29 oktober 2013

Eberwijn (Everwijn)


Naamtype: patroniem, van (Duitse) voornaam Eberwein. 

Aantal:
Eberwijn 1947: 21 in Woerden, 40 in Nederland;
Eberwijn 2007: 15 in Woerden, 78 in Nederland
Everwijn 1947: 17 in Woerden, 40 in Nederland;
Everwijn 2007: 7 in Woerden, 78 in Nederland

Woerdensch Weekblad  9.10.1937
Naamdrager 1947: Philippus Eberwijn (Woerden 1886 – Woerden 1941), woont Achterstraat 57, Pannenbakkerijen 179, 133, Groenendaal 1 en Poelstraat 12, groentenhandelaar, zoon van Cornelis Eberwijn (Woerden 1850 - Woerden 1918), metselaar, en Gerrigje Stolk (Woerden 1850 - 1924). Hij trouwt Linschoten 1913 Trijntje Pels (Linschoten 1894 - Woerden 1965), dochter van Arie Pels (Woerden 1861 - Linschoten 1935), schipper, en Margje de Wit (Linschoten 1864 - Alphen aan den Rijn 1951).
Uit dit huwelijk vermeldt de persoonskaart van het bevolkingsregister zes zoons en drie dochters, allen geboren in Woerden: Gerritje (1914, x W.Th. Jut), Arie (1915), Cornelia (1917), Margje (1918, x C.D. Smaling), Philippus (1920, groentenhandelaar), Hendrik Gerrit (1922), Gerrit (1926) en Christiaan (1929). 

Inschrijving (beneden) van het huwelijk van grenadier ´Samuel Overwijn´ en Maria de Haas voor schout en schepenen van Woerden. Op dezelfde dag trouwt daar Andries Overenter, die in hetzelfde bataljon dient als Samuel Eberwein.

Herkomst:  (Duitsland ?) > Woerden
In 1795 trouwen Samuel Eberwein - zo schrijft hij zijn naam - en Maria de Haas voor schout en schepenen van Woerden. Samuel is grenadier in een bataljon van de Vijfde Halve Brigade, die op dat moment in garnizoen ligt in Enkhuizen. In 1798 en 1802 laat dit echtpaar kinderen dopen in Zutphen (Marta Catharina en Anna Maria). Daarna worden tussen 1805 en 1818 vijf kinderen in Woerden geboren (Johan Philip, Johan Phielip, Dirkie, Johanna en Jan). Samuel vestigt zich daar na zijn militaire loopbaan, woont in het Proveniershuis en op de Hoge Woerd, en oefent het beroep van opperman uit. Hij overlijdt er in 1832.

Handtekening Samuel Eberwein (Woerden 1815)

Woerdense bronnen hebben tot nu toe niet de geboorteplaats van Samuel prijsgegeven. Bij onderzoek in het Nationaal Archief, in de bewaard gebleven stamboeken van drie bataljons van de Vijfde Halve Brigade, vond ik Samuel Eberwein niet vermeld in de compagnieën grenadiers. Verder onderzoek in de militaire stamboeken uit de Franse tijd leverde wel de vondst van een Philip Eberwein op, soldaat in het tweede regiment Van Waldeck. Hij nam in 1788 dienst, op 19-jarige leeftijd, en deserteerde in 1793 in Nijmegen. Deze Philip Eberwein was afkomstig uit Merxhausen (Bad Emstal) in Hessen.  Wellicht was deze Philip een familielid en leidt zijn spoor bij verder onderzoek naar de voorouders  van Samuel.
Een deel van de nakomelingen van Samuel voert de familienaam Eberwijn een ander deel draagt de naam Everwijn. In beide takken zijn de voornamen Samuel (Sam) en Philip (Flip) doorgegeven.

Bronnen: Nationaal Archief, archief 2.01.15, Oorlog voor 1813, Stamboeken,  inv.nrs. 3-5 en 47.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten