18 oktober 2013

Bredius


Naamtype: herkomstnaam (latinisering van 'van de Bree', polder bij Woerden)

Aantal: 1947: 1 in Woerden, 194 in Nederland;
2007: 0 in Woerden, 282 in Nederland 

Boerderij Batestein op het landgoed Bredius, 1969 (door brand verwoest in 2008; collectie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Naamdrager 1947: Arnoldus Anthonie Bredius (Schoten 1903 - Dürres, Albanië 1982), ambachtsheer van Rietveld en de Bree, woont 1947 Oudelandseweg 7 (boerderij Batestein) te Woerden, vestigt zich 1966 in kasteel Hernen te Hernen, landbouweconoom, theoloog, musicoloog, hoogheemraad van het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden, stichter A.A. Bredius Stichting, zoon van Cornelis Jan Arend Bredius (Woerden 1863 - Utrecht 1946), ambachtsheer van Rietveld en de Bree, econoom, en Jkvr. Susanna Rutgers van Rozenburg ((Haarlem 1864 - Aerdenhout 1926). Hij trouwt Bloemendaal 1937 Olga Subbotina (Jaroslawl, Rusland 1904 - Zeist 1959), dochter van Alexander Subbotina en Alexandra Grusdjewa.

In 1630 trouwt in de gereformeerde kerk van Oudewater 'Meijnert Gijsbertsen, wedenaer van Grietge Jans, ende Neeltgen Minnen van Sinnema, weduwe van Jacob Jacobssen van Wendel'. 

Zes jaar later trouwt zijn zoon met de toenaam Bredius: 'Joannes Bredius, jongeman van Oudewater, ende Adriaentien van Veen, jongedochter van Leerdam, ende woenachtich tot Woerden.  

Herkomst: Waarder > Oudewater > Pijnacker > Amsterdam > Utrecht > Maarssen > Woerden < Schoten
A.A. Bredius is de laatste Bredius die in Woerden woont, op het landgoed van zijn familie aan de Oudelandseweg. Zijn betovergrootvader Mr. Jacobus Bredius (Maarssen 1773 - Woerden 1826) kocht het landgoed in 1824 in de plaats waar hij zich twaalf jaar eerder als notaris vestigde. Hij en verschillende van zijn familieleden bekleden in de negentiende eeuw het burgemeestersambt, van Woerden en enkele omliggende gemeenten.
In 1630 trouwt in Oudewater voorvader Meijnert Gijsbertsen met Neeltgen van Sinnema.In hetzelfde jaar wordt hij daar met deze naam als poorter en als lidmaat van de gereformeerde kerk ingeschreven. Als zijn zoon in 1636 in Oudewater trouwt heet hij 'Joannes Bredius'. Het is de latinisering van de plaats waar de grootvader van moeders kant van Meijnert Gijsbertsen woonde: die grootvader heette Meinert Aartsen, landbouwer op de Bree bij Woerden.

Literatuur: 'Woerden: Brediuspark en Brediusschuur', website RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (geraadpleegd 18.10.2013); 'Bredius' (genealogie), Nederland's Patriciaat 84 (2002) 1-21.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten