11 januari 2014

Okkerse


Naamtype: verwantschapsnaam, patroniem: zoon van Okker (voornaam).

Aantal:
1947: 28 in Woerden, 372 in Nederland;
2007: 16 in Woerden, 404 in Nederland


Het Vrije Woord 7.6.1946
Naamdrager 1947: Krijn Thomas Anthonius Okkerse (Zegveld 1912 - Woerden 2002), woont Woerden, Leliestraat 11, Lijsterstraat 13, melkslijter, van 1945-1979 actief als bestuurder in ondernemersorganisaties van de melkdetailhandel, laatstelijk secretaris-penningmeester van de Nederlandse Melkhandelarenorganisatie (NMO), zoon van Krijn Okkerse (Woerden 1880 -Woerden 1957), vestigt zich 1914 in Woerden, woont Singel 46 en 44, melkslijter, en Maria de Lange (Abcoude-Baambrugge 1877 - Vleuten-De Meern 1963).
 
Krijn Okkerse onderscheiden (Woerdense Courant 1.5.1980)

Hij trouwt Woerden 1940 Sophia Gerarda van der Meer (Woerden 1918 - Woerden 2001), dochter van Theodorus van der Meer (Haarzuilens 1869 - Woerden 1962), landbouwer, vestigt zich in Woerden 1898, en Elizabeth Mulders (Kamerik 1872 - Woerden 1946). Uit dit huwelijk volgens de persoonslijst uit het bevolkingsregister twee zoons en drie dochters.

Kekersbosch (Kiekenbos) in de Oosteinder Polder van Waarder, waar Crijn Okkerse in 1795 woont  (Kuypers Atlas, 1867)

Herkomst: Hoenkoop > Oudewater < Waarder < Woerden < Zegveld < Woerden
Krijn Okkerse (1912-2002) is de vijfde generatie Okkerse in Woerden. Eerste generatie Woerdenaar is zijn betovergrootvader Crijn Okkers(e) (Oudewater 1759 - Woerden 1822). Crijn Okkerse vestigt zich na zijn huwelijk met Ariaantje Kemp (1791) eerst in Waarder. Zijn kinderen laat hij vanaf 1792 in de rooms-katholieke kerk van Woerden dopen. Uit de doopinschrijving van zijn zoon Antonius blijkt dat hij in 1795 op 'Kiekenbos' (Kekersbosch) woont, in het Oosteinde van Waarder.
Op 11 december 1800 koopt Crijn Okkerse voor 6.900 gulden een boerderij met opstallen en 25 morgen land op Breeveld, waar hij zich als landbouwer vestigt, naast een hoeve genaamd Dubbelveld.

Inschrijving van het huwelijk van Willem Jansz Ockers, jongeman uit Hoenkoop, en Marritje Cornelis van der Wurf, jongedochter uit het Land van Stein, in het register van de belasting op het trouwen, 30.12.1728. Ze trouwen gratis, 'pro deo' (Nationaal Archief, Gaarders Stein en Willens, Reeuwijk). 

Oudst bekende naamdrager is Willem Jansz Ockers uit Hoenkoop die in 1728 trouwt met Marritje Cornelis van der Wurf (Werf). Zij laten hun vijf kinderen in de jaren 1729-1739 in Oudewater dopen.
In deze periode vinden we verschillende naamdragers Okkers vermeld in de schepenakten van Hoenkoop, bijvoorbeeld in 1714 Annigje Willems, de weduwe van Jan Jansz Okkers (mogelijk de ouders van Willem Jansz Ockers) en in 1720 Dirk Jansz Okkers, weesmeester van Hoenkoop.
Okker kom je in de zeventiende eeuw regelmatig als voornaam tegen in de Lopikerwaard. Het is daarom goed mogelijk dat in die regio ook de oorsprong van de familienaam Okkerse ligt.


Bronnen: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Stadsgerecht Woerden (W017), inv.nr. 67, transportakte d.d. 11.12.1800.

Literatuur: 'Oud-"melkman" Okkerse in 't goud', Woerdense Courant 1.5.1980.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten