17 november 2013

Feijt


Naamtype: adresnaam of patroniem. [NFB]  Als patroniem afgeleid van de voornaam Feit (van de heiligennaam Vitus). Naamvarianten zijn o.a. Feith, Feijth, Feijt, Fijth, Veith. De naam komt met deze en verwante spellingen ook in Duitsland voor, eveneens afgeleid van de naam Vitus (bijv. Veith, Feit) [DNL]. 

Aantal:
1947: 21  in Woerden, 80  in Nederland;
2007: 2 in Woerden, 134 in Nederland 

Janus Feijt met dochter Dora, een onbekende en een zoon van de naast Feijt gevestigde Joodse slager Izaks, waarschijnlijk Gerson (Woerden 1925 - Sobibor 1943). Het bord boven de deur herinnert aan de eigenaar waar Feijt de zaak van overnam, Theodorus Franciscus Mouwe (Zwolle 1826 - Woerden 1910). Janus Feijt handelde ook in kookgerei, touw en (prikkel)draad.  Foto genomen omstreeks 1928.  

Naamdrager 1947: Adrianus (Janus) Feijt (Woerden 1876 - Woerden 1962), woont Voorstraat 85, loodgieter, zoon van Gerrit Feijt (Woerden 1836 - Woerden 1916), timmerman, en Maria de Lange (Woerden 1839 - Woerden 1910). Hij trouwt Woerden 1900 Elisabeth Verheul (Woerden 1873 - Woerden 1964), dochter van Gijsbertus Verheul en Lijsje Verhoef.
Uit dit huwelijk vijf dochters, allen geboren te Woerden: Maria Eliza (1901 - 1985, x Woerden 1926 Adrianus Theodorus Kolsteeg), Gijsberta Gerarda (geb. 1902, x Woerden 1927 Johannes Hermanus van den Bosch), Adriana Elisabeth (1903 - 1904), Eliza Wilhelmina (Lies, 1905 - 1992) en Theodora Francisca (Dora, 1910 - 1986 , x Huizinga).

N.B. Adrianus (Janus) Feijt (Woerden 1917 - Woerden 1988), loodgieter en koperslager, Rijn(straat) 53 en 97, was neef en oomzegger van bovengenoemde Adrianus, zoon van diens broer Gerrit Feijt (Woerden 1877 - Woerden 1973) en Johanna Schoordijk (Harmelen 1883 - Woerden 1938).

Inschrijving van de ondertrouw van 'Hermaanis Feit' en Jannetje Otterspeer in de gereformeerde kerk van Woerden, 10.2.1786.

Herkomst: Utrecht > Woerden
De Woerdense naamdragers Feijt (Feit) stammen af van Hermanus (Manus) Feijt (Utrecht 1750 - Woerden 1820) die in 1786 in Harmelen trouwt met Jannetje Otterspeer (Nieuwpoort 1758 - Woerden 1824). Bij hun huwelijk wonen zij beiden in Woerden, waar vanaf dat jaar hun kinderen in de gereformeerde kerk gedoopt worden. 

Doop in de Utrechtse Jacobikerk van Hermannus, zoon van Hendrik Feyt en Elisabeth Bakhuijsen. Zij wonen dan buiten de Weerdpoort aan het Zwarte Water (Het Utrechts Archief, DTB inv.nr. 13, p. 490)
Huwelijksinschrijving van Hendrick Feijt, soldaat in het regiment van generaal-majoor Bedarides, en Elizabeth Bakhuijsen, jongedochter wonende in de Hardebollenstraat. Zij trouwen 13.3.1743 in de Dom. (Het Utrechts Archief, DTB inv.nr. 103, p. 386)
Hermanus Feijt is een zoon van Hendrik Feijt en Elisabeth Bakhuijsen, die in 1743 in Utrecht trouwen. Hendrik is soldaat in het infanterieregiment dat onder commando staat van generaal-majoor Pierre de Bedarides. Dit regiment 689a ligt van 1737-1744 in garnizoen in Utrecht, is in 1744 in Engeland, in 1745 in Namen en in 1746 weer terug in Utrecht. Daarna volgen in de jaren veertig nog de garnizoensplaatsen Maastricht (1747-1749), Bolsward/Workum/Stavoren (1749-1750)     

Met dank aan Elles Gräser voor het beschikbaar stellen van de foto. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten