30 september 2013

Borsboom


Naamtype: Adresnaam. Als toponiem ‘Bo(r)sboom’ in het Westland; boerderij ‘Bosboom’ te Heelweg, Varsseveld [NFB]; volgens [WZF] hypercorrecte vorm van ‘bosboom’: buksboom.

Aantal:
1947 13 in Woerden, 1051 in Nederland;
2007 28 in Woerden, 1622 in Nederland

Leonardus Wilhelmus Borsboom in zijn tuin aan de Gedempte Binnengracht, jaren vijftig van de vorige eeuw

Naamdrager 1947: Leonardus Wilhelmus Borsboom (’s-Gravenhage 1873 – Woerden 1960), Kruittorenweg 42, graanhandelaar, vestigt zich 1903 vanuit Wassenaar in Woerden, zoon van Antonie Hendricus (’s-Gravenhage 1835 – ’s-Gravenhage 1882), landbouwer, en Maria Johanna Schouw (Loosduinen 1846 – Wassenaar 1890). Hij trouwt Wassenaar 1904 Apolonia Maria Overgaauw (’s-Gravenhage 1882 – Woerden 1956), dochter van Jacobus Overgaauw en Marijtje van der Kleij.
De persoonskaart van Leonardus Wilhelmus Borsboom uit het bevolkingsregister vermeldt veertien kinderen: Maria Johanna Gesina (1905), Jacoba Maria (1906), Antonia Petronella Christina (1906), Jacobus Antonius (1908), Antonius Henricus (1909), Leonardus Jacobus (1910), Cornelis Hendricus (1912), Apolonia Johanna Maria (1913), Gerardus Andreas (1916), Theresia Paulina (1918), Agatha Cornelia (1920), Adrianus Leonardus (1921), Theodora Jacoba (1924) en Josephus Antonius (1929).

Handtekening van Pieter Pietersz Borsboom en zijn zoon Pieter Pieterz de Iongen Borsboom onder een Leidse notariële akte, 1635

Herkomst: Valkenburg (Zuid-Holland) > Rijswijk > ’s Gravenhage > Wassenaar > ’s Gravenhage > Woerden.
Oudst bekende naamdrager in deze familie is Pieter Pietersz, die in 1623 wordt vermeld met de toenaam ‘Bosboom’, later ook als ‘Borsboom’. Hij woonde in Valkenburg (Z-H) en was daar ondermeester op de steenplaats (steenbakkerij) van Adriaen Stalpaert, schepen en ambachtsbewaarder. Deze tak van de familie wordt rooms-katholiek door het huwelijk in 1722 van Cornelis Jacobuszn Borsboom (Rijswijk 1699 – Wassenaar 1778) en Grietje Overclift (’s-Gravenhage 1696 – Wassenaar 1774).

Literatuur: A.A. Franke, Een geslacht Borsboom wonende in de Republiek der Verenigde Nederlanden 1588-1795 (Voorburg 1990).

Met dank aan Paula Borsboom voor het beschikbaar stelen van de foto.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten