2 januari 2014

De Leeuw


Naamtype: adresnaam, eigenschapsnaam (kracht, trots, onstuimigheid), bij Joodse families verwijzend naar de naam Levi. [NFB]

Aantal:
1947: 59 in Woerden, 6.296 in Nederland;
2007: 95 in Woerden, 9.824 in Nederland 

Johannes Arie de Leeuw
Naamdrager 1947: Johannes Arie de Leeuw (Zegveld 1920 - Nieuwegein 1986), woont Zegveld 141, Zegveld 77 (1946-), Hoofdweg 91 (naamgeving vernieuwd 1955-), Molenweg 37 (1970-), Julianalaan 37 (naamgeving gewijzigd 1971-), Molenweg 93 (1972-), bakker, zoon van Jan de Leeuw (Zegveld 1883 - Zegveld 1936), landbouwer, en Adriana Jacoba Lekkerkerker (Oudenrijn 1887 - Zegveld 1955).
Hij trouwt Waddinxveen 1946 Aartje Willemijntje Breedijk (Zegveld 1923 - Woerden 2005), dochter van Arie Pieter Breedijk (Zegveld 1897 - Waddinxveen 1967), veehouder, en Gerrigje Janna de Groot (Oudewater 1897 - Woerden 1982). Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon. 
 
Maarten de Leeuw en Brechje Aertse van Gerven ondertekenen hun testament (Reeuwijk 18.3.1760). Hij tekent met 'Maarte de Leeuw', zij zet een merk.

Herkomst:  Amsterdam > Noordwijk > Lisse > Kamerik > Zegveld
In 1840 trouwt Jan de Leeuw (Kamerik Mijzijde 1813 - Zegveld 1893), de overgrootvader van bovengenoemde Johannes Arie de Leeuw, met Aaltje van der Wind (Wint) (Zegveld 1813 - Zegveld 1893). Hij is bouwman (landbouwer) van beroep en verhuist bij zijn huwelijk van de boerderij van zijn ouders op 's-Gravesloot naar Zegveld.

De familie de Leeuw woont dan al vier generaties in Kamerik. Aelbert de Leeuw (Lisse 1717 - Kamerik 1791) woont er in 1739 als daar zijn dochter Neeltje wordt gedoopt. Hij is broodbakker van beroep en getrouwd met Marretje Hartogh (Woerden 1714 - Kamerik 1783).

Zijn ouders Maarten Aelbertse de Leeuw (Noordwijk 1692- Bodegraven 1761) en Brechje Aertse van Gerven (ovl. Bodegraven 1761) vestigen zich tussen 1717 en 1719 vanuit Lisse in Woerden en verhuizen later naar Bodegraven. Maarten de Leeuw heeft daar als binnenvader de dagelijkse leiding van het armenhuis. Het echtpaar De Leeuw - Van Gerven laat in 1760 voor de notaris in Reeuwijk een testament opmaken. In 1761 overlijden zij één dag na elkaar, hij op 19 december, zij op 20 december. Van de elf kinderen die zij kregen is behalve broodbakker Aelbert alleen nog zijn zus Grietje in leven, getrouwd met Cornelis Hogendoorn. Daarnaast erven de vier kinderen van hun overleden zus Maria, die getrouwd was met Jacobs Dirksz van den Bergh. De nalatenschap bestaat uit roerende goederen en enkele obligaties. Na aftrek van de schulden resteren drie erfporties, elk ter waarde van 866 gulden 14 stuivers en 6 penningen.

Op 13 juni 1683 trouwen Albertus de Leeuw, jongman van Amsterdam, en Catarina Pietersdr van Berendrecht, jongedochter van Noordwijk, voor het gerecht Noordwijk

Oudst bekende naamdrager in deze familie is chirurgijn Albertus de Leeuw uit Amsterdam, die in 1683 in Noordwijk trouwt met Catarina Pietersdr van Berendrecht.Archiefbronnen: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notarieel archief Reeuwijk, inv.nr. 6960, d.d. 18.3.1760 (testament); Notarieel archief Woerden, inv.nr. 8684, d.d. 9.1.1762 en 5.2.1762 (inventaris en boedelscheiding).

Literatuur: Henk Blok, 'Stamboom Blok - Van der Meij', GenealogieOnline (internet, geraadpleegd 1.1.2014)

Met dank aan Bakkerij De Leeuw te Zegveld voor toestemming voor gebruik van de foto van Johannes Arie de Leeuw.Geen opmerkingen:

Een reactie posten