15 januari 2014

BrandsenNaamtype: verwantschapsnaam, patroniem: zoon van Brand. De voornaam Brand zien we in de negentiende-eeuwse burgerlijke stand vooral in het oosten van de provincie Utrecht, op de Veluwe en in Friesland. De hiervan afgeleid familienaam Brandsen vinden we geconcentreerd op en rond de Veluwe. Zie [NFB]

Aantal: 
1947: 25 in Woerden, 518  in Nederland;
2007: 25 in Woerden, 808 in Nederland

B.Th Brandsen (Woerdense Courant 3.8.1978)

Naamdrager 1947: Bernardus Theodorus Brandsen (Woerden 1896 - Woerden 1981), woont Nassaukade 10, Gedempte Binnengracht 46, Vossenschanslaan 1 (1969-), stoker gemeentelijke gasfabriek 1920-1951, zoon van Johannes Cornelis Brandsen (Woerden 1860 - Woerden 1925), arbeider, en Wilhelmina Cornelia Kroesen (Zevenaar 1861 - Woerden 1939).
Hij trouwt 1e Woerden 1921 Adriana Smaling (Woerden 1893 - Woerden 1922), dochter van Willem Smaling (Woerden 1865  - Utrecht 1945), werkman, en Johanna Bras (Den Haag ca 1868 - Utrecht 1943);
Hij trouwt 2e Soest 1923 Johanna Maria van Dorresteijn (Woerden 1896 - Woerden 1970), dochter van Johannes van Dorresteijn (Soest 1857 - Soest 1924), timmerman, en Maria van Dijk (Soest 1865 - Soest 1944). Uit het tweede huwelijk vier zoons en twee dochters, geboren Woerden 1924 - 1935.

Kaashandelaar H. Goebel uit Bodegraven feliciteert Daniel Brandsen met zijn koninklijke onderscheiding, 1935. Brandsen exploiteerde op dat moment 50 jaar - vanaf de oprichting van de kaasmarkt - zijn kaaswaag (Marktzicht) aan de Meulmansweg. (Woerdense Courant 9.9.1960)

Oudste generaties in Woerden In 1858 vestigt Bernardus Theodorus Brandsen (Renkum 1827 - Woerden 1896), zich met zijn gezin vanuit Broek (Waddinxveen) op Hondhorst in Woerden. Met zijn echtgenote Dina van Oort (Rhenen 1818 - Woerden 1901) krijgt hij zes kinderen, waarvan er één als baby overlijdt. Later woonden zij op de Moddersloot (Wagenstraat), in de Schapensteeg en in de Havenstraat. Bernardus is bij zijn vestiging in Woerden 'werkman'. Later vinden we hem in de bronnen terug als vrachtrijder, besteller en bode op Utrecht.
Oudste dochter Theodora (Veenendaal 1853 - Woerden 1909) trouwt met de Woerdense 'klerenbleker' Joannes van Slagmaat. Dochter Hendrika (Veenendaal 1854 - Nijmegen 1936) vestigt zich na haar huwelijk met kleermaker Jacobus Gerardus van Rijswijk in Renkum.
De middelste van de drie zoons, Johannes Cornelis, kwam hier boven al ter sprake. Jongste zoon Daniel (Woerden 1863 - Woerden 1941) exploiteerde meer dan vijftig jaar een kaaswaag aan de Meulmansweg, uitkijkend op de Nieuwe Markt.
Oudste zoon Gerrit Brandsen (Veenendaal 1856 - Woerden 1925) wordt timmerman. Hij koopt in 1890 voor 1.400 gulden van zijn vader een huis, schuur en erf aan de Havenstraat. Dit pand, op de hoek van de Havenstraat en de Dirk van Cleefsteeg, is nog steeds in de familie en wordt nu door de achterkleinzoons van Gerrit gebruikt als opslag en werkplaats voor hun bedrijf Brandsen Interbouw / MHK Keukens Brandsen aan de Rijnstraat. 

Doop van Jacob, zoon van Brand Daniels en Hendrina van Voorst, Wageningen 10.3.1765

Huwelijk van Brand Daniels, jongeman van de Wageningse Buurt, en Hendrina van Voorst, jongedochter van Wageningen, Wageningen 8.12.1758 

Herkomst: Wageningen > Renkum > Woerden
Eerste drager van de naam Brandsen in deze familie is Jacobus Brandsen (Wageningen 1765 -Wageningen 1813). Hij is voerman van beroep en zoon van Brand Daniels (ovl. Wageningen 1774), tabakker (verbouwer van tabak) en Hendrina van Voorst. Zijn patroniem 'Brandsen' (Brandzoon) versteent en wordt bij zijn nakomelingen tot familienaam. In de eerste decennia van de negentiende eeuw wordt de naam in deze familie ook gespeld als Brantsen en Bransen. Daniel is in 1765 gedoopt in de gereformeerde kerk van Wageningen maar laat zijn kinderen katholiek dopen na zijn huwelijk met de rooms-katholieke Catharina Leenders.

Bronnen: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Notariële archieven Woerden (W054), inv.nr. 154, akte d.d. 11.1.1890. 

Literatuur: 'Woerdenaar B.Th. Brandsen (82) over 31 jaar werken bij de gasfabriek: Alle dagen waren gelijk en warm .....', Woerdense Courant 3.8.1978.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten