigt zich tussen 1818 en 1827 met zijn vrouw Teuntje Schoonhoven (overleden Woerden 1840) en kinderen in Woerden.

Inschrijvng van het huwelijk van Reinier de Jager, jongeman uit 'Randewijk' en Mergje Cornelisdr Ni(euwpoort), Vianen 25.9.1711.

Oudst bekende voorvader en naamdrager is Reinier de Jager, die in 1711 in Vianen trouwt met Mergje Cornelisdr. Hij is afkomstig uit 'Randewijk', waarmee Randwijk in de Overbetuwe bedoeld zal zijn.

Geen familie: naamgever R. de Jagerschool
De naamgever van de R. de Jagerschool in het Staatsliedenkwartier behoort niet tot deze familie De Jager: Ruurd de Jager (Hennaard 1898 – Woerden 1972), gemeenteontvanger van Woerden, bekleedde verschillende maatschappelijke functies, was o.a. secretaris van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Woerden, zoon van Otte de Jager, boer te Hennaard, en Ynskje Boschma, x Woerden 1924 Pietertje de Vor (Waarder 1901 – Woerden 1971) (zie Woerdense Courant 20.4.1972).Geen opmerkingen:

Een reactie posten