23 oktober 2013

Brak


Naamtype: Bijnaam of beroepsnaam, jager (metonymisch van brak = speurhond, jachthond). [WFZ] Bij de hier behandelde familie Brak zou de naam ook ontleend kunnen zijn aan 'de Braeck' in Zevenhoven bij Nieuwkoop. Deze geografische benaming wordt bijvoorbeeld vermeld in een akte uit 1662 waarin een perceel veenland in Zevenhoven wordt verkocht, met ten oosten 'de Braeck' en ten westen de Oude dijk. 

Aantal:
1947: 36 in Woerden, 357  in Nederland;
2007: 57 in Woerden, 525 in Nederland

Jan Brak onderscheiden, 1978 (collectie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Jan Brak (Woerden 1921 - Woerden 1994), woont Prins Hendrikkade 3 -1957, Prins Hendrikkade 4 1957-1980, Hazelaarstraat 17 1980-, koopman in textielafval, commandant vrijwillige brandweer, zoon van Wijnand Brak (Woerden 1890 - Woerden 1937), mede-eigenaar groothandel in lompen en metalen aan de Singel, en Maria Both (Woerden 1884 - Woerden 1955).
Hij trouwt Woerden 1946 Geertruida Maria Blankestein (Woerden 1921 -Woerden 1984), dochter van Johannes Blankestein (Woerden 1881 - ), kleermaker, en Maria Johanna Hoogland (Woerden 1878 - 1959). Uit dit huwelijk een dochter en twee zoons, geboren 1947-1958.

Huwelijksinschrijving van Leendert Jansz Brack en Jannetgen Cornelis van Staveren, van 'Nieucoop', 25.11.1668

Herkomst: Nieuwkoop > Zegveld > Barwoutswaarder > Waarder > Zegveld > Woerden
Oudste bewezen voorvader is Leendert Jansz Brack, die in 1668 in Nieuwkoop voor het gerecht trouwt met Jannetgen Cornelis van Staveren. Hij laat zijn kinderen remonstrants dopen, waaronder in 1678 zoon Jan Leenderts Brack, waaruit deze Zegvelds-Woerdense tak stamt.
Deze Leendert Jansz Brack is mogelijk dezelfde als de naamgenoot die in een Nieuwkoopse akte uit 1652 wordt genoemd. Hij is dan nog onmondig (niet volwassen) en zoon van Jan Huijbertsz Brack (overleden) en Erckgen Leenderts.
In Nieuwkoop en Zevenhoven komen in de eerste helft van de zeventiende eeuw verschillende naamdragers Brack voor. De oudst bekende vermelding is die van Jan Huijbertsz Brack die in 1604 van zijn stiefvader Jan Cornelisz Brack een perceel veenland koopt gelegen in het Noordeinde van Nieuwkoop.


Literatuur: 'Ik had nog best even door willen gaan. De Voorstraatbrand voor oud-commandant Jan Brak oorlog', Woerdense Courant 1.6.1978; 'Eigenlijk het oudste recyclingbedrijf van Woerden; Bij Brak krijgt elk lapje stof een goede bestemming', Woerdense Courant 3.5.1979; 'Oud-brandweercommandant Jan Brak (73) overleden', Woerdense Courant 17.2.1994.
Archiefbronnen: Groene Hart Archieven, Protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv.nr. 65, blz. 84v, d.d. 22.2.1652 (regest, vermelding Leendert Jansz Brack); Protocollen Zevenhoven, inv.nr. 1, blz. 114, d.d. 18.9.1662 (regest, 'vermelding de Braeck'); Protocollen Nieuwkoop en Noorden inv.nr. 54B, folio 72v, d.d. 31.12.1604 (regest, vermelding Jan Huijbertsz Brack). 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten