14 april 2014

Lamboo


Naamtype: Verwantschapsnaam, patroniem. Van de verkleinnaam Lambot, afgeleid van de voornaam Lambert. [WFZ] De naam komt ook als Lambo voor.

Aantal: 
1947: 18 in Woerden, 344 (Lambo 37) in Nederland;
2007: 35 in Woerden, 593 (Lambo 37) in Nederland

Ondertekening huwelijksakte van Jacobus Lamboo en Johanna van Kampen, Woerden 21.11.1907

Naamdrager 1947: Jacobus Lamboo (Woerden 1880 - Woerden 1934), vestigt zich 1920 vanuit Barwoutswaarder te Woerden, woont Boerendijk 9, later Boerendijk 6, boerenarbeider, zoon van Gerardus Lamboo (Vleuten 1845 - Barwoutswaarder 1922), vestigt zich 1873 in Barwoutswaarder en 1875 in Woerden, boerenknecht, en Elizabeth van Wijk (Montfoort  1845 - Woerden 1920).
Hij trouwt Woerden 1907 Johanna van Kampen (Woerden 1883 - Woerden 1959), dochter van Cornelis van Kampen (Linschoten 1857 - Woerden 1917), tolgaarder, arbeider, en Maria van Leeuwen (Woerden 1857 - Woerden 1885).

Jacobus Cornelis (Koop) Lamboo (1927-2011) als 'Woerdense jongen in Indonesië' (Woerdense Courant 25.11.1949)

Uit dit huwelijk vermeldt haar persoonskaart uit het bevolkingsregister drie zoons en drie dochters:
     1. Gerardus Cornelis Lamboo (Rietveld 1909 – Arnhem 1959), woont 2e Hondhorststraat 1, 1964 gewijzigd in 3e Hondhorststraat 1, grondwerker, rijkswerkman, x Utrecht 1939 Geertruida Johanna Maria van der Tier (Utrecht 1915 – Woerden 1992).
     2. Cornelia Maria Lamboo (Barwoutswaarder 1913 – Woerden 1997), x Rietveld 1937 Wilhelmus de Vos (Rietveld 1902 – Woerden 1977), woont Rietveld 50, vernoemd in Rietveld 31 (1964-), Rietveld 25 (1965-), werkman, landarbeider, fabriekskarbeider.
     3. Elisabeth Geertruida Lamboo (Barwoutswaarder 1915 – Woerden 1996), x Woerden 1943 Johannes Marinus Steenkamer (Woerden 1918 – Woerden 1976), woont Rijnkade 7 (1943-), Leliestraat 78 (1950-), Jan Steenstraat 99 (1967-), boerenknecht, zuivelarbeider.
     4. Cornelis Lamboo (Barwoutswaarder 1917 – Woerden 2001), zuivelarbeider, woont Leliestraat 47, x Mijdrecht 1950.
     5. Maria Lamboo (Woerden 1921 – Woerden 2013), x Woerden 1944 Cornelis Antonius Maijenburg (Kamerik 1920 – Woerden 2000), woont Kamerik.
     6. Jacobus Cornelis (Koop) Lamboo (Woerden 1927 – Oudewater 2011), x Woerden 1951 Cornelia Uithol (Rietveld 1931 – Woerden 2012), woont Anemoonstraat 4.

Inschrijving van de doop van Arnoldus, zoon van Gerardus Lambo en Elisabeth van Os in het rooms-katholieke doopregister van Beesd, 17.10.1749

Herkomst: Deil > Everdingen > Vleuten > Woerden > Rietveld
Oudst bewezen voorvader is Gerardus Lambo die tussen 1749 en 1764 zes kinderen van hem en Elisabeth van Os laat dopen in de rooms-katholieke kerk van Beesd. Bij de inschrijving van de doop van hun zoon Godefridus (1764) staat dat zij in Deil woonachtig zijn.   

Literatuur: Jan Lambo, [Genealogie Lambo(o)], Geneanet (internet, geraadpleegd 14.4.2014). De herkomst van bovengenoemde Gerardus Lambo uit Kranenburg vond ik niet bevestigd in online dtb-registers.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten