12 november 2013

Jut


Naamtype: Een van de verklaringen is dat het hier om een metroniem gaat, afgeleid van deze vrouwennaam, dus ´kind van Jut´. [NFB] Het woord 'jut' wordt in Groningen en Friesland gebruikt voor 'houten schepper of hoosvat' [GTB]. Daarvan afgeleid zou het om een metonymische beroepsnaam gaan, bijvoorbeeld voor 'schipper'. 

Aantal:
1947: 7 in Woerden, 99 in Nederland;
2007: 15 in Woerden, 190 in Nederland 

Woerdense Courant 23.3.1956

Naamdrager 1947: Wilhelmus Thomas Jut (Woerden 1910 - Woerden 1983), vestigt zich 1934 vanuit Baarn te Woerden, woont Rijn 10, Gedempte Binnengracht 30 en 32, Achterstraat 12 ('Het Verkooplokaal'), Voorstraat 81 (1946 - 1976, 'Woninginrichting W.Th. Jut') en IJsseloord 90 (1976-), koopman in meubelen en textielgoederen,
zoon van Jacob Jut (Smilde 1884 - Utrecht 1968), woont in de jaren '10 en '20 te Woerden en Rietveld, 1931-1956 te Soest en 1956-1968 te Utrecht, schipper, koopman, meubelhandelaar, en Clasina Jannettha den Daas (Woerden 1887 - Utrecht 1962, dochter van Wilhelmus Thomas den Daas en Clasina Jannettha Spierenburg).
Hij trouwt Woerden 1933 Gerritje Eberwijn (Woerden 1914 - Woerden 1989), winkeljuffrouw, dochter van Philippus Eberwijn (Woerden 1886 - Woerden 1941), groentenhandelaar, en Trijntje Pels (Linschoten 1894 - Woerden 1965). Uit dit huwelijk vijf zoons en twee dochters, geboren Woerden 1934-1950.

Huwelijk van Jacob Geerts en Jantien Lubbartus (Kloosterveen, 1797)

Doopinschrijving van hun eerste kind Geert, geboren te Genemuiden en gedoopt te Kloosterveen 1 april 1798. De vader heet nu 'Jacob Geerts Jutt'.

Herkomst: Noordwolde (Weststellingwerf, Friesland) > Kloosterveen (Smilde) > Woerden 
Bovengenoemde Jacob Jut is tenminste de achtste opeenvolgende generatie Jut die het beroep van schipper uitoefent. Voor zover bekend de eerste drager van de naam is schipper Jacob Geerts Jut. In 1797 trouwt hij in het Drentse Kloosterveen als Jacob Geerts, jongeman van Noordwolde, met Jantien Lubbartus, jongedochter van Hogersmilde. Bij de doop van zijn eerste kind, in 1798, heet de vader 'Jacob Geerts Jutt'.
Jacob Geerts is in 1770 geboren in Noordwolde, 'aan de Vaart' zoals het doopboek vermeldt, als zoon van 'Geerd Christiaen' en 'Aeltjen Willem'. Geert Christiaens en Aaltje Willems trouwen in 1758 in Noordwolde en zijn dan beiden van die plaats afkomstig. 

Literatuur: Sjef Jetten, 'Genealogie van Jacob Geerts Jut', (internet, geraadpleegd 12.11.2013); van dezelfde auteur de 'Genealogie van Abraham Jut' (internet). Tot deze 'Haagse' familie hoort Hendrik Jacobus Jut (Den Haag 1851 - Leeuwarden 1878) aan wie 'de kop van Jut' zijn naam ontleent.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten