16 november 2013

Koning

H
Naamtype: adresnaam, beroepsnaam of eigenschapsnaam. Naast 'monarch' kent het woord koning nog vele betekenissen, die alle aan de oorsprong van de naam van een familie Koning of De Koning kunnen liggen. De naam kan ontleend zijn aan een huisnaam, maar er zijn ook functies ´koning´ (bijvoorbeeld schutterskoning, gildekoning) en objecten (bijvoorbeeld koningsspil van een molen, langste kegel in het kegelspel, deel van de mast, middelste tand van het vistuig de 'aalschaar') die de oorsprong kunnen zijn.

Aantal:
1947: 32 in Woerden, 7.641  in Nederland;
2007: 26 in Woerden, 10.735 in Nederland

Gratis Advertentieblad (uitgave Firma D. Kraaijenbrink 26.3.1912

Naamdrager 1947: Leendert Koning (Barwoutswaarder 1886 - Woerden 1972), vestigt zich 1910 vanuit Barwoutswaarder in Woerden, woont Geestdorp 4 (1910-1948), Spoorlaan 14 (1948-), 1956 omgenummerd in Johan van Oldenbarneveltlaan 14, brandstoffenhandelaar en tuinder, zoon van Dirk Koning (Barwoutswaarder 1859 - Barwoutswaarder 1911), kolenhandelaar, en Neeltje Bosman (Waarder 1862 - Barwoutswaarder 1929).

Echtpaar Koning - van den Berg (Woerdense Courant 31.12.1969)

Hij trouwt Barwoutswaarder 1910 Marijtje van den Berg (Barwoutswaarder 1889 - Woerden 1987), dochter van Jan van den Berg (Barwoutswaarder 1862 - Barwoutswaarder 1933), koopman, en Margrietha Elizabeth de Ruijter (Bodegraven 1867 - Barwoutswaarder 1949).
Uit dit huwelijk vermeldt de persoonskaart uit het bevolkingsregister drie zoons en vier dochters, allen geboren te Woerden:
1. Dirk (1910, brandstoffenhandelaar, Geestdorp 4, x 1948 Dina Groen),
2. Margrietha Elizabeth (1911, x 1939 Nicolaas Verheul),
3. Jan (1913, timmerman, aannemer, x 1943 B.C.G. Den Besten),
4. Huibert (1914, bloemist, Utrechtsestraatweg 56a, x 1941 Flora Arina Vijfhuizen),
5. Neeltje (1917, x 1949 Bastiaan Arie de Jonge),
6. Elizabeth Margrietha (1919, x 1949 Cornelis van Elk),
7. Adriaantje (1928, x 1965 Hendrik Marinus Fokker, melkhandelaar). 

Herkomst: Katwijk > Zandvoort > Katwijk > Warmond > Bodegraven > Barwoutswaarder > Woerden
Voorvader Pieter Koning (Warmond 1773 - Woerden 1856) trouwt in 1799 in Zandvoort met Trijntje van der Meij(e) (Zandvoort 1775 - Woerden 1847). Het echtpaar vestigt zich in Bodegraven, waar van 1801 tot 1818 hun kinderen geboren worden. Pieter is hier 'bouwman' (landbouwer). De kinderen zien we op volwassen leeftijd terug in Barwoutswaarder, Bodegraven, Rietveld, Waarder, Woerden en Zegveld. Pieter Koning en Trijntje van der Meij vestigen zich later in de Pannebakkerijen bij Woerden, waar zij beiden overlijden.

Ondertrouw in Katwijk aan Zee van Huijch Bastiaens en Jaepje Thijs, beiden van 'Catwijc op Zee', 26.11.1638

In 1638 trouwt Huijch Bastiaens met Jaepje Thijs. Hij is 'stuurman ten haring', en zoon van Bastiaen Maertens Verdoes. Zij is een dochter van Mathijs Lenaerts Coning, diaken (1621-1623) en ouderling (1625-1627) te Katwijk aan Zee. Jaepje Thijs geeft deze naam door aan haar zoon Matthijs Huijgen Koning (geboren Katwijk aan Zee 1646), waar de hier besproken Woerdense tak Koning van afstamt.

Literatuur: 'Diamanten huwelijk; Echtpaar Koning-vanden Berg 60 jaar getrouwd', Woerdense Courant 31.12.1969 (internet); A. Slootweg, 'Kwartierstaat Slootweg-Cattel', Kronieken. Tijdschrift van de genealogische vereniging Prometheus 6 (1997) 1-166 (vanaf kwartier 220).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten