22 april 2014

Den Heeten


Naamtype: Mogelijk eigenschapsnaam, voor iemand met een vurig temperament. De naam komt - in kleiner aantal - ook voor met de spellingvariant Den Heten.

Aantal 
Den Heeten:
1947: 22 in Woerden, 124 in Nederland;
2007: 25 in Woerden, 205 in Nederland
Den Heten:
1947: 3 in Woerden, 14 in Nederland;
2007: 0 in Woerden, 17 in Nederland

Gerrit Jan den Heeten (1917-1961) en Geertje Hilgeman (1919-2006) in de Voorstraat (eind jaren dertig van de twintigste eeuw)

Naamdrager 1947: Gerrit Jan den Heeten (Woerden 1917 – Wilnis 1961), woont Singel 106 Woerden, Nijmegen (1934-1937), Singel 106 I Woerden (1937-), boekhouder, hoofdonderwijzer te Noorden, zoon van Barend Nicolaas (Klaas) den Heeten (Woerden 1884 – Woerden 1942), slager, Voorstraat 11, en Willemina Spinhoven (Vreeswijk 1886 – Woerden 1957).

Woerdensch Weekblad 27.8.1927
Hij trouwt Linschoten 1945 Geertje Drika Cornelia Hilgeman (Linschoten 1919 – Woerden 2006), dochter van Jan Hilgeman (Linschoten 1892 – Woerden 1972), metselaar, en Cornelia Romijn (Linschoten 1897 – Linschoten 1972).
Uit dit huwelijk volgens zijn persoonskaart drie zoons en twee dochters, geboren Woerden 1946 – 1958. Waaronder:
     1. Barend Nicolaas (Nico) den Heeten (Woerden 1946 - Mullingar, Ierland 2011) onderwijzer in Woerden, x 1968 en 1978 (partner in leven).
     2. Jan den Heeten (Woerden 1951 - Woerden 1998), schilder, x 1972 (partner in leven).

Eerste doopinschrijving met de naam Den Heeten in het gereformeerde doopboek van Woerden

Herkomst: Woerden
De familienaam Den Heeten komt al bijna vier eeuwen in Woerdense bronnen voor. In de doopregisters van de gereformeerde kerk van Woerden, die in 1628 beginnen, treffen we hem voor het eerst aan wanneer voorvader Willem Pieters den Heeten in 1665 zijn dochter Geertjen laat dopen. Na deze dochter volgen tot 1682 de dopen van nog acht kinderen: Claas, Leendert, Annitjen, Baartje, Jan, Pieter, Leendert (de voorvader van bovengenoemde Barend Nicolaas) en Meijnsje. De vader wordt steeds als Den Heeten of met een variant van die naam ingeschreven:  Heten, Den Heten, Den Heete. Bij zijn huwelijk in Woerden in 1664 heet hij Willem Pieters Stolck en woont hij net als zijn bruid Annitjen Jans Snell buiten Woerden 'op het Santpadt'. 


Oudst bekende naamsvermelding Den Heeten uit 1634, in het archief van de Woerdense weeskamer. Onderste twee regels: 'mitsgaders Gerrit den Heeten als vader ende voocht van Jan Gerritsz sijnen soon, naegelaten weeskint van saliger Lijntgen Cornelisdr.' 

De naam Den Heeten treffen we al eerder aan in Woerdense bronnen. Zo vermeldt de boedelbeschrijving van Jasper Corsz Cotesteijn uit 1651 dat ene Pieter den Heeten hem 16 gulden schuldig is voor geleverde waren.
De oudst bekende naamsvermelding dateert uit 1634. In dat jaar verschijnt Gerrit den Heeten als voogd van zijn zoon Jan Gerrits, uit zijn huwelijk met Lijntgen Cornelisdr zaliger, voor de weesmeesters van Woerden. 


Bronnen: Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard, Archief W054, Notariële akten Woerden, inv.nr. 8509, aktte d.d. 23.5.1651; Weeskamerarchief van Woerden, inv.nr. 21, akte d.d. 6.2.1634.  

Met dank aan P.J. den Hoed voor het beschikbaar stellen van de door hem en bovengenoemde B.N. den Heeten (1946-2011) verzamelde informatie over de familie Den Heeten. De foto van het echtpaar Den Heeten - Hilgeman is beschikbaar gesteld door Tyche den Heeten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten