21 januari 2014

Grootendorst


Naamtype: eigenschapsnaam (iemand die veel dorst heeft) [WFZ] [NFB]. Naamkundigen zien ook een mogelijk verband met de familienaam Dorst (de grote Dorst). Dat geldt ook voor de 'tegenhanger', de naam Kleinendorst. Die komt overigens veel minder vaak voor dan Gro(o)tendorst: in 2007 277 keer. 

Aantal: 
Grotendorst
1947: 0 in Woerden, 94 in Nederland;
2007: 0 in Woerden, 109 in Nederland
Grootendorst
1947: 7 in Woerden, 546 in Nederland;
2007: 16 in Woerden, 766 in Nederland

Het analfabetisme was in het midden van de negentiende eeuw in onze regio nog betrekkelijk groot. De ouders van Arie Grootendorst, Leendert Grotendorst (met één o) en  Gijsberta Schouten trouwen in 1865 in Sluipwijk (Reeuwijk). Het bruidspaar, de ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid konden hun naam niet schrijven (de vader van de bruid was al overleden). Het enige familielid dat tekent is de broeder van de bruidegom: 'Dirk Grootendorst' uit Hekendorp. Hij tekent met twee o's, al haperde de pen even bij het schrijven van de tweede o.

Naamdrager 1947: Arie Grootendorst (Reeuwijk 1870 - Woerden 1940), vestigt zich 1893 vanuit Reeuwijk te Woerden, woont Kruittorenweg 16, timmerman, werkman telefoon, zoon van Leendert Gro(o)otendorst (Sluipwijk 1842 - Reeuwijk 1917), arbeider, en Gijsje(Gijsberta) Schouten (Zwammerdam 1840 - Woerden 1920).
Hij trouwt Woerden 1893 Lijsje Spruit (Woerden 1873 - Woerden 1924), dochter van Gerrit Spruit (Woerden 1830 - Woerden 1908), werkman, en Neeltje Johanna van Lui(j)n (Utrecht 1838 - Woerden 1908). Uit dit huwelijk zeventien kinderen, twaalf zoons en vijf dochters, waarvan er negen de volwassen leeftijd bereiken:
     1. Neeltje Johanna Grootendorst (Woerden 1897 - Gouda 1952), huishoudster te Boskoop.
     2. Leendert Johannes Grootendorst (Woerden 1898 - Gouda 1986), metselaar, uitvoerder bouwwerken te Gouda, x Gouda 1921 Petronella van der Louw (Gouda 1901 - na 1986).
     3. Arie Grootendorst (Woerden 1903 - Sassenheim 1990), boekdrukker, drukkerij Grootendorst te Bodegraven, x Woerden 1925 Lena Johanna Verduijn (Bodegraven 1903 - Bodegraven 1946).
     4. Jan Hermanus Grootendorst (Woerden 1905 - Woerden 1984), timmerman, x Woerden 1927 Alida Hendrika Sonnevelt (Woerden 1906 - Woerden 1992), woont Nieuwendijk 92 (1931-).
     5. Gijsbertus Grootendorst (Woerden 1906 - Woerden 1927).
     6. Gerard Grootendorst (Woerden 1908 – Gouda 1971), timmerman te Boskoop, x Boskoop 1934 Jannigje van Gooswilligen (Reeuwijk 1907 – Boskoop 1995).
     7. Lijsje Gijsberta Grootendorst (Woerden 1909 – Waddinxveen 2000), x Woerden 1935 Anthonie van Doorn (Boskoop 1901 – Boskoop 1988), schoenmaker te Boskoop. 
Woerdensch Weekblad 11.7.1936
      8. Pieter Grootendorst (Woerden 1916 - Woerden 1995), boekbinder, drukker, kantoorboekhandelaar, winkelier in speelgoed, Kruittorenweg 16, Havenstraat 37, Havenstraat 28 (1979-),  x Woerden 1941 Neeltje Verhoog (Waarder 1918 – Woerden 2008).

Pieter Grootendorst kijkt toe bij de opening van speelgoedwinkel, annex drukkerij, Grootendorst en Zoon, Havenstraat 28 (Woerdense Courant 18.10.1979). In dit pand waren eerder Boekbinderij Epping en het Belastingkantoor gevestigd.  
      9. Dirk Grootendorst (Woerden 1918 – Leiden 1983), timmerman te Boskoop, x Boskoop 1939 Cornelia Arida van Es (Boskoop 1918 – Boskoop 2004).


Doopinschrijving van Dirck Grootendorst, Zevenhuizen 11.5.1698. Moeder is Meijnsje Crijnen van der Helm. Vader is Jan Dirxe Grootendorst, 'soo de moeder in haar baren met eede betuygt heeft'. 

Herkomst: Zevenhuizen (Z.-H.) > Nieuwerkerk a/d IJssel > Sluipwijk > Reeuwijk > Woerden   
Oudst bekende voorvader is Jan Dirxe Grootendorst, wiens buitenechtelijke zoon Dirck in 1698 in Zevenhuizen wordt gedoopt. Mogelijk hoort hij tot de familie Grootendorst waarvan de naamdragers voor het eerst in het midden van de zeventiende eeuw in het aan Zevenhuizen grenzende Waddinxveen voorkomen.  

Literatuur: Over de Waddinxveense familie 'Grootendorst', Genealogische Website Boskoop (internet; geraadpleegd 21.1.2014).
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten