15 oktober 2013

Scheel


Naamtype: eigenschapsnaam (de schelende) [DNL]

Aantal:
1947: 26 in Woerden, 140 in Nederland;
2007: 33 in Woerden, 263 in Nederland

Joop Scheel, 38 jaar
Naamdrager 1947: Michael Joseph (Joop) Scheel (Woerden 1903 - Woerden 1948), melkcontroleur, werkman Rijks Centraal Magazijn, ambtenaar Bureau Voedsel Commissie Zuid-Holland, zoon van Adrianus Scheel en Johanna van Agthoven (zie beneden). Hij trouwt Zoeterwoude 1926 Francina Catherina van Mil (Zoeterwoude 1900 - Woerden 1960), dochter van Adrianus Cornelis van Mil, timmerman, en Petronella Johanna Zengers. Uit dit huwelijk vermeldt de persoonskaart van het bevolkingsregister zeven zoons en vier dochters, geboren 1927-1941.

Inschrijving van Hendrick Scheel in het lidmatenregister van Montfoort, 1738
Herkomst: Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) > Montfoort > Woerden.
In 1738 wordt Hendrick Scheel als lidmaat van de gereformeerde kerk in Montfoort ingeschreven. Hij is dan ruiter, afkomstig uit Rhenen. Bij zijn huwelijk in 1740, met Teuntje Kloekers, staat aangetekend dat hij geboortig is van 'Tierdeligginge in Duitsland bij Tweebrugge'. Bij het Duitse Zweibrücken ligt het dorp Dietrichingen. Dat is mogelijk de herkomstplaats.
Zijn zoon Jacobus Scheel (Montoort 1760 - Montfoort 1854) trouwt in 1786 de rooms-katholieke Ariaantje de Bruijn. Hun nageslacht is rooms-katholiek. Hun achterkleinzoon Adrianus (Montfoort 1857 - Zoeterwoude 1940), schippersknecht (1884), winkelbediende (1908) is de stamvader van de Woerdense tak van de familie. Hij trouwt in 1884 in Oudewater met Johanna van Agthoven (Oudewater 1862 - Zoeterwoude 1934), dochter van Adrianus van Agthoven, visser, en vestigt zich na enkele jaren in Woerden. Hun eerste kind in Woerden wordt daar in 1890 geboren.

Literatuur: M. Klarenbeek, 'Familie Scheel, de familiegeschiedenis', (internet) gezien 3.9.2013  

Met dank aan Frans Scheel voor het beschikbaar stellen van de foto.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten