22 september 2013

Van Stavel


Naamtype: herkomstnaam (Stavele in West-Vlaanderen)

Aantal:
1947: 4 in Woerden, 13 in Nederland;
2007: 17 in Woerden, 30 in Nederland

Gezin Van Stavel -Breedijk

Naamdrager 1947: Isaäc van Stavel (Kamerik 1887 - Woerden 1973), vestigt zich in 1906 vanuit Woerden te Rietveld, veehouder op boerderij 'Boer met Vreugd', Rietveld 102 (1956 vernummerd in Rijksstraatweg 132 en in 1964 in Rietveld 132), zoon van Dirk van Stavel (Linschoten 1861 - Woerden 1927), landbouwer, en Neeltje Kastelijn (Kamerik 1861 - Woerden 1933), die 1889-1906 in De Oliebol wonen, een boerderij met uitspanning tegenover het station in Woerden, en 1906-1916 in boerderij 'Boer met Vreugd' in Rietveld.
Hij trouwt Rietveld 1916 Aletha Breedijk (Zegveld 1886 - Rietveld 1944), dochter van Arie Breedijk (Bodegraven 1841 - Leiderdorp 1919), bouwman, en Maria de Vor (Vianen 1843 - Rietveld 1908). Uit dit huwelijk Dirk Izaäc (1919), Arie (1922) en Neeltje Maria (1927).

Huwelijksinschrijving van Andries van Stavel in het gereformeerde trouwboek van Leiden, 1593. Hij is 'jongesel van Noorwijts in Engelant' en wordt vergezeld door zijn vader Andries van Stavel en Caerl Donet van Belle.

Herkomst: Norwich  (Engeland) > Leiden > Waddinxveen > Woerden > Wulverhorst > Linschoten > Kamerik > Rietveld
De familie vestigt zich in Woerden met Isack van Stavel (geboren Waddinxveen 1677), winkelier in gedestileerde wateren, zout en zeep. Hij trouwt in 1700 in Woerden met Sijtje Rietveld. Verschillende leden van de familie Van Stavel zijn in de achttiende eeuw chirurgijn: te Waddinxveen, Gouda, Boskoop en Linschoten. Zo ook Izaak van Stavel (Woerden 1752 - Linschoten 1821), die behalve chirurgijn ook ontvanger der directe belastingen en schout van Linschoten, Cattenbroek, Polanen en Vlooswijk was.
Oudst bekende voorvader is Andries Andriesz van Stavel, uit Norwich. Hij trouwt in 1593 in Leiden Cathelijntgen Hendricx, jongedochter van Duffelen (Duffel bij Antwerpen). In 1625 wordt een beschrijving van het bezit van (waarschijnlijk dezelfde) Andries van Stavel gemaakt op verzoek van zijn curator. Hij woont en werkt dan als blauwverver in een pand aan de zuidzijde van de Leidse Hoge Woerd, 'daer Mechelen uythangt' (als uithangbord). In 1634 is hij nog getuige bij het huwelijk van zijn zoon Jasper, waar de Woerdense Van Stavels van afstammen.

Handtekening van Andries van Stavel, 1625

In Norwich vestigen zich vanaf het midden van de zestiende eeuw Zuid-Nederlanders, om economische en/of godsdienstige redenen. Het plaatselijke bestuur stimuleerde deze migratie in verband met de ontwikkeling van de textielnijverheid. Het zijn vooral Vlamingen en in mindere mate Walen die naar Norwich komen. Zij werken daar in de textiel en hebben er als geloofsvluchtelingen een eigen calvinistische gemeente. Het Leidse stadsbestuur probeert om dezelfde reden 'Engelse Zuid-Nederlanders' aan te trekken. Zij krijgen in 1577 vrijstelling van poortergeld aangeboden.De eersten vestigen zich dat jaar in Leiden. De contacten met Norwich zien we weerspiegeld in de huwelijksregisters van Leiden. In de daaropvolgende eeuw is van ruim 600 huwelijken tenminste één van beide partners uit Norwich afkomstig.
Drie jaar voor Andries van Stavel trouwt in 1590 te Leiden Niclaes van Stavele met Jannetgen Beuns. Als herkomstplaats staat voor hem vermeld 'Eeckewaert Caplo', waarmee Eggewaartskapelle bij Veurne (West-Vlaanderen) bedoeld zal zijn. Dit biedt mogelijk een aanknopingspunt voor verder onderzoek in Vlaanderen.

Literatuur: Greet van Stavel, Van Stavel [Woerden 1980]; R.C.J. van Maanen, 'Pioniers en volgers. Leidse immigranten uit Norwich, 1577-1710', Leids Jaarboekje 101 (2011) 49-80.

Met dank aan de eigenaren van het familiearchief Van Stavel voor de toestemming om de familiefoto te mogen gebruiken en aan Wilfried Devoldere (Roeselare).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten